Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   145845.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   SB-I-s-A-11946
Nume   Situl arheologic din epoca romană de la Boiţa - Ruda
Județ   Sibiu
Unitate administrativă   Boiţa
Localitate   Boiţa
Punct   Ruda
Punct alte denumiri   In Rude
Reper   Situl se află la aproximativ 2 km est de sat, în apropierea curburii Oltului, pe malul drept al acestuia, dincolo de Vechea Ţiglărie, la 700 m est de sat, pe a doua terasă a râului.
Reper hidrografic - nume   Olt
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară; aşezare civilă
Descriere   Pe terasa înaltă din dreapta Oltului, sunt vizibile urme parţiale ale fortificaţiei romane, mai ales pământul rezultat din săpăturile arheologice, fără a se distinge ruine. Pe câmp, în urma lucrărilor agricole, se pot identifica cu uşurinţă numeroase urme de factură romană, în special la marginea terasei înalte, la sud-est de fortificaţie. Situl nu a fost suprapus de construcţii moderne.
Observații   Acest castru se crede că ar fi Caput Stenarum. Castrul a făcut parte din limesul nord-estic al Imperiului Roman, respectiv din sistemul de apărare construit şi organizat pentru defensiva provinciei Dacia. Acest sit este unul de referinţă pentru limes Alutanus, fiind localizat la cotul râului Olt, lângă primul defileu, la Turnu Roşu. În apropiere funcţiona un port important. În această zonă se află ramificaţia drumurilor romane care merg spre capitala provinciei, spre Apulum şi până la graniţa de est a Daciei. Punctul a fost valoros în perioada romană atât din punct de vedere militar, dar mai ales din punct de vedere comercial.
Peisajul este unul relevant, deoarece din această zonă se zăreşte intrarea în defileul de munte al râului Olt, creasta Munţilor Făgăraş, munţii Parâng, peisajul dealurilor Transilvaniei şi cursul Oltului.
Suprafața sitului   1.298 ha
Stare de conservare   bună / 28.03.2023
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 07.06.2022
Regim de proprietate   public; privat
Data ultimei modificări a fişei   28.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castru  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p.Chr.)    

Fortificaţia are colţuri rotunjite, de 45 m pe 50 m, un zid dublu de 1,50 m grosime, împrejmuit de un şanţ dublu de apărare; pe latura de vest a fost identificată parţial o poartă. Un detaşament de construcţie romană timpurie în Dacia (Bauvexillation?) a fost sugerat de descoperirea unei ştampile cu denumirea Legiunea XIII Gemina, poate împreună cu cohorta I Tyriorum sag şi cohorta I (Flavia) Commagenorum sag.

Castru este parţial cercetat.

SB-I-m-A-11946.01 
statio  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p.Chr.) romană  

O clădire masivă (20 x 50 m) a fost descoperită la 80 m sud de cetate. Instalaţiile de încălzire şi scăldat pot face parte dintr-un complex mai mare sau cetate de garnizoană.

În apropiere au fost descoperite resturile unei clădiri (11×10,5 m), interpretată de N. Lupu ca o statio sau un tabularium portorii.

SB-I-m-A-11946.02 
aşezare civilă  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p.Chr.) romană  

În jurul fortificaţiei, unde se presupune că se găsea vicusul, au fost semnalate fragmente ceramice şi ruinele unei construcţii cu fundaţie de piată şi structură de lemn. Aici a fost descoperit un tezur monetar îngropat probabil în contextul invaziei carpice din 247 p. Chr. Un drum roman leagă aşezarea civilă de cea militară.

 
Therme  Epocă romană        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. neprecizat 1979

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca BRANGA Nicolae
2. cercetare sistematică 1968-1976

Muzeul Naţional Brukenthal LUPU Nicolae
3. cercetare sistematică 1958

Muzeul Naţional Brukenthal LUPU Nicolae
4. neprecizat 1957

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca MACREA Mihail

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-sibiu-1991.pdf [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2072, 41, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/Sibiu.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Luca, Sabin, Adrian; Pinter, Zeno, Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 61-62, https://www.academia.edu/12415898/Repertoriul_arheologic_al_jude%C5%A3ului_Sibiu_Situri_monumente_arheologice_%C5%9Fi_istorice_Sibiu_2003 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
4. Marcu, Felix, Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2020 [Fişă de sit]
5. Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2020, http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ [Publicaţie]
6. Lista monumentelor istorice 2015, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.02.2016, 2016, 2299, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-sb.pdf [Publicaţie]
7. Țentea, Ovidiu, 2022 [Fişă de sit]
8. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1, Cercetări Arheologice, 28, 1, 2021, 25-29, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf [Publicaţie]
9. Albescu, Ion, Boița. Monografie istorică, Sibiu, 1990, 112 [Publicaţie]
10. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei Romane, Fundația Regelui Carol I, București, 1937, 108 [Publicaţie]
11. Dudău, Octavian, Circulația monetară în castrele de trupe auxiliare din provincia Dacia, Graphite, Timișoara, 2006, 65, 11, 97 [Publicaţie]
12. Gudea, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 69-70, 46 [Publicaţie]
13. Lupu, Nicolae, Săpăturile de la Boița, Materiale și Cercetări Arheologice, 7, 1960, 411-422, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=8000-materiale-si-cercetari-arheologice--vii-1960 [Publicaţie]
14. Lupu, Nicolae, Stațiunea romană de la Boița (jud. Sibiu), Acta Terrae Septemcastrensis, 1, 2002, 71-106 [Publicaţie]
15. Macrea, Mihail, Șantierul arheologic Cașolț - Boița, Materiale și Cercetări Arheologice, 6, 1959, 407-437, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=1253-materiale-si-cercetari-arheologice--v-1959 [Publicaţie]
16. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Mega, Cluj- Napoca, 2009, 187-188, 40 [Publicaţie]
17. Russu, I. I., Gostar, N., Ivanov, T., Popescu, Em., Protase, D., Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula - Durostorum - Tomis, Tabula Imperii Romani (TIR), L 35, Editura Academiei Române, București, 1969, 30 [Publicaţie]
18. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană 3, Editura Științifică, București, 1968, 372 [Publicaţie]
19. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană 4, Editura Academiei Române, București, 1978, 270-27, 9, 315 [Publicaţie]
20. Vlădescu, Cristian M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, București, 1983, 114-115, 21 [Publicaţie]
21. Vlădescu, Cristian M., Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 79-80 [Publicaţie]
22. Țentea, Ovidiu, Ex Oriente ad Danubium. The Syrian auxiliary units on the Danube frontier of the Roman Empire, Mega, București, 2012, 66 [Publicaţie]
23. Schuster, Christian, Castelul de la Caput Stenarum și Cohors I Flavia Commagenorum, Terra Sebus, Acta Musei Sabesiensis, 5, 2013, 237-253 [Publicaţie]
24. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll