Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   151889.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TR-I-s-A-14221
Nume   Situl arheologic de la de la Roşiorii de Vede - Valea Urluiu
Județ   Teleorman
Unitate administrativă   Municipiul Roşiori De Vede
Localitate   Rosiori De Vede
Punct   Valea Urlui
Punct alte denumiri   Urluiu
Reper   Castrul a fost descoperit pe o terasă joasă a pârâului Urlui, la 8,5 km sud-vest de oraş (în punctul în care Limesul Transalutanus se intersectează cu Valea Urluiu-capătul).
Reper hidrografic - nume   Urluiu
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară
Descriere   Fortificaţia este vizibilă pe toate laturile sub forma unui val de pământ.
Observații   Situl arheologic face parte din Limesul Transalutan.
Suprafața sitului   0,511 ha
Stare de conservare   bună / 01.01.1959
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 27.07.2022; Agricultură intensivă: 3 / 27.07.2022
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   04.04.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castellum  romană (secolul al III-lea p. Chr.) romană  

Fortificaţia de formă dreptunghiulară are dimensiunile de 65 x 47 m, cu lungimea pe direcţia vest-est. Au fost descoperite palisadă arsă şi un şanţ care înconjoară fortificaţia. Un al doilea şanţ a fost confirmat şi prin magnetometrie, cel puţin pentru partea de sud. Sunt două porţi, la jumătatea laturilor scurte.

TR-I-s-A-14221 
Vicus  romană (secolul al III-lea p. Chr.) romană  

Aşezarea civilă are principalele nuclee în dreptul colţului de SE şi a laturii răsăritene, dar concentrări semnificative se văd şi spre NE; toate acestea vorbesc despre relaţia fortificaţiei cu valea şi cu punctul de trecere al apei (foarte probabil „mlaştinii”).

De menţionat că acest punct de trecere al văii era încă funcţional la mijlocul veacului al XIX-lea, spre malul apei existând şi un han (găsit pe teren).Fără a considera fragmentele ceramice relativ izolate, aria de locuire măsoară aproape 5 hectare, adică de 16 ori mai mult decât fortul (ceea ce este neobişnuit). O altă aparentă anomalie este faptul că, aparent, cantitatea de materiale arheologice este mult mai mare (inclusiv în termeni de densitate) în jurul fortului, decât în interior.

 
aşezare  La Tène (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) Chilia - Militari    

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2191, poz.58 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Spiru, Ion, Aşezări străvechi în raionul Roşiori de Vede, Materiale și Cercetări Arheologice, 5, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1959, 695-707, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=122235-asezari-stravechi-in-raionul-rosiorii-de-vede--materiale-si-cercetari-arheologice-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--5-1959 [Publicaţie]
4. Săulea, Iulia, 2014 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
5. Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2020, http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ [Publicaţie]
6. Teodor, Eugen Silviu et all, Roşiori de Vede | Comuna: Roşiorii de Vede | Judeţ: Teleorman | Punct: Valea Urlui/Urluiu | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5831&d=Rosiori-de-Vede-Rosiorii-de-Vede-Teleorman-Valea-Urlui/Urluiu-2016 [Publicaţie]
7. Țentea, Ovidiu, Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2022 [Fişă de sit]
8. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Vlad; Rațiu Alexandru, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 2, Cercetări Arheologice, 29, 1, Mega, Cluj-Napoca, 2022, 222-225, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2022/07/ca29_1_11_Tentea-b_compressed.pdf [Publicaţie]
9. Tocilescu, Grigore, Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Communications faites à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 1892-1899, Ispasesco & Bratanesco, București, 1900, 130 [Publicaţie]
10. Russu, I. I., Gostar, N., Ivanov, T., Popescu, Em., Protase, D., Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula - Durostorum - Tomis, Tabula Imperii Romani (TIR), L 35, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1969, 63 [Publicaţie]
11. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană 4, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1978, 297 [Publicaţie]
12. Vlădescu, C. M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, Bucureşti, 1983, 120 [Publicaţie]
13. Vlădescu, C. M., Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1986, 87 [Publicaţie]
14. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 73, 51 [Publicaţie]
15. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 229, 67 [Publicaţie]
16. Teodor, Eugen S., Uriașul invizibil: Limes Transalutanus, O reevaluare la sud de râul Argeș, Cetatea de Scaun, Târgovișțe, 2013, 35; 177, 9; 65 [Publicaţie]
17. Institutul Național al Patrimoiului, Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.02.2016, București, 2016, 2442, poz. 56, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-TR.pdf [Publicaţie]
18. Țentea, O., Matei-Popescu, F., Călina, V.; Rațiu, Al., Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 11, Limes, Cluj-Napoca, 2022, 27-28, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=14779-buletinul-limes-frontierele-imperiului-roman-in-romania--11-2022 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll