Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   167954.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VL-I-s-A-09562
Name   Castrul de epocă romană de la Păuşa - Poiana Bivolari (Arutela)
County   Vâlcea
Commune   Oraş Călimăneşti
City/Town/Village   Păuşa
Place   Poiana Bivolari
Landmark   Cetatea patrulateră (Arutela) se găseşte la nord de localitatea Păuşa, pe malul stâng al Oltului, la 50 m sud de Hidrocentrala Turnu şi la circa 200 m la est de Mănăstirea Cozia, la „Poiana Bivolari.”
Hydrographic landmark - name   Olt
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   munte
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare militară
Description   Este plasat între forturile de la Racoviţa, la nord şi Stolniceni, la sud, având o poziţie strategică importantă datorită apropierii de al doilea, şi cel mai mare, defileul râului Olt.
Notes   Castrul a făcut parte din limesul nord-estic al Imperiului Roman, respectiv din sistemul de apărare construit şi organizat pentru defensiva provinciei Dacia.
În anii 1891 şi 1892, Pamfil Polonic a săpat în întregime termele şi parţial castrul (laturile de est, de nord şi câteva sondaje în interior). Rapoartele de săpătură şi schiţele întocmite de Polonic s-au păstrat numai parţial, în manuscrisul Tocilescu (Biblioteca Academiei R.S.R., vol. 5 133, p. 95-104 cf. Tudor 1942, 143).
Amatorii de antichităţi au distrus o parte din ruine.
Date of discovery   1888
Site Surface   0.3602 ha
State of preservation   medie / 29.07.2022
Human risk   Afectare parţială: 3 / 12.05.2022
Ownership   public
Last record update   30.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Castru  Epoca romană (secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.) neprecizată  

Castrul de piatră avea dimensiunile de 60,80 × 60,80 metri, colţurile rotunjite şi turnuri de colţ de formă trapezoidală, uşor ieşite în exterior şi porta praetoria pe latura estică. Zidul estic avea o grosime de 1,60 m, lucrat în tehnica opus incertum. Portae principales nu au fost prevăzute cu turnuri. În interior au fost identificate principalele drumuri şi principia, acestea din urmă sunt parţial distruse. În zona praetentura dextra a fost identificat un horreum, şi o altă construcţie dreptunghiulară, cu dimensiunile de 20 × 9 m, a cărei funcţionalitate nu a putut fi stabilită. Construcţia este atestată de două inscripţii din anul 138 p. Chr. (CIL III 13793 = IDR II 575; CIL III 13794 = IDR II 576), care mai atestă faptul că Suri sagittarii este o unitate expertă de arcieri orientali. Pe un mic fragment de bronz a fost atestat un librarius cohortis I Hispanorum (CIL III 12602 = IDR II 582). De asemenea, a fost atestată o ştampilă a legiunii V Macedonica (IDR II 579).

O parte din sit a fost avariat de construcţia unei căi ferate şi o altă parte a fost distrusă de râul Olt. Cu toate acestea, castrul a trecut printr-un proces de restaurare, iar poarta principală a fost reconstruită, pe baza unor presupuneri ipotetice, în deceniul al optulea al secolului trecut ( prima tentativă de acest fel din România). Unele dintre clădirile care au fost întreţinute pot fi vizitate. În timpul săpăturilor arheologice au fost descoperite diverse obiecte precum arme, monede, vase ceramice şi inscripţii, care acum sunt expuse la Muzeul Militar Naţional din Bucureşti.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2305, poz. 139 [Ordin MCC] (site record source)
2. Rizea, Ligia, Monumentele istorice din județul Vâlcea. Repertoriu şi Cronologie, Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007, 47 [Publicaţie] (site record source)
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
4. Poenaru-Bordea, Gheorghe; Vlădescu, Cristian, Săpăturile de salvare de la castrul Arutela din 1978, Materiale și Cercetări Arheologice, 13, Academia RSR, București, 1979, 235-236, http://www.cimec.ro/arheologie/dl.asp?filename=Materiale-Cercetari-Arheologice-XIII-1979.pdf [Publicaţie]
5. Peisaje arheologice din sud-estul României/Archaeological landscape in South-Easten Romania, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, 55, pl. 42, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=12496-peisaje-arheologice-din-sud-estul-romaniei-archaeological-landscapes-in-south-eastern-romania-2015 [Publicaţie]
6. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.02.2016, 2016, 2611, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-vl.pdf [Publicaţie]
7. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Vlad, Călina, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1., Cercetări Arheologice, 28, 1, 2021, 47-48, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf [Publicaţie]
8. Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Evolution of the System of Defence Works in Roman Dacia, British Archaeological Reports (BAR) International Series, 116, Oxford, 1981, 27-28 [Publicaţie]
9. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei Romane, Fundația Regelui Carol I, Bucureşti, 1937, 199 [Publicaţie]
10. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 91, 78 [Publicaţie]
11. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Mega, Cluj-Napoca, 2009, 181-187, 39 [Publicaţie]
12. Russu, I. I.; Gostar, N.; Ivanov, T.; Popescu, Em.; Protase, D.; Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula - Durostorum - Tomis, Tabula Imperii Romani (TIR), L 35, Editura Academiei Române, București, 1969, 27 [Publicaţie]
13. Tocilescu, Grigore, Neue Inschriften aus der Dobrudscha, Archäologisch-Epigraphische Mittheilungen aus Österreich-Ungarn, 14, VI, 1891, 13-14 [Publicaţie]
14. Tocilescu, Grigore, Raport asupra lucrărilor de exploatare întreprinse pe limes Alutanus, Analele Academiei Române, 18, București, 1896, 103-105 [Publicaţie]
15. Tocilescu, Grigore, Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Communications faites à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 1892-1899, București, 1900, 135 [Publicaţie]
16. Tudor, Dumitru, Castra Daciae Inferioris IV: Castrul și băile romane de la Bivolari pe Olt, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 35, 113/114, București, 1942, 143-149 [Publicaţie]
17. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană, 3, Editura Științifică, București, 1968, 371 [Publicaţie]
18. Tudor, Dumitru, Le camp romain d'Arutela, Hommages à Marcel Renard. II. Histoire, histoire des religions, épigraphie, 2, Latomus, Bruxelles, 1969, 579-585 [Publicaţie]
19. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană, 4, Editura Academiei Române, București, 1978, 259-265, 313-315, 3 [Publicaţie]
20. Tudor, Dumitru; Poenaru-Bordea, Gheorghe; Vlădescu, Cristian M., Rezultatele primelor două campanii de săpături arheologice (1967-1968) în castrul roman din Poiana Bivolari, oraşul Călimăneşti, Arutela, I, II, Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, 2-3, 19-26 [Publicaţie]
21. Tudor, Dumitru; Vlădescu, Cristian; Poenaru Bordea, Gheorghe, Arutela III-IV. Observații asupra campanii arheologice din 1969-1970, Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, 6, 1973, 19-26 [Publicaţie]
22. Poenaru-Bordea, Gheorghe; Vlădescu, Cristian, Date noi în legătură cu castrul Arutela, Studii și cercetări de istorie veche (SCIV), 20, 1, 1969, 101-111 [Publicaţie]
23. Poenaru-Bordea, Gheorghe; Vlădescu, Cristian, Primele săpături arheologice în fortificația romană de la Rădăcinești, Studii și cercetări de istorie veche (SCIV), 23, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1972, 477-485, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=120274-primele-sapaturi-arheologice-in-fortificatia-romana-de-la-radacinesti--studii-si-cercetari-de-istorie-veche-si-arheologie-sciva--3-23-1972 [Publicaţie]
24. Vlădescu, Cristian; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Un segment din limes Alutanus. Fortificațiile romane din jurul masivului Cozia, Buletinul Monumentelor Istorice, 41, 3, București, 1972, 27-32 [Publicaţie]
25. Vlădescu, Cristian; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Castrele hadrianee din valea carpatică a Oltului, Oltenia, 1, 1974, 47-59 [Publicaţie]
26. Vlădescu, Cristian; Poenaru-Bordea, Gheorghe; Stoica, O., Arutela V. Campania de săpături de salvare din 1978, Studii și materiale de muzeografie și istorie militară, 12, București, 1979, 124-125 [Publicaţie]
27. Vlădescu, Cristian; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Săpăturile de salvare de la castrul Arutela din 1978, Materiale și Cercetări Arheologice, 13, București, 1979, 235-236 [Publicaţie]
28. Vlădescu, Cristian M., Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan, Buridava, 4, 1982, 55-65 [Publicaţie]
29. Vlădescu, Cristian M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, București, 1983, 92-1011, 14 [Publicaţie]
30. Vlădescu, Cristian M., Tehnica de construcție a castrelor care constituiau apărarea masivului Cozia, Studii vâlcene, 7, 1985, 33-41 [Publicaţie]
31. Vlădescu, Cristian M., Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 46-60 [Publicaţie]
32. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit] (site record source)
 
Site Photos

Scroll