Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   168728.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VL-I-s-A-09566
Nume   Situl arheologic de epocă romană de la Rădăcineşti - Cetate
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Berislăveşti
Localitate   Rădăcineşti
Punct   Cetate
Reper   Situl arheologic se găseşte în curtea căminului cultural, delimitat la sud de pârâul Fântânii, la nord şi vest de pârâul Tulburoasa, la est de drumul comunal.
Reper hidrografic - nume   Fântâna; Tulburoasa
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă; aşezare militară
Descriere   Din cauza suprapunerii cu satul actual, doar o parte din sit s-a păstrat. O parte din băi se află sub drumul principal de acces al satului.
Conform cercetărilor arheologice şi în ciuda suprapunerii cu actualul sat, s-au păstrat unele elemente, precum turnurile, zidul de incintă sau porţile de acces.
Observații   Castrul a făcut parte din limesul nord-estic al Imperiului Roman, respectiv din sistemul de apărare construit şi organizat pentru defensiva provinciei Dacia.
Suprafața sitului   0,982 ha
Stare de conservare   bună / 29.03.2023
Riscuri antropice   Demolare: 4 / 16.05.2022; Afectare parţială: 4 / 16.05.2022
Regim de proprietate   public; privat
Data ultimei modificări a fişei   29.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castru  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Situat la marginea de nord a satului, punctul „Cetate” nu a fost explorat temeinic. A fost identificată o singură fază a fortificaţiei, şi anume o incintă dreptunghiulară de piatră, cu dimensiunile de 54,60 x 56,70 m, orientată nord-sud; zidul de incintă avea 1,60 m lăţime, fiind construit în tehnica opus incertum, folosind pietre netăiate de formă neregulată şi aşezate aleatoriu. Acest zid era prevăzut cu turnuri de colţ trapezoidale. Două inscripţii de construcţie datând din anul 138 p. Chr. sugerează prezenţa unei unităţi neregulate de arcaşi sirieni (numerus) Syrorum sagittariorum.

Părţi din fortificaţie sunt suprapuse de drumul modern şi satul actual. Cu toate acestea, săpăturile arheologice au scos la iveală secţiuni ale zidului de incintă care sugerează amploarea şi aspectul acestui castru.

VL-I-m-A-09566.02 
Terme  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Băile au fost construite în apropierea castrului, mai exact la 40 de metri est, în direcţia pârâului Sălătrucel. Pereţii găsiţi în timpul cercetării aveau o grosime de 0,80 m şi erau construiţi din piatră lipită cu mortar. Au fost identificate toate camerele specifice unei băi romane (caldarium - camera fierbinte, trepidarium - camera caldă, laconicum - o cameră uscată, de odihnă, frigidarium - camera rece, palestra - curtea interioară şi apodyterium - vestiarul). În timpul sondajului, înălţimea pereţilor a fost între 0,6 şi 1 m.

VL-I-m-A-09566.03 
Aşezare  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)       VL-I-m-A-09566.01 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2306, poz. 148-151 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Rizea, Ligia, Monumentele istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie, Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007, p.68 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2612, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-VL.pdf [Publicaţie]
5. Țentea, Ovidiu, Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2022 [Fişă de sit]
6. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
7. Tocilescu, Grigore, Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Communications faites à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 1892-1899, Tipografia Corpului Didactic C. Ispășescu & G. Bratanescu, București, 1900, 135 [Publicaţie]
8. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei Romane, Fundația Regelui Carol I, București, 1937, 199 [Publicaţie]
9. Vlădescu, Cristian; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Un segment din limes Alutanus. Fortificaţiile romane din jurul masivului Cozia, Buletinul Monumentelor Istorice, XLI, 3, București, 1972, 447-486, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=57080-un-segment-din-limes-alutanus-fortificatiile-romane-din-jurul-masivului-cozia--buletinul-monumentelor-istorice-bmi--3-anul-xli-1972 [Publicaţie]
10. Vlădescu, Cristian; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Castrele hadriene din valea carpatică a Oltului, Oltenia, 1, 1974, 250-253 [Publicaţie]
11. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană, 4, Editura Academiei Române, București, 1978, 294-297 [Publicaţie]
12. Vlădescu, Cristian, Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, București, 1983, 101-104 [Publicaţie]
13. Vlădescu, Cristian, Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan, Buridava, IV, 1982, 55-65 [Publicaţie]
14. Vlădescu, Cristian, Tehnica de construcție a castrelor care constituiau apărarea masivului Cozia, Studii vâlcene, VII, Editura Academiei, 1985, 33-41 [Publicaţie]
15. Vlădescu, Cristian, Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 62-65 [Publicaţie]
16. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, Berlin, 1997, 90-99 [Publicaţie]
17. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Mega, Cluj-Napoca, 2009, 221-222 [Publicaţie]
18. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Vlad, Călina, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1., Cercetări Arheologice, 28, 1, București, 2021, 43-46, 12.1 – 12.6, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf?fbclid=IwAR1NBODxMCavjcVmVQX3dmYO9dhjnuVGSYlI7DMJgduo-pmvEWcaT7uU9jw [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll