Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   172260.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VL-I-s-A-09587
Nume   Castrul roman de la Titeşti - Dealul Cazanului
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Titeşti
Localitate   Titeşti
Punct   Dealul Cazanului
Reper   Castrul se află la confluenţa pârâului Barbului cu pârâul Titeşti, la 800 m vest de sat, pe panta de vest a Dealului Cazanului.
Reper hidrografic - nume   Barbu
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară
Descriere   La suprafaţă se poate observa o ridicătură de formă patrulateră şi contururile unor săpături arheologice (Gr. Tocilescu, P. Polonic 1894; Gh. Poenaru-Bordea, Cr. M. Vlădescu 1972-1973).
Observații   Castrul a făcut parte din limesul nord-estic al Imperiului Roman, respectiv din sistemul de apărare construit şi organizat pentru defensiva provinciei Dacia.
Suprafața sitului   0.4344 ha
Stare de conservare   bună / 29.07.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 29.07.2022; Agricultură intensivă: 3 / 29.07.2022
Regim de proprietate   privat; public
Data ultimei modificări a fişei   28.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
castru de piatră  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) romană  

A fost descoperită doar o singură fază a catrului de piatră. Incinta măsoară 56,60 x 48,20 metri şi este construită în întregime din piatră cu mortar. Pe laturile scurte erau amplasate două porţi de dimensiuni diferite, fără turnuri. Porta Pretoria este situată la est. În interiorul fortificaţiei s-a descoperit o clădire de comandă neobişnuit de mică (5,50 x 9,50 m) (Principia).

După cucerirea Daciei, pe râul Olt a fost construit un drum roman. Vechiul drum roman ocolea masivul Cozia până la cetatea Titeşti. Datorită pozitionarii sale îndepărtate, fiind situată pe un deal, peste acesta nu s-au construit clădiri moderne şi nu este afectată de extinderea satului, cadrul natural rămânând în mare parte acelaşi. Fortificaţia a fost amplasată pe un platou care oferă o vedere panoramică. Cetatea a avut astfel un rol important în asigurarea supravegherii traseului de ocolire a drumului din defileul Oltului. Peisajul este foarte pitoresc, nefiind alterat de includerea unor clădiri moderne mari în câmpul vizual.

VL-I-s-A-09587 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1972-1973

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti POENARU-BORDEA Gheorghe
Muzeul Militar Naţional VLĂDESCUU Cristian M.
2. neprecizat 1894

* POLONIC Pamfil
Muzeului Național de Antichități TOCILESCU Grigore

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2310, poz. 203 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Rizea, Ligia, Monumentele istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie., Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007, p.148 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Lista monumentelor istorice 2015, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016 MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor, 2016, 2617, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-vl.pdf [Publicaţie]
5. Țentea, Ovidiu, 2022 [Fişă de sit]
6. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Vlad, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1, Cercetări Arheologice, 28, 1, 2021, 37-40, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf [Publicaţie]
7. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 92, 80 [Publicaţie]
8. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Mega, Cluj-Napoca, 2009, 243-245, 74 [Publicaţie]
9. Poenaru-Bordea, Gheorghe; Vlădescu, Cristian M., Castrul de la Titeşti com. Perşani, jud. Vâlcea, Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 32, 4, 1981, 581-591 [Publicaţie]
10. Vlădescu, Cristian M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, București, 1983, 104-106, 17 [Publicaţie]
11. Russu, I. I.; Gostar, N.; Ivanov, T.; Popescu, Em.; Protase, D.; Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula - Durostorum - Tomis, Tabula Imperii Romani (TIR), L 35, Editura Academiei Române, București, 1969, 71 [Publicaţie]
12. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană, 3, Editura Științifică, București, 1968, 371 [Publicaţie]
13. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană, 4, Editura Academiei Române, București, 1978, 307-308, 48 [Publicaţie]
14. Vlădescu, Cristian M.; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Un segment din limes Alutanus. Fortificațiile romane din jurul masivului Cozia, Buletinul Monumentelor Istorice, 41, 3, 1972, 27-32 [Publicaţie]
15. Vlădescu, Cristian M.; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Castrele hadrianee din valea carpatică a Oltului, Oltenia, 1, 1974, 47-59 [Publicaţie]
16. Vlădescu, Cristian M.; Poenaru-Bordea, Gheorghe; Stoica, O., Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, 12, 1979, 124-149 [Publicaţie]
17. Vlădescu, Cristian M., Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan, Buridava, 4, 1982, 55-56 [Publicaţie]
18. Vlădescu, Cristian M., Tehnica de construcţie a castrelor care constituiau apărarea masivului Cozia, Studii vâlcene, 7, 1985, 33-41 [Publicaţie]
19. Vlădescu, Cristian M., Fortificaiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 65-67 [Publicaţie]
20. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll