Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   172554.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VL-I-s-A-09525
Nume   Situl arheologic de epocă romană de la Copăceni - La moară
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Racoviţa
Localitate   Copăceni
Punct   La moară
Punct alte denumiri   Cetate; Selişte
Punct alte denumiri, alte limbi   Praetorium I
Reper   Situl se află pe malul stâng al Oltului, pe o terasă înaltă, la nord de Hidrocentrala Cornetu, de-o parte şi de alta a drumului DJ703P, la est de localitatea Copăceni, pe islazul localităţii.
Reper hidrografic - nume   Olt
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl cuprinde castrul, aşezarea civilă şi termele castrului Praetorium I, menţionat şi în Tabula Peutingeriana.
Observații   O parte din sit a fost inundat de apele Oltului. Castrul a făcut parte din limesul nord-estic al Imperiului Roman, respectiv din sistemul de apărare construit şi organizat pentru defensiva provinciei Dacia.
Suprafața sitului   0.518 ha
Stare de conservare   precară / 05.04.2022
Riscuri naturale   Inundaţii: 5 / 05.04.2022; Exces de apă în sol: 5 / 05.04.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 05.04.2022; Agricultură intensivă: 4 / 05.04.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   29.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castru  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)   138-246 p. Chr. 

Castrul a fost construit în tehnica oppus incertum, având un plan presupus pătrat cu latura de 64 de metri, totuşi, doar o parte din (41,60 m) din latura sa de est este păstrată. Turnurile de colţ de formă trapezoidală erau uşor ieşite în exterior, similar celor de la poarta de pe latura estică, singura păstrată. Informaţiile epigrafice indică construirea castrului în anul 138 de către numerus burgariorum et veredariorum Daciae inferioris (CIL III 13795 = ILS 8909 = IDR II 587), fiind apoi mărit în anul 140 (CIL III 13796 = ILS 8910= IDR II 588 = Piso 2013, 149, nr. 6: castra n(umerus) burg(ariorum) et vered(ariorum), quod anguste tenderet, duplicato valli pede et inpositis turribus ampliavit per Aquilam Fidum, procuratorem Augusti). Se poate astfel observa că ceea ce a fost singura fază documentată arheologic reprezintă de fapt o a doua fază. Drumul de-a lungul Oltului în zona castrului de la Copăceni a fost reparat în anul 236 p. Chr. (CIL III 1421619 = IDR II 589). Lectura unei inscripţii de pe o piesă de bronz a indicat posibila prezenţă a unor beneficiarii consularis (CIL III 13797 = IDR II 591).
Pe baza dovezilor epigrafice descoperite în jurul porţii principale (de est) (porta praetoria), cetatea reprezintă una dintre puţinele faze de construcţie bine documentate privind o fortificaţie romană situată pe malul Oltului. Masivul Cozia (1668 metri) a fost ocolit la est (fortificaţiile Rădăcineşti, Titeşti) şi la vest de un drum secundar de acces care era o cale de comunicare rapidă pentru cei care se îndreptau spre nord, spre provincia Dacia.

O mare parte a fortificaţiei a fost distrusă de eroziunea solului. Aproximativ un sfert din fortificaţia Copăceni (faţa cetăţii) poate fi documentată. Continuând de-a lungul laturii de est a castrului, spre sud, se află o casă cu anexe construită peste fortificaţie. Castrul a fost afectat, de asemenea, de actvităţile agricole şi de vegetaţia crescută. Astfel, din aşezarea militară a mai rămas aproximativ 1/4: partea de est a laturii de nord, turnul de nord-est şi jumătate din latura de est împreună cu băile, oferă o reprezentare adecvată a unei fortificaţii de acest tip.

VL-I-m-A-09525.01 
Terme  Epoca romană timpurie (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)   138-239 p. Chr. 

Băile militare se aflau la aproximativ 50 de metri la est de fortăreaţă. În urma studiilor geomagnetice şi a hărţilor istorice, s-a stabilit că locaţia băii militare este la aproximativ 50 de metri nord - nord-est de castru.

VL-I-m-A-09525.03 
Aşezare civilă  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)       VL-I-m-A-09525.02 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1973-1975

A fost cercetată partea de est a castrului, singura porțiune din castru care s-a mai păstrat. Restul fortificației se află sub apele Oltului.

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti POENARU-BORDEA Gheorghe
Muzeul Militar Naţional VLĂDESCU Cristian

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2298, poz. 42-45 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Rizea, Ligia, Monumentelr istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie., Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007, p.133 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
4. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Vlad, Călina, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare (1), Cercetari Arheologice, 1, 28, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2021, 36-39, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=106489-frontiera-romana-din-dacia-inferior-o-trecere-in-revista-si-o-actualizare-1--cercetari-arheologice--xxviii-2021 [Publicaţie]
5. Vlădescu, Cristian; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Les fortifications romaines sur le limes Alutanus dans la zone du massif de Cozia, D. M. Pippidi (ed.), Actes du IX-e Congrès international d’études sur les frontières romaines, Mamaia, 6 - 13 septembrie 1972, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1972, 247-258 [Publicaţie]
6. Vlădescu, Cristian; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Castrele hadrianee din valea carpatică a Oltului, Oltenia, 1, Muzeul Olteniei, Craiova, 1974, 47-59 [Publicaţie]
7. Vlădescu, Cristian; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Un segment din limes Alutanus. Fortificaţiile romane din jurul masivului Cozia, Buletinul Monumentelor Istorice, 3, 41, București, 1972, 27-32, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=57080-un-segment-din-limes-alutanus-fortificatiile-romane-din-jurul-masivului-cozia--buletinul-monumentelor-istorice--3-anul-xli-1972 [Publicaţie]
8. Tudor, Dumitru, Materiale arheologice din castrul Praetorium I (Copăceni, județul Vâlcea) descoperite de Grigore Tocilescu, Drobeta, 5, Drobeta Turnu-Severin, 1982, 49-78 [Publicaţie]
9. Țentea, Ovidiu, Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2022 [Fişă de sit]
10. Lista monumentelor istorice 2015, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016 MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor, 2016, 2602, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-vl.pdf [Publicaţie]
11. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 92-93, 81 [Publicaţie]
12. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Mega, Cluj-Napoca, 2009, 204-205, 48 [Publicaţie]
13. Petolescu, Constantin C., Auxilia Daciae. Contribuție la istoria militară a Daciei romane, Ars Docendi, București, 2002, 128-129 [Publicaţie]
14. Piso, Ioan, Fasti provinciae Daciae II. Die ritterlichen Amtsträger, Dr. Rudolf Habelt (Antiquitas. Reihe 1. Abhandlungen zur Alten Geschichte 60), 2013, 148-151, 85 [Publicaţie]
15. Tocilescu, Grigore, Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Communications faites à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 1892-1899, Ispasesco & Bratanesco, București, 1900, 128-131 [Publicaţie]
16. Russu, I. I.; Gostar, N.; Ivanov, T.; Popescu, Em.; Protase, D.; Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula - Durostorum - Tomis, Tabula Imperii Romani (TIR), L 35, Editura Academiei Române, București, 1969, 35 [Publicaţie]
17. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană, 4, Editura Academiei Române, București, 1978, 287-288 [Publicaţie]
18. Tudor, Dumitru, Materiale arheologice din castrul Praetorium I (Copăceni, jud. Vâlcea) descoperite de G. Tocilescu, Drobeta, 5, Drobeta Turnu-Severin, 1982, 49-78 [Publicaţie]
19. Vlădescu, Cristian M.; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Castrele hadrianee din valea carpatică a Oltului, Oltenia, 1, 1974, 47-59 [Publicaţie]
20. Vlădescu, Cristian M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, Bucureşti, 1983, 106-108, 18 [Publicaţie]
21. Vlădescu, Cristian M., Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 68-70 [Publicaţie]
22. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll