Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.150
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-II-m-A-19021
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Hanul Greci
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Adresa   Str. Lipscani 18-20
Reper   Cercetarea arheologică în acest sit a cuprins jumătatea sudică a străzii Lipscani - partea dreaptă a străzii, respectiv numerele cu soţ.
Categorie   locuire; descoperire funerară; cale de comunicaţie; structură de cult
Tip   aşezare; necropolă; stradă; edificiu religios
Descriere   Hanul Greci poate fi amplasat printre marile edificii bucureştene de acest fel, care aveau în mijloc o biserică - biserica lui Ghiorma Banul, ctitorie de pe la jumătatea secolului al XVI-lea.
Săpăturile arheologice din anii 2007-2009 au dus la descoperirea a trei laturi ale ale hanului Greci (sec. XVIII), a unei părţi din cimitirul amenajat în apropierea bisericii Ghiorma Banul – Grecilor (a doua jumătate a secolului XVI), precum şi de la clădiri anterioare şi posterioare hanului. Pe strada Lipscani în dreptul numerelor 18-20 a fost cercetată latura nordică, pe strada Smârdan cea estică şi pe strada Stavropoleos latura sudică. Au fost surprinse două faze majore şi mai multe faze minore (reparaţii şi recompartimentări) ale existenţei acestui han. Pe strada Lipscani au fost descoperite peste 55 de morminte care alcătuiesc cimitirul mahalalei din jurul bisericii lui Ghiorma Banul-Greci, ridicată puţin după jumătatea sec. al XVI-lea.
Data ultimei modificări a fişei   31.10.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Han  Epoca medievală târzie - Epoca modernă (încep. sec al XVIII-lea - 1863)    

Hanul Greci a fost zidit probabil cu ocazia refacerii mânăstirii Greci (a lui Ghiorma banul) fiind menţionat într-un document din 1747. Către sfârşitul secolului al XVIII-lea, hanul avea la parter 13 prăvălii iar deasupra lor erau odăile de locuit. Pictorul şi desenatorul francez Denis August Marie Raffet (1804-1860), care a însoţit, în anul 1837 pe contele rus Anatol Demidoff în Principatele Române, a lăsat şi binecunoscuta litografie în care apar biserica şi hanul Greci.
Au fost surprinse două faze majore şi mai multe faze minore (reparaţii şi recompartimentări) ale existenţei acestui important edificiu. Prima fază a hanului a fost surprinsă pe latura de N, pe cca. 87 m lungime şi aproape 4 m lăţime, spre S ea fiind distrusă de clădirea BCR, dar şi de faza II.
Şi pe strada Stavropoleos au fost surprinse cele două etape de funcţionare ale hanului Greci. În urma "marelui foc" din 23 martie 1847, au fost impuse noi măsuri edilitare, printre care şi lărgirea străzii Stavropoleos, moment în care clădirea hanului a fost mutată pe un nou amplasament, mai la N, identificat arheologic cu faza a II-a de construcţie.

După demolarea hanului, terenul a fost cumpărat de către Societatea Dacia-Română, care a construit clădirea care găzduieşte acum sediul BCR.

 
Biserică  Epoca medievală (1564-1565)   1 mai 16725 

Biserica Grecilor sau Biserica lui Ghiorma era amplasată pe spaţiul cuprins între Uliţa Mare (actuala stradă Lipscani), strada Smârdan şi strada Stavropoleos. Biserica a fost construită în secolul al XVI-lea de către Boierul Ghiorma - grec din Pogoniani (aşa se precizează în pisania de la 1 octombie 1719, inscripţie astăzi dispărută), foarte influent în timpul domniei lui Petru Vodă cel Tânăr (1558-1568); Ghiorma, mare postelnic, apare în sfatul domnesc între 31 martie 1564 şi 8 iunie 1568.

 
Necropolă  Epoca medievală (sf. sec. XVI - sec. XVII)    

Au fost descoperite peste 50 de morminte care nu au putut fi toate cercetate, multe dintre ele fiind deranjate fie de intervenţii moderne (cabluri şi conducte), fie de intervenţii mai vechi. Reînhumările sunt în număr destul de mare, iar suprapunerea mormintelor se face pe mai multe rânduri. În cazul reînhumărilor au fost păstrate şi reînhumate doar o mică parte din oase, uneori doar craniul. Toate mormintele sunt de înhumaţie şi, acolo unde s-a putut observa, sunt depuse în decubit dorsal, orientate V-E. Mormintele, de adulţi (femei şi bărbaţi) şi copii, sărace în inventar: o monedă sau un obiect de podoabă, indică situaţia socială modestă a celor îngropaţi aici. Din acelaşi cimitir pe strada Stavropoleos au fost localizate doar oase umane, deranjate de diverse intervenţii moderne. După încetarea folosirii spaţiului drept cimitir, a fost ridicat hanul Greci.

 
Stradă  Epoca modernă (Sec. XVIII - XIX)    

În zonele cercetate aflate în exteriorul hanului Greci, la N şi E de acesta, au fost descoperite porţiuni importante ale „podului” de lemn, desfăşurate pe toată lungimea hanului. Constructiv s-a observat că strada de lemn, mai nou decât cel de lut, nivel care era amenajată într-un strat de pământ negru (de la apele pluviale şi menajere), lutos, peste care erau puse bârne lungi, aşezate conform axului străzii. Peste acestea erau fixate, cu cuie din lemn, scânduri puse perpendicular pe axul străzii; au fost observate mai multe niveluri de refacere a structurii străzii.
Strada Lipscani a avut mai multe faze: 1. de lut, nivel care a fost surprins la o adâncime de aproximativ 2,60 m faţă de nivelul trotuarului actual. Lutul este foarte dur deşi are o grosime de numai 1-2 cm. Strada are un plan drept aflat la cca. 0,20 m sub nivelul podului de lemn. De asemenea, strada de lut este suprapusă (la cca. 0,50 m) şi de traseul zidului exterior al primei incinte a hanului Greci.

 
Casă  Epoca medievală (Sec. XVI)    

Au fost cercetate şi trei construcţii diferite, anterioare construcţiei hanului, care au suferit distrugeri fie datorate gropilor de morminte, fie datorită fundaţiilor hanului Greci.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2011

Muzeul Municipiului Bucureşti * *
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti * *
2. cercetare preventivă 2007

Muzeul Municipiului Bucureşti GAVRILĂ Elena
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
NESTORESCU Cristian
POPESCU Raluca-Iuliana
ZAMBORY Mihaly-Tibor
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti BORONEANŢ Adina Elena
MĂGUREANU Andrei Mircea
SÂRBU Dorin
TODERAŞ Meda

Bibliografie
1. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2007, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Buucurești, 2008, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3838 [Publicaţie]
2. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, 2012, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4817&d=Bucuresti-Centrul-istoric--str-Stavropoleos-tronsonul-dintre-str-Smardan-si-str-Postei-2011 [Publicaţie]
3. Ignat, Theodor et alii, Studiu Arheologic. PUZ Sector 3 al Municipiului București, 2018 [PUG]
4. Comănescu, Mirela, Biserica Hanul Greci din Bucureşti - mărturii documentare, Cercetări arheologice în Bucureşti, VIII, 2009, 197-264, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65092-biserica-hanul-greci-din-bucuresti-marturii-documentare--cercetari-arheologice-in-bucuresti--8-viii-2009 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll