Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   32928.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BN-I-s-A-01377
Nume   Situl arheologic roman de la Orheiu Bistriţei - Vatra satului
Județ   Bistriţa-Năsăud
Unitate administrativă   Cetate
Localitate   Orheiu Bistriţei
Punct   Vatra satului
Reper   Situl se află pe un teren plat, aproape de două văi minore ale râurilor care străpung Munţii Călimani. Castrul este amplasat pe o terasă joasă, în stânga văii Budacului, la marginea de vest a localităţii. Latura de est a castrului este acoperită de cimitirul actual, iar cea de vest de clădirea bisericii, şcolii şi mai multor case şi anexe gospodăreşti.
Reper hidrografic - nume   Budac
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire; cale de comunicaţie
Tip   aşezare militară; aşezare civilă; drum
Descriere   Castrul roman de la Orheiu Bistriţei se afla pe graniţa de nord-est a Daciei. Din această locaţie se putea supraveghea intrarea peste Carpaţii Orientali, prin pasul Tihuţa, de-a lungul văii Bistriţei, şi tot dinspre nord, prin pasul Rodna. Primele menţiuni despre o fortificaţie romană din zonă datează din a doua parte a secolului al XIX-lea, însă săpăturile au fost efectuate abia în anii 1957-1960, stabilindu-se dimensiunile, apărările şi fazele de construcţie ale castrului. La acea vreme, castrul era deja acoperit parţial de biserică, cimitir şi gospodării. Doar partea de nord-vest a incintei era încă vizibilă.
Data descoperirii   1876
Suprafața sitului   cca. 6,5 ha
Stare de conservare   medie / 18.03.2018
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 18.03.2018; Afectare parţială: 4 / 18.03.2018
Data ultimei modificări a fişei   04.08.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castru  Epoca romană (Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) romană  

Au fost stabilite două faze ale castrului, una iniţială din lemn şi pământ, şi o a doua ulterioară în piatră. În ultima sa fază, fortul măsura 144 x 203 m (2,92 ha) şi era înconjurat de un şanţ (în jur de 5,50 m lăţime şi 2,40 m adâncime). Zidul castrului avea 1,30 m lăţime. Garnizoana permanentă a acestui castru a fost asigurată de cohors I Flavia Ulpia Hispanorum milliaria civium Romanorum equitata.
Cercetările au stabilit că, în ciuda demantelărilor, fundaţia şi în unele locuri o parte din înălţimea zidului de incintă al castrului s-au păstrat încă. În timp ce zidul a fost construit din pietre neregulate, în zona porţii de nord pare să fi fost construit din pietre cu faţadă, dându-i un aspect mai monumental. În interiorul fortului, săpăturile au scos la iveală o parte din clădirea cartierului general (principia) şi casa ofiţerului comandant (praetorium). Acesta din urmă era o clădire de dimensiuni mari (circa 15 x 34 m) cu 18-20 de camere, inclusiv băi private şi camere încălzite, la care s-au identificat mai multe faze de construcţie.

Pe teritoriul castrului au fost identificate şi materiale din bronzul târziu (cultura Noua) şi Ha timpuriu, fără a se remarca un nivel preistoric continuu.

BN-I-m-A-01377.01 
Aşezare civilă (vicus)  Epoca romană (Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Pe aceeaşi terasă cu fortificaţia, la 2-300 m est şi sud-est s-au descoperit materiale romane, în grădinile şi pe loturile de cultură. În cadrul săpăturilor din 1957-1960 au fost efectuate mai multe sondaje în jurul castrului. La sud-est a fost secţionat drumul roman şi s-au descoperit în jur urme romane (ceramică provincială romană şi dacică). În dreapta râului Budacu, la piciorul pantei Dealului Pietros, la 600 m NE de castru şi la 100 m de la drumul Orheiu Bistriţei - Petriş, a fost cercetat un cuptor de ars cărămidă, posibil legat de o zonă de activităţi productive.

 
Drum  Epoca romană (Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

La sud de castru a fost identificat prin secţiuni arheologice la 270 m distanţă de colţul de sud-est al castrului, dar şi prin cercetări LiDAR, o porţiune din drumul ce unea castrul de la Orheiu Bistriţei de cel de la Brâncoveneşti. În 1959 a fost identificat şi drumul roman care venea la castru dinspre vest, la distanţă de circa 600 m de albia Budacului, dar pe teritoriul satului Jelna. Secţionat acolo de un canal de scurgere de la fosta Gospodărie Agricolă de Stat "Miciurin", drumul apărea clar în peretele canalului.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2021

623/5.11.2021

Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud - Bistriţa ZĂGREANU Radu
2. cercetare sistematică 1957-1960

Institutul de Istorie din Cluj al Academiei Române MACREA Mihail
PROTASE Dumitru
Muzeul din Bistriţa WAGNER Gheorghe
DĂNILĂ Ștefan

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 259, poz. 236-238 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Gaiu, Corneliu, 2011 [Fişă de sit]
4. Protase, Dumitru, Castrul roman de la Orheiu Bistriţei, Revista Bistriţei, XXI, 1, Accent, Cluj-Napoca, 2007, 93-111, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72463-castrul-roman-de-la-orheiu-bistritei--revista-bistritei--xxi-1-2007 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Zăgreanu, Radu, 2021 [Fişă de sit]
6. Protase, Dumitru; Dănilă, Ștefan, Un cuptor roman de ars cărămizi la Orheiul Bistriței, Apulum, V, Cluj-Napoca, 1964, 557-561 [Publicaţie]
7. Zăgreanu, Radu Iustinian; Deac, Dan Augustin, Moldovan, Angelica, Pottery Vessels with Graffiti Discovered in the Roman Fort from Orheiu Bistriței, Studia Universitatis - Babeș-Bolyai, 65, 1, 2020, 23-38, https://www.academia.edu/45145670/Radu_Zagreanu_Dan_Deac_Angelica_Moldovan_Pottery_Vessels_with_Graffiti_Discovered_in_the_Roman_Fort_from_Orheiu_Bistritei [Publicaţie]
8. 5.2 Orheiu Bistriţei - Vatra satului, "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Components parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023
 
Fotografii sit

Scroll