Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   40376.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BV-I-s-A-11283
Nume   Castrul de epocă romană Cumidava de la Râşnov - La Cetate
Județ   Braşov
Unitate administrativă   Oraş Râşnov
Localitate   Râşnov
Punct   La Cetate
Punct alte denumiri   Grădişte, Grădiştea, Erdenburg, Eulenburg, Orlenbu
Punct alte denumiri, alte limbi   Erdenburg, Eulenburg,Orlenburg
Reper   Castrul se află la cca. 2,5 km nord-nord-vest de oraş, vis-a-vis de Gara C.F.R., cca. 450 m în dreapta râului Bârsa, în extravilan (zona agricolă), la cca. 3 km nord-vest de fosta fermă de bovine, pe terasa a doua a râului Bârsa, la cca. 450 m est de vale.
Reper hidrografic - nume   Bârsa
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   luncă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară
Descriere   Pe sol sunt vizibile urme sub formă de terasament, în zonele neexcavate, iar în restul zonelor se observă incinta şi clădirile aferente fazei de piatră a fortului.
Observații   Primele cercetări arheologice s-au făcut de către M. Macrea în anii 1939 – 1940. N. Gudea şi I. Pop au deşfăşurat patru campanii între anii 1969 – 1974. Săpăturile au fost reluate în anul 2006 de către colectivul condus de L. Petculescu, cu scopul de a preciza planul castrului, fazele de construcţie şi datarea lor, faciesul local al culturii materiale. În 2006 - 2009 s-au efectuat 10 suprafeţe din care Sp 1 (18x4 m) în zona sistemului de fortificaţie descoperindu-se şanţurile de apărare din ambele faze de funcţionare ale acestuia (Liviu Petculescu).
Pe acest sit a fost identificată şi ceramică medievală timpurie.
Suprafața sitului   4,5 ha
Stare de conservare   bună / 12.07.2022
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 27.05.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   21.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castru  Epoca romană (secolul al II-lea - al treilea sfert al secolului al III-lea p. Chr.) romană  

Au fost determinate trei faze constructive. Faza iniţială a fost realizată din fortăreaţă de lemn şi pământ cu plan dreptunghiular, de 110 X 114 m, delimitată de un metereze de pământ de 10 m grosime şi 2 m înălţime. Şanţul de apărare are o deschidere de 3,50 m şi 2 m adâncime pe laturile nord-vest şi sud-vest. Datează din vremea împăratului Traian (începutul secolului al II-lea).
Fortificaţia din piatră, reprezentând a doua fază de construcţie, are plan dreptunghiular, cu colţuri rotunjite şi dimensiuni de 118 X 124 m, cu aceeaşi orientare ca şi faza anterioară. Poarta principală (porta praetoria) este poziţionată pe latura de nord-est, tehnica ei de construcţie, precum şi întreaga incintă, sunt construite în tehnica oppus incertum, cu pereţii de 1,50-1,70 m grosime. Pe laturile de nord-est şi sud-est au fost identificate trei şanţuri de apărare, pe latura de sud-vest au fost identificate două şanţuri şi pe latura de nord-vest a fost identificat un singur şanţ de apărare. Porţile, în special porta pretoriană (poarta principală), au fost consolidate, la un moment dat, după domnia împăratului Sever Alexandru (222 – 235 d. Hr.). Cu aceeaşi ocazie au fost refăcute sau reparate şi alte clădiri din jurul fortificaţiei: barăcile, un grănar, cazărmile construite din lemn şi piatră şi băile.
Aici au fost staţionate garnizoanele VI Nova Cumidavensium Alexandriana Severiana? / Vindelicorum p. f. Cumidavensis Alexandriana.

Şanţurile sunt colmatate şi nu mai pot fi identificat pe teren. Literatura veche de specialitate menţionează fără alte detalii, că prin faţa castrului trecea un val de pământ, întins pe mai mulţi kilometri, până la Purcăreni. Valul continua probabil până la Reci (Comalău) şi făcea parte din sitemul de graniţă romană (limes) de la est de Olt. Până în prezent, el nu a fost identificat.

BV-I-s-A-11283 
Aşezare  Epoca bronzului Schneckenberg  

Locuirea Schneckenberg, este atestată atât pe baza materialelor arheologice, cât şi pe baza complexelor descoperite (gropi). Urme de locuire din bronzul timpuriu apar în interiorul castrului şi în exterior, la 30 m de poarta de pe latura de sud-vest (porta decumana).

 
Barăci  Epoca romană (secolul al II-lea - al treilea sfert al secolului al III-lea p. Chr.) romană  

Situl reprezintă zona barăcilor din praetentura sinistra a castrului Cumidava.

Deşi fondurile alocate campaniei 2014 au fost reduse, materialul arheologic recuperat este bogat şi variat. În afară de ceramica comună există şi fragmente de terra sigillata, ceramică ştampilată cu rozete şi brăduţi, ceramică incizată cu decor floral şi barbotinată. Dintre obiectele de sticlă se remarcă un fragment de bol cu coaste şi un jeton din pastă verde. Podoabele sunt reprezentate de o fibulă cu balama din bronz argintat, un ac şi un arc de fibule de bronz şi o fibulă cu piciorul întors pe dedesubt din fier, un inel masculin de fier şi unul de bronz de copil, ambele cu geme pierdute. Printre obiectele cu funcţionalitate diversă menţionăm un belciug şi o balama de usă, un manşon şi inele din fier, mecanisme de broască pentru casete, piese de plumb şi os. Echipamentul militar este reprezentat de vârfuri de bolţ şi un fragment de mâner de scut din fier, limbi de curea, fragmente de cataramă, aplici de centiron şi de curea din bronz. La toate acestea se adaugă statueta de bronz a lui Amor, deja amintită, şi peste 20 de monede, majoritatea denari.

 
Locuire  Epoca migraţiilor (secolul al IV-lea p.Chr.) Sântana de Mureş-Černjachov      
Principia  Epoca romană (secolul al II-lea - al treilea sfert al secolului al III-lea p. Chr.) romană  

Clădirea sediului a avut două faze de construcţie (a treia fază a fortificaţiei) şi un plan dreptunghiular, iar dimensiunile totale de 21 × 24,50 m.

 
Praetorium  Epoca romană (secolul al II-lea - al treilea sfert al secolului al III-lea p. Chr.) romană  

Reşedinţa comandantului, pretoriul, cu dimensiunile 16 × 24 m, a fost identificată în sfertul de est al fortului.

 
Terme  Epoca romană (secolul al II-lea - al treilea sfert al secolului al III-lea p. Chr.) romană  

În întinderea din spate a fortului au fost identificate urmele a trei clădiri: A (10,50 X 13,50), B (7,40 X 10 m) eventual o clădire pentru o clădire de băi şi o cisternă (4,25 X 4,25 m).

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2020

Muzeul Judeţean de Istorie Braşov COŞULEŢ Stelian
PETCULESCU Alexandru
2. cercetare sistematică 2019

Muzeul Judeţean de Istorie Braşov PETCULESCU Liviu
COȘULEȚ Stelian
3. cercetare sistematică 2018

Muzeul Judeţean de Istorie Braşov PETCULESCU Liviu
COŞULEŢ Stelian
4. cercetare sistematică 2017

Muzeul Judeţean de Istorie Braşov PETCULESCU Liviu
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva MITAR Cristina
COȘULEȚ Stelian
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca DUMBRĂVEANU Traian
5. cercetare sistematică 2016

* COȘULEȚ Stelian
* MITAR Cristina
* DUMITRESCU Ion
* DUMBRĂVEANU Traian
Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva * *
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca * *
Muzeul Județean Argeș Pitești * *
Muzeul Judeţean de Istorie - Braşov PETCULESCU Liviu
Archaeotek Canada MILLER Jeremy
6. cercetare sistematică 2014

Muzeul Judeţean de Istorie - Braşov PETCULESCU Liviu
COŞULEŢ Stelian
Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva MITAR Cristina
Archaeotek Canada POLTORAK Darren
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca DUMBRĂVEANU Traian
7. cercetare sistematică 2013

Punct: Grădişte, Erdenburg

Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva MITAR Cristina
Archaeotek Canada POLTORAK Darren
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca ȘTEFĂNESCU Radu
MĂRĂCEAN Diana
Muzeul Judeţean de Istorie - Braşov PETCULESCU Liviu
COȘULEȚ Stelian
BAUMAN Ionel
DUMBRĂVEANU Traian
8. cercetare preventivă 2012

Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva MITAR Cristina
Archaeotek Canada POLTORAK Darren
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca ȘTEFĂNESCU Radu
Muzeul Judeţean de Istorie - Braşov PETCULESCU Liviu
COȘULEȚ Stelian
BAUMAN Ionel
DUMBRĂVEANU Traian
9. cercetare sistematică 2011

Muzeul Național de Istorie a României PETCULESCU Liviu
Muzeul de Istorie Brașov COȘULEȚ Stelian
BAUMAN Ionel
Muzeul Județean Argeș DUMITRESCU Ion
Archaeotek Canada POLTORAK Darren
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca DUMBRĂVEANU Traian
10. cercetare sistematică 1969-1974

* POP I.
Muzeul Județean de Istorie Braşov * *
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca GUDEA Nicolae
11. cercetare sistematică 1939

* COLAN I.
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca MACREA Mihail
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca DAICOVICIU Constantin

Bibliografie
1. Macrea, Mihai, Cultele germanice în Dacia, Anuarul Institutului de Studii Clasice, V, Universitatea „Victor babeș” Cluj, Cluj-Napoca, 1944-1948, 234-264, https://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/anuarulinstitutuluidestudiiclasice/1944-1948/BCUCLUJ_FP_260624_1944_1948_005_001.pdf [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Costea, Florea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, Brașov, 1996, 141-142 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
4. CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 368, 95 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Petculescu, Liviu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3960&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2007 [Publicaţie]
6. Petculescu, Liviu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4069&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2008 [Publicaţie]
7. Petculescu, Liviu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, București, 2009, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4069&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2008 [Publicaţie]
8. Petculescu, Liviu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4368&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2009 [Publicaţie]
9. Petculescu, Liviu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2010, CIMEC-Insitutul de Memorie Culturală, București, 2011, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4585&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2010 [Publicaţie]
10. Petculescu, Liviu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4773&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2011 [Publicaţie]
11. Petculescu, Liviu, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, 62-63, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5012&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2012 [Publicaţie]
12. Florescu, Radu, Les routes de l'armée romaine pendant la première guerre daco-romaine de 101-102, Istro-Pontica. Muzeul Tulcea la a 50-a aniversare, 1950-2000, Tulcea, 2000, 186-187 [Publicaţie]
13. Pop, Ioan, Săpături arheologice în castrul de la Râșnov, Cumidava, III, Muzeul Județean de Istorie Brașov, Brașov, 1969, 627, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=22650-sapaturi-arheologice-in-castrul-de-la-risnov--cumidava--iii-1969 [Publicaţie]
14. Gudea, Nicolae, Ceramica dacică din castrul roman de la Rîșnov (Cumidava), (județul Brașov), Cumidava, VI, Muzeul Judeţean Braşov, Brașov, 1973, 23-37, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=1330-ceramica-dacica-din-cadtrul-roman-de-la-risnov-cumidava-judetul-brasov--cumidava--vi-1973 [Publicaţie]
15. Pop, Ioan, Gudea, Nicolae, Castrul roman de la Râșnov. Săpăturile din anul 1971, Cumidava, VII, Muzeul Județean de Istorie Brașov, Brașov, 1973, 13-45, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=9423-castrul-roman-de-la-risnov-sapaturile-din-anul-1971--cumidava--vii-1973 [Publicaţie]
16. Pop, Ioan, Gudea, Nicolae, Castrul roman de la Râșnov. Săpăturile arheologice din anii 1973-1974, Cumidava, VIII, Muzeul Judeţean Braşov, Brașov, 1975, 55-64, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=19765-castrul-roman-de-la-risnov-sapaturile-arheologice-din-anii-1973-1974--cumidava--viii-1975 [Publicaţie]
17. Petculescu, Liviu, Cronica Cercetărilor Aheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5168&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2013 [Publicaţie]
18. Petculescu, Liviu, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5351&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2014 [Publicaţie]
19. Petculescu, Liviu, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5531&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2015 [Publicaţie]
20. Petculescu, Liviu et alli, Râşnov | Judeţ: Braşov | Punct: Grădişte, Erdenburg | Anul: 2017, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, raport publicat online, 2018, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6063&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2017 [Publicaţie]
21. Petculescu, Liviu, Râşnov | Judeţ: Braşov | Punct: Cumidava | Anul: 2018, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 161-162, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6205&d=Rasnov-Brasov-Cumidava-2018 [Publicaţie]
22. Petculescu, Liviu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 288, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6416&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2019 [Publicaţie]
23. Petculescu, Liviu et alli, Râşnov | Judeţ: Braşov | Punct: Cumidava - Grădişte, Erdenburg | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5725&d=Rasnov-Brasov-Cumidava--Gradiste-Erdenburg-2016 [Publicaţie]
24. Sana, Daniel Vasile; Vasilescu, Florela, Cornea Călin Ioan, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic și regulament local de urbanism pentru orașul Râșnov, Jud. Brașov, Plan Urbanistic General Râșnov, județul Brașov, 2013, 16-17 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
25. Petculescu, Liviu, 41. Râșnov, jud. Brașov [Cumidava]. Punct: Grădiște, Erdenburg, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2020, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, București, 2021, 239-240, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6586&d=Rasnov-Brasov-Gradiste-Erdenburg-2020 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
26. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei romane, Fundatįa Regele Carol, 1937, 121, 131 [Publicaţie]
27. Macrea, Mihai, Cumidava, Anuarul Institutului de Studii Clasice, 4, Universitatea din Cluj „Regele Ferdinand I”, Sibiu, 1941-1943, 234-261, https://www.academia.edu/44342758/Anuarul_Institutului_de_Studii_Clasice_vol_IV_1941_1943_ [Publicaţie]
28. Vlădescu, Cristian M., Armata romană în Dacia Inferior, București, 1983, 124-125, 41 [Publicaţie]
29. Vlădescu, Cristian M., Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Craiova, 1986, 91-92 [Publicaţie]
30. Gudea, Nicolae, Der Meses-Limes. Die vorgeschobene Kleinfestungslinie auf dem westlichen Abschnitt der Grenze der Provinz Dacia Porolissensis, Zalău, 1997, 65-66, 42 [Publicaţie]
31. Gudea, Nicolae, Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord- und Westküste des Schwarzen Meeres: Limes et litus Moesiae Inferioris (86-275 n. Chr.), Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum, 52, 2, Mainz, 2005, 498-499, VII. B, 10 [Publicaţie]
32. Marcu, Felix, The Internal Planning of Roman Forts of Dacia, Cluj-Napoca, 2009, 222-228, 65 [Publicaţie]
33. Țentea, O.; Popa, Al.; Petculescu, L., Castrul și băile romane de la Hoghiz - Rezultatele recente ale prospecțiunilor geofizice, Cercetări Arheologice, 24, București, 2017, 143-150 [Publicaţie]
34. Marcu, Felix, The fort at Râșnov (Cumidava) and the Cohors Vindelicorum, Acta Musei Napcensis, 55, I, Mega, Cluj-Napoca, 2018, 205-226 [Publicaţie]
35. Țentea, O.; Matei-Popescu, F.; Călina, V.; Rațiu, A., Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 2., Cercetări Arheologice, 29, 1, Mega, București, 2022, 197-199, https://cercetari-arheologice.ro/articol/ca29-1-11/ [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll