Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   41186.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BV-I-s-A-11280
Nume   Situl arheologic de epocă romană de la Hoghiz - La Cetate
Județ   Braşov
Unitate administrativă   Hoghiz
Localitate   Hoghiz
Punct   La Cetate
Reper   Situl arheologic se află la 2 km vest de sat, pe malul stâng al Oltului. Fortificaţia şi aşezarea au fost construite pe o terasă înaltă, din stânga Oltului, situată în apropierea zonei de confluenţă a Homoroadelor cu Oltul, în punctul numit „La Cetate”. Castrul de la Hoghiz este cel mai mare din estul Daciei, fiind o fortificaţie de mare importanţă, datorită plasării sale în punctul de trecere a Oltului.
Reper hidrografic - nume   Olt
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Castrul a făcut parte din limesul nord-estic al Imperiului Roman, respectiv din sistemul de apărare construit şi organizat pentru defensiva provinciei Dacia. Castrul auxiliar de epocă romană de la Hoghiz este singurul fort roman din această zonă situat în stânga râului Olt, ceea ce arată importanţa sa în epoca romană. Aici era intersecţia cu şoseaua care face legatura dintre cursul Oltului şi Fortul Râşnov, spre pasul Rucăr-Bran. Fortul auxiliar este situat în vecinătatea unui mare centru al puterii militare dacice din Racos. În această zonă, situată la graniţa dintre Dacia Inferioară şi Dacia Superioară, au fost identificate mai multe situri care atestă o locuire intensă în perioada dacică.
Suprafața sitului   13.253 ha
Stare de conservare   bună / 27.07.2022
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 12.05.2022
Regim de proprietate   public; privat
Data ultimei modificări a fişei   27.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  La Tène (secolele al II-lea a. Chr. - I p. Chr.) dacică     BV-I-m-A-11280.03 
Castru auxiliar  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) romană  

Castrul se distinge la suprafaţă ca un patrulater conturat de urmele valurilor de pământ. Valul de pământ, cu lăţimea de 11 metri şi înălţimea variabilă, până la 2 metri, cuprindea două rânduri de palisade, fiind dublat la exterior de un şanţ de apărare cu deschidere de 4 metri şi adâncimea de 1 metru.
Au fost identificate două faze de construcţie. Castrul de lemn şi pământ avea un plan dreptunghiular cu dimensiuni necunoscute, cu palisadă, val şi şanţ de apărare. Fortificaţia, construită la începutul secolului al II-lea p. Chr., a fost incendiată.
Castrul de piatră (construit între anii 130 şi 132 de un detaşament al Legiunii XIII Gemina din Apulum) avea o formă aproximativ dreptunghiulară, cu laturile rotunjite şi avea o lungime medie de 220 x 165 m. Incinta a fost construită cu două paramente de piatră care aveau o grosime de 1,15 m la exterior şi 1,05 m grosime la interior. Incinta a fost întărită cu ziduri transversale de aproximativ 0,90 m grosime, dispuşi la o distanţă in jur de 2,80 m. În interior au fost documentate ziduri din clădirea comandamentului (principia) şi probabil din praetorium, în zona unde K. Horedt ar fi identificat o baie.
Din păcate, nu se cunoaşte situaţia precisă în care acest detaşament de legiune a fost trimis la Hoghiz. Cu toate acestea, fiind singura legiune din cele trei provincii dacice, este foarte sigur că au fost trimise detaşamente în Dacia Porolissensis şi Dacia Inferior, pentru a ajuta la construirea castrelor auxiliare de piatră.

Aici au staţionat în garnizoană de-a lungul timpului mai multe trupe: ala Asturum (CIL III 8074, 1b = IDR III 4, 242 - material tegular ştampilat), cohors III Gallorum (IDR III 4, 231 = AE 1944, 42 – datare 177–180; CIL III 955 = CIL III 7721 = IDR III 4, 235) şi numerus Illyricorum (AE 1977, 711 = IDR III 4, 243 – material tegular ştampilat). Incinta fortificaţiei nu a suferit nici o intervenţie modernă, în afară de săpăturile arheologice. Materialul arheologic este bine conservat, după cum indică partea de nord-est a zidului dublu de incintă din piatră, valul de pământ şi băile.

BV-I-m-A-11280.02 
Aşezare civilă  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) romană  

Aşezarea civilă a lăsat urme de jur-împrejurul castrului, fiind o aşezare foarte extinsă, cuprinzând clădiri de mari dimensiuni, aflate într-o stare de conservare foarte bună. Aceste clădiri fost făcute din zidărie solidă şi se găsesc la o adâncime mică.

Aşezarea nu este suprapusă de construcţii moderne, însă a fost parţial afectată de lucrările agricole din zonă. Nu au existat intervenţii moderne în zona de aşezări civile, ci doar sondaje non-invazive.

BV-I-m-A-11280.01 
Terme  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) romană  

La aproximativ 120 m Nord-Vest de colţul vestic al fortificaţiei, a fost identificată o clădire rectangulară (50×50 m), care are caracteristicile unor băi (balneum) de tip circular (Ţentea şi Popa 2017, 140, 1.4a).

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. neprecizat 1989

Muzeul Naţional de Istorie a României - Bucureşti PETCULESCU Liviu
2. neprecizat 1975-1979

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca PROTASE Dumitru
3. neprecizat 1965-1967

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca PROTASE Dumitru
4. neprecizat 1949

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu HOREDT Kurt

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Costea, Florea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, Muzeul Județean Brașov, Brașov, 1996, 137 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 367, poz. 85-88 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Horedt, K., Cercetările arheologice din regiunea Hoghiz - Ugra şi Teiuş, Materiale şi cercetări arheologice, 1, Academiei R.P.R., Bucureşti, 1953, 785-815, http://www.cimec.ro/arheologie/dl.asp?filename=Materiale-Cercetari-Arheologice-I-1953.pdf [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Protase, Dumitru, Descoperiri și date inedite privind castrul roman de la Hoghiz (Découvertes et dates inédites concernant le castre romain de Hoghiz), Studia Historica et Theologica, Iași, 2003, 125-134 [Publicaţie]
6. Țentea, Ovidiu, 2022 [Fişă de sit]
7. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Vlad, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1, Cercetari Arheologice, 28, 1, 2021, 10-11, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf [Publicaţie]
8. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei Romane, Fundația Regelui Carol I, București, 1937, 3, 51, 61, 131, 178, 187 [Publicaţie]
9. Horedt, Kurt, Ferenczi, Ştefan, Liu, N., Mirea, Vasile; Rusu, M., Pătrunderea și așezarea slavilor în Transilvania, Studii și Cercetări de Istorie Veche, 1, 1950, 123-130 [Publicaţie]
10. Horedt, Kurt, Cercetările arheologice din regiunea Hoghiz-Ugra și Teiuș, Materiale și cercetări arheologice, 1, 1953, 785 –815 [Publicaţie]
11. Protase, Dumitru, Castre romane cu dublu zid de incintă descoperite în Dacia, Sargeția, 13, 1977, 191-202, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=75847-castre-romane-cu-dublu-zid-de-incinta-descoperite-in-dacia--sargetia-acta-musei-devensis--xiii-1977 [Publicaţie]
12. Protase, Dumitru, Römische Lager mit doppelten Umfassungsmauern in Dakien, J. Fitz (ed.) Limes.Akten des XI. Internationalen Limeskongresses, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, 303-320 [Publicaţie]
13. Vlădescu, Cristian M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, București, 1983, 116, 24 [Publicaţie]
14. Vlădescu, Cristian M., Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 81-91 [Publicaţie]
15. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 66-67, 43 [Publicaţie]
16. Gudea, Nicolae, Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord- und Westküste des Schwarzen Meeres: Limes et litus Moesiae Inferioris (86-275 n. Chr.), Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 52, 2, Berlin, 2005, 497-498, https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/jahrb-rgzm/article/view/18862 [Publicaţie]
17. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 207-212, 54 [Publicaţie]
18. Țentea, Ovidiu; Popa, Alexandru, Castrul și băile romane de la Hoghiz - Rezultatele recente ale prospecțiunilor geofizice, Cercetări Arheologice, 24, 2017, 137-143 [Publicaţie]
19. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll