Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   42138.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BV-I-s-A-11277
Nume   Castrul roman de la Feldioara - Cetăţeaua
Județ   Braşov
Unitate administrativă   Ucea
Localitate   Feldioara
Punct   Cetăţeaua
Punct alte denumiri   Pe Cetăţea
Reper   Castrul se găseşte la 300 m sud de sat, pe malul drept al Oltului, în punctul Cetăţea. O ridicătură de pământ este vizibilă în apropierea locului, sub vegetaţie, indicând valul de pământ de nord-vest al fortului, suprapus în anii 1970 de un drum de pământ.
Reper hidrografic - nume   Olt
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   luncă aluvionară
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară
Descriere   Pe baza materialul tegular, a fost identificată staţionarea cohors II Flavia Numidarum (IDR III 4, 174,176-177 - Antoniniana).
Observații   În sat au fost descoperite şi câteva monede romane. Iniţial, situl arheologic a fost înregistrat eronat în baza de date, deoarece s-a făcut confuzie între localităţi, în judeţul Braşov existând două localităţi Feldioara: Feldioara, com. Feldioara şi Feldioara, com. Ucea. Castrul roman se află pe teritoriul satului Feldioara, com. Ucea. Codul de sit alocat anterior era 40964.01.
Suprafața sitului   1,5 ha
Stare de conservare   bună / 27.03.2023
Riscuri naturale   Inundaţii: 2 / 23.05.2022
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 2 / 23.05.2022
Regim de proprietate   public; privat
Data ultimei modificări a fişei   27.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castru  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Cetatea Feldioara este un punct important pentru limes alutanus, situat pe malul drept al Oltului, în zona în care a funcţionat o importantă fortificaţie şi aşezare dacică. Fortificaţia dacică cea mai apropiată de cetatea Feldioara este cea de la Arpaşu de Sus, la circa 9,2 km spre sud-vest. Cetatea asigură legătura între fortificaţiile din dreapta văii Oltului, care se află între Cincşor şi Boiţa. F N. Gudea şi I. Pop (1973-1979) au scos la iveală două faze de construcţie, prima din lemn şi pământ şi ultima din piatră. Castrul iniţial avea un vallum de 8 m x 1,25 m şi un şanţ de apărare de 11 m x 1,25 m. Au fost identificate porţile de lemn de pe laturile nord-est şi nord-vest.
Două laturi ale zidurilor castrului de piatră au fost identificate ca având dimensiunile de 137 m şi 114 m. Au fost cercetate porta praetoria, pe latura de nord-est, şi porta principalis sinistra, pe latura de nord-vest, un turn de colţ de formă trapezoidală şi un turn de curtină dreptunghiular. În interior, au fost identificate parţial două barăci din praetentura sinistra. Castrul are aria de 0,793 ha.

Fortul auxiliar este situat într-o zonă care nu este afectată de aşezările moderne. Aproximativ o optime din suprafaţa fortului şi partea de nord a aşezării civile au fost păstrate. Cu toate acestea, partea de sud a fortificaţiei a fost afectată de eroziunea solului cauzată de râul Olt şi de exploatarea în carieră. Este posibil ca o parte din materialul arheologic roman să fi fost parţial afectat de lucrările agricole, fragmente ceramice fiind observate în jurul castrului şi aşezării civile. În fotografiile aeriene se pot observa rămăşiţele unuia sau a două drumuri romane, situate la est de fortificaţie.

BV-I-m-A-11277.02 
Aşezare civilă  Epoca romană (secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.)    

La suprafaţă au fost descoperite fragmente ceramice.

BV-I-m-A-11277.01 
Burgus  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)       BV-I-m-A-11277.03 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1973-1979

* POP Ion
Muzeul Județean de Istorie Braşov * *
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca GUDEA Nicolae

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Costea, Florea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, Muzeul Județean de Istorie Brașov, Brașov, 1996, 133 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 366-367, poz. 71-74 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României. partea I. Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 397, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-bv.pdf [Publicaţie]
5. Țentea, Ovidiu, Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2022 [Fişă de sit]
6. Țentea, Ovidiu, 2022 [Fişă de sit]
7. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Vlad, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1., Cercetări Arheologice, 28, 1, 2021, 23-25, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf [Publicaţie]
8. Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Evolution of the System of Defence Works in Roman Dacia, British Archaeological Reports (BAR) International Series, 116, Oxford, 1981, 84, 271 [Publicaţie]
9. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei Romane, Fundatia Regelui Carol I, București, 1937, 190 [Publicaţie]
10. Gudea, Nicolae, Pop, Ion, Săpăturile din castrul roman de la Feldioara, Materiale și cercetări arheologice. A XIV-a Sesiune anuală de rapoarte, XIV, Editura Academiei Române, Tulcea, București, 1980, 289-291 [Publicaţie]
11. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 68-69, 45 [Publicaţie]
12. Gudea, Nicolae, Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord- und Westküste des Schwarzen Meeres: Limes et litus Moesiae Inferioris (86-275 n. Chr.), Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 52, 2, Berlin, 2005, 496-49, VII. B. 7, https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/jahrb-rgzm/article/view/18862 [Publicaţie]
13. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 205-206, 51 [Publicaţie]
14. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană 3, Editura Științifică, București, 1968, 282 [Publicaţie]
15. Russu, I. I., Gostar, N., Ivanov, T., Popescu, Em., Protase, D., Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula - Durostorum - Tomis, Tabula Imperii Romani (TIR), L 35, Editura Academiei Române, București, 1969, 41 [Publicaţie]
16. Vlădescu, Cristian M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, București, 1983, 115, 22 [Publicaţie]
17. Vlădescu, Cristian M., Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 80-81 [Publicaţie]
18. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll