Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   42325.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BV-I-s-A-11266
Nume   Situl arheologic de la Cincşor - Cetate
Județ   Braşov
Unitate administrativă   Voila
Localitate   Cincşor
Punct   Cetate
Punct alte denumiri   Burgstatt
Reper   Situl arheologic se găseşte la 6 km est de localitatea Cincşor, pe malul drept al Oltului, la sud de o râpă.
Reper hidrografic - nume   Olt
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare; aşezare militară
Descriere   Suprafaţa nu prezintă semne vizibile, motiv pentru care s-au desfăşurat cercetări arheologice. Eroziunea solului a distrus o parte din fortificaţie.
Observații   Castrul a făcut parte din limesul nord-estic al Imperiului Roman, respectiv din sistemul de apărare construit şi organizat pentru defensiva provinciei Dacia.
Suprafața sitului   2.497 ha
Riscuri naturale   Inundaţii: 1 / 23.05.2022
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 23.05.2022
Regim de proprietate   public; privat
Data ultimei modificări a fişei   27.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca romană (secolele al II-lea - al III- lea p. Chr.)       BV-I-m-B-11265.02 
Aşezare  Hallstatt        
Aşezare  La Tène dacică      
Castru  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Amplasarea fortificaţiei la nord de Olt a fost destinată apărării zonei Oltului mijlociu dintre fortificaţiile romane de la Feldioara (16 km Vest) şi Hoghiz (33 km Est). Fortul auxiliar a reprezentat un important punct de legătură pe cursul mijlociu al Oltului, cu comunităţi de colonişti situate în apropierea acestuia.
Prezenţa cohortei II Flavia Bessorum în acest fort a fost documentată prin descoperirea unor ştampile de ţiglă şi cărămidă şi o inscripţie pe un monument funerar ridicat de un prefect al acestei unităţi. O mască de bronz provenită dintr-un coif de cavalerie a fost descoperită în anul 1986, în apropierea fortului, în timpul lucrărilor de îmbunătăţire a albiei râului Olt. Această mască a fost probabil plasată acolo de un călăreţ în timpul unei procesiuni religioase, oferind o perspectivă valoroasă asupra acestui aspect al vieţii militare.
Descoperirea este sugestivă şi pentru potenţialul arheologic al proprietăţii nominalizate. În urma sondajelor arheologice s-a constatat existenţa a două faze de construcţie, una din lemn şi pământ şi una din piatră. În interior castrului au putut fi identificate urmele unor pereţi ai unei construcţii din lemn. Pentru a identifica dimensiunile castrului s-au dezvoltat mai multe variante de structură a fortificaţiei îmbinate cu datele publicate şi de teren colectate cu drona. Cel mai probabil, fortificaţia are formă dreptunghiulară, cu latura de sud lungă de 130 m şi latura vestică de 110 m. Castrul are aria de 1,349 ha.

Nu există clădiri construite peste fortificaţie. Nivelul de integritate a fost parţial compromis de eroziunea solului. Au fost efectuate foarte puţine săpături arheologice care au avut ca scop identificarea limitelor castrului. Pe baza acestora, integralitatea poate fi evaluată ca fiind bună. Totuşi, în partea de sud a zonei de protecţie au loc activităţi agricole.

BV-I-m-B-11265.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. neprecizat 1992

Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca ISAC Dan
2. neprecizat 1980-1989

* POP I.
Muzeul Naţional de Istorie a României - Bucureşti PETCULESCU Liviu
3. neprecizat 1974-1975

* POP I.
4. cercetare sistematică 1974,1980,1982-1983, 1987

*    
Muzeul Judeţean de Istorie - Braşov * *
Muzeul Făgăraş * *
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca GUDEA N.

Bibliografie
1. Pop, Ion, Cohors Numidarvm Antoniniana la Feldioara - Făgăraş (jud. Braşov), Studii și cercetări de istorie veche (SCIV), 2/26, 1975, 289-292 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Costea, Florea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, II, Brașov, 1996, 57-58-62 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 364, poz. 36-40 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
5. Costea, Florea, Săpăturile arheologice de salvare de la Cincșor și Voila, jud. Brașov (campaniile 1987-1988), Cumidava, XIV, Brasov, 1989, 491-519, http://www.cimec.ro/pdf2/Cumidava/dl.asp?filename=014-Revista-Cumidava-Muzeul-Istorie-Brasov-XIV-1989.pdf [Publicaţie]
6. Isac, Adriana, Un Akinakes de la Cincșor (jud. Brașov), Acta Musei Napocensis, 31-I, Cluj, 1994, 179-183 [Publicaţie]
7. Costea, Florea, Repertoriul arheologic al județului Brașov, vol. I, București, 1995, 130 [Publicaţie]
8. Neigebaur, J. F., Dacien aus den Überreste des klassichen Alterthumus, Brașov, 1851, 274-275 [Publicaţie]
9. Țentea, Ovidiu, Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2022 [Fişă de sit]
10. Țentea, Ovidiu, 2022 [Fişă de sit]
11. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Vlad, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1, Cercetări Arheologice, 28, 1, 2021, 19-22, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf [Publicaţie]
12. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei Romane, Fundatia Regelui Carol I, Bucureşti, 1937, 44, 51, 61, 183 [Publicaţie]
13. Dragotă, Gheorghe, Masca romană de bronz de la Cincşor (jud. Braşov), Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, 38, 3, 1987, 276-280 [Publicaţie]
14. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 67-68 [Publicaţie]
15. Gudea, Nicolae, Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord- und Westküste des Schwarzen Meeres: Limes et litus Moesiae Inferioris (86-275 n. Chr.), Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 52, 2, Berlin, 2005, 497, VII [Publicaţie]
16. Isac, Dan; Isac, Adriana, Noi date arheologice despre castrul roman de la Cincşor (jud. Braşov), Ephemeris Napocensis, 4, 1994, 103-112 [Publicaţie]
17. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 202-203, 54 [Publicaţie]
18. Pop, I. Ioan, Atestări recente ale cohortei II Flavia Bessorum la Cincşor, Cumidava, 13, 2, 1983, 43-46 [Publicaţie]
19. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană 3, Editura Științifică, București, 1968 [Publicaţie]
20. Russu, I. I., Gostar, N., Ivanov, T., Popescu, Em., Protase, D., Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula - Durostorum - Tomis, Tabula Imperii Romani (TIR), L35, Editura Academiei Române, București, 1969, 32 [Publicaţie]
21. Vlădescu, Cristian M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, Bucureşti, 1983, 115, 23 [Publicaţie]
22. Vlădescu, Cristian M., Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986 [Publicaţie]
23. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll