Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   51038.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CS-I-s-A-10805
Nume   Castrul şi vicus-ul roman Tibiscum de la Jupa - Cetate
Județ   Caraş-Severin
Unitate administrativă   Municipiul Caransebeş
Localitate   Jupa
Punct   Cetate
Punct alte denumiri   Zidării, Peste Ziduri, Zidină, Zăvoi, La Drum
Reper   Situl se află pe malul stâng al Timişului, la sud de confluenţa acestuia cu pârâul Bistra, la 200 m N-E de hotarul satului Jupa.
Reper hidrografic - nume   Timiş
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară; aşezare civilă
Descriere   Castrul şi aşezarea civilă care s-a dezvoltat în jurul castrului formează partea aflată pe malul stâng al Timişului din locuirea romană de la Tibiscum. Cuprinde cele patru castre auxiliare suprapuse (I–IV), băile şi o mare parte a aşezării civile, inclusiv ateliere. La vest de castru, investigaţiile arheologice neinvazive au indicat o probabilă necropolă.
Observații   Situl se află în Rezervaţia Arheologică Tibiscum. Rezervaţia Arheologică de la Tibiscum-Jupa a fost inaugurată în anul 1980 însumând o suprafaţă de teren de cca. 17 ha în care sunt protejate monumentele romane scoase la suprafaţă în urma cercetărilor arheologice. Primele cercetări arheologice sistematice sunt iniţiate în anii 1923-1924 de către G. G. Mateescu de la Universitatea din Cluj şi Ioan Boroş din partea Comisiunii Monumentelor Istorice, Filiala Banat. Aceste cercetări au rămas nepublicate, materialul descoperit păstrându-se la Muzeul din Lugoj.
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   24.02.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castru  Epoca romană (Secolele al II-lea - al IV-lea) romană  

Castrul a fost amplasat la intersecţia dintre două drumuri antice importante care duceau spre Ulpia Traiana Sarmizegetusa prin culoarul Bistra: unul venind dinspre Drobeta / Dierna, celălalt dinspre Pojejena prin Berzovia, ambele trecând în acest punct Timişul. Când cetatea legionară de la Berzovia a fost dezafectată (circa 118/119 d.Hr.), Tibiscum a devenit cel mai important fort al sistemului defensiv din sud-vestul Daciei.
Datorită poziţiei extrem de strategice, un post militar aici a devenit necesar încă din prima etapă a cuceririi romane (101-102 d.Hr.) şi a fost dezvoltat în continuare în funcţie de evenimentele majore care au afectat provincia. Mărturie a acestei dinamici sunt cele patru fortificaţii suprapuse (denumite convenţional I–IV) identificate la faţa locului, adăpostind diferite tipuri de unităţi militare, întotdeauna ajustate în funcţie de ameninţarea iminentă. Ca o consecinţă a acestei evoluţii continue, etapa a IV-a, care încorporează două fortificaţii anterioare, este neobişnuit de mare şi cu un plan nu complet regulat, partea de vest fiind înclinată, rezultând o formă trapezoidală (reconstruită ca aproximativ 175-210 × 310-320 m). Partea de sud a fortului a fost distrusă de fluctuaţia râului Timiş – o problemă prezentă şi în antichitate, după cum arată eforturile documentate de a menţine un curs controlat al râului în perioada romană. În colţul de sud-vest al castrului a fost dezgropată o structură de tip debarcader cu două niveluri, care cel mai probabil a avut un rol important şi în navigaţia fluvială. La est de castru, a fost cercetată şi o parte a unei terme. Descoperirile monetare datate în secolul al IV-lea indică faptul că fortificaţia a fost locuită chiar şi după ce a fost abandonată de trupele romane.

Săpăturile arheologice efectuate sistematic încă din anii 1960 s-au concentrat mai ales pe etapa a patra de existenţă. În timpul acestor cercetări au fost scoase la iveală porţile de nord, de est şi de vest, părţi din zidul de incintă est şi nord, clădirea sediului şi alte patru clădiri din piatră. Etapele anterioare (I-III) şi alte structuri au fost identificate doar prin tranşee la scară mică.

CS-I-m-A-10805.01 
Vicus  Epoca romană (Secolele al II-lea - al IV-lea) romană  

Aşezarea civilă (vicus) a fost strâns legată de evoluţia castrului de lângă ea, culminând cu construirea unui sistem defensiv în secolul al III-lea în jurul vicusului, sub formă de arc, care se termina în colţul de nord-vest al castrului. Aşezarea a acoperit probabil o suprafaţă mai mare, dar partea situată la nord-est de castru este cea mai cercetată. Aici au fost descoperite 15 clădiri din piatră, dintre care majoritatea erau situate de-a lungul unei străzi orientate sud-nord, paralelă cu latura de vest a fortului. Printre aceste clădiri, unele reprezentau spaţii de locuit, altele serveau drept ateliere, iar câteva erau o combinaţie a celor două. Atelierele de sticlă, metal şi olărit exemplifica un adevărat cartier artizanal, rar atestat în Dacia romană. Se consideră că aşezarea civilă de pe malul stâng al Timişului era tot parte a municipiului Tibiscum, care se întindea astfel de-o parte şi de alta a râului. Aşezarea civilă a prosperat prin comerţ, nu numai în interiorul provinciei, ci şi mai important în exterior, având contact regulat cu populaţiile „barbare” de la vest de Dacia.

Soldaţii şi dependenţii lor civili care soseau la Tibiscum din diferite regiuni ale Imperiului au creat o adevărată comunitate multiculturală. Cei mai vizibili în evidenţa arheologică sunt Plamyrenes, care au lăsat inscripţii funerare bilingve (latină şi aramaică) şi altare dedicate zeităţilor orientale precum Bel, Malagbel, Iarhibol, numiţi uneori „zei patriei”. La mică distanţă se află singurul templu cunoscut din Dacia, dedicat lui Apollo Conservator, o variantă rar atestată a zeităţii, strâns legată de cultul imperial.

CS-I-m-A-10805.02 
Terme  Epoca romană (Secolele al II-lea - al IV-lea)    

La Tibiscum exista un complex de băi militare, fiind cercetate două băi, care se pare ca au aparţinut trupelor Numerus Palmyrenorum şi cohors I Sagittariorum.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2019

Universitatea de Vest Timișoara CRÎNGUȘ Mariana
2. cercetare sistematică 2018

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş ARDEŢ Adrian
NEGREI Dimitrie Pavel
LEONTI Iulian
Liceul Teoretic "Traian Doda" Caransebeş ARDEŢ Lucia Carmen
Universitatea de Vest, Timişoara BENEA Doina
CRÎNGUŞ Mariana
GLICHERIA REGEP Simona Daniela
Universitatea Ferrara ZERBINI Livio
FAILLA Cristina
3. cercetare sistematică 2015

2 - Castrul Mare

Universitatea de Vest, Timişoara BENEA Doina
CRÂNGUȘ Mariana
REGEP Simona Daniela Glicheria
ȘTEFĂNESCU Atalia
TIMOC Călin
4. cercetare sistematică 2015

Sector 1 La cetate

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş ARDEȚ Lucia Carmen
GRUMEZA Lavinia
NEGREI Dimitrie Pavel
5. cercetare sistematică 2015

3 - vicus

Universitatea de Vest, Timişoara BENEA Doina
CRÂNGUȘ Mariana
REGEP Simona Daniela Glicheria
ȘTEFĂNESCU Atalia
TIMOC Călin
6. cercetare sistematică 2014

Sector 3 - Pese ziduri

Universitatea de Vest, Timişoara BENEA Doina
REGEP Simona
7. cercetare sistematică 2014

Sector 1 - Peste ziduri

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş ARDEȚ Adrian
8. 2014

Sector 2

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş ARDEŢ Adrian
Universitatea de Vest, Timişoara BALACI Mariana
TIMOC Călin
9. cercetare sistematică 2013

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş ARDEȚ Adrian
BENEA Doina
CRÂNGUȘ Mariana
GRUMEZA Lavinia
NEGREI Dimitrie Pavel
Liceul "Traian Doda", Caransebeş ARDEȚ Lucia Carmen
Universitatea de Vest, Timişoara REGEP Simona Daniela Glicheria
ȘTEFĂNESCU Atalia
Muzeul Național al Banatului - Timișoara TIMOC Ioan Călin
10. cercetare sistematică 2012

Cercetările arheologice realizate la Tibiscum în anul 2012 au continuat la două obiective iniţiate în anii precedenţi: castrul mare de la Tibiscum şi clădirea XIV din vicus-ul militar.

Universitatea de Vest, Timişoara BENEA Doina
BALACI Mariana
REGEP Simona
TIMOC Călin
BUNOIU Victor
MATEI Cosmin
CÂNTAR Adrin
11. cercetare sistematică 2011

Punct: La Drum - Zăvoi (Cetate sau Peste Ziduri)

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş ARDEȚ Adrian
HAMAT Ana
Liceul Teoretic "Traian Doda" Caransebeş ARDEȚ Lucia Carmen
12. cercetare sistematică 2011

Punct: Cetate

Universitatea de Vest, Timișoara BENEA Doina
CRÂNGUȘ Mariana
REGEP Simona
TIMOC Călin
ONIȚIU Atalia
BUNOIU Victor
MATEI Cosmin
13. 2010

Universitatea de Vest, Timişoara BALACI Mariana
BENEA Doina
BUNOIU Victor
MATEI Cosmin
REGEP VLASCICI Simona
TIMOC Călin
14. 2008

La Zidină

Universitatea de Vest, Timişoara BENEA Doina
MUSCALU Bogdan
TIMOC Călin
VLASCICI Simona
15. 2006

Tibiscum (Cetate sau Peste Ziduri)

Universitatea de Vest, Timişoara BENEA Doina
MUSCALU Bogdan
REGEP VLASCICI Simona
SOCOL Gabriel
TRĂILĂ Marinel
16. cercetare sistematică 2004

Universitatea de Vest Timișoara BENEA Doina
VLASCICI Simona
TIMOC Călin
SOCOL Gabriel
ŞTEFAN Agotici
MICLE Dorel
POPESCU Mihaela
17. 2003

Punct La Drum - Zăvoi (Cetate sau Peste Ziduri)

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş ARDEŢ Adrian
Liceul Teoretic "Traian Doda" Caransebeş ARDEŢ Lucia Carmen
18. 2003

Punct Zidină

Universitatea de Vest, Timişoara AGOTICI Ștefan
BENEA Doina
MICLE Dorel
POPESCU Mihaela
REGEP VLASCICI Simona
SOCOL Gabriel
TIMOC Călin
19. cercetare sistematică 2002

Universitatea de Vest Timişoara BENEA Doina
REGEP-VLASCICI Simona
TIMOC Călin
CRÎNGUȘ Mariana
SOCOL G.
AGOTICI S.
20. 2001

Punct La Drum - Zăvoi (Cetate sau Peste Ziduri)

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş ARDEŢ Adrian
Liceul Teoretic "Traian Doda" Caransebeş ARDEŢ Lucia Carmen
21. cercetare sistematică 1999

Universitatea de Vest, Timişoara BENEA Doina
CRÂNGUȘ Mariana
REGEP VLASCICI Simona
TIMOC Călin
22. 1998

Punct l.Tibiscum (Zăgujeni)

Universitatea de Vest, Timişoara BENEA Doina
COCAȚI Mirela
CRÂNGUŞ Mariana
TIMOC Călin
23. cercetare sistematică 1997

Universitatea de Vest, Timişoara BENEA Doina
CRÂNGUȘ Mariana
TIMOC Călin
REGEP M.
DERBAC M.
24. cercetare sistematică 1996

Universitatea de Vest, Timişoara BENEA Doina
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş ARDEȚ Adrian
ARDEȚ Lucia Carmen
25. 1995

Castru și vicus.

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş ARDEŢ Adrian
NEMETH Eduard Marius
Liceul "Traian Doda", Caransebeş ARDEŢ Lucia Carmen
Universitatea de Vest, Timişoara BENEA Doina
26. 1983-1992

Muzeul Banatului, Timişoara BENEA Doina
27. cercetare sistematică 1976-1979

Muzeul Banatului Timişoara BENEA Doina
28. cercetare sistematică 1964-1979

Marius Moga a fost responsabil între 1964-1974

Muzeul Județean de Etnografie și Istorie, Caransebeș * *
Muzeul Banatului Timişoara MOGA Marius
29. 1923-1924

Aceste cercetări au rămas nepublicate, materialul descoperit păstrându-se la Muzeul din Lugoj.

Universitatea din Cluj MATEESCU G.g.
Comisiunii Monumentelor Istorice, Filiala Banat BOROŞ Ioan

Bibliografie
1. Benea, Doina; Bona, P., Tibiscum, Timişoara, 1994 [Publicaţie]
2. Benea, Doina; Crânguş, Mariana, Evoluţia vicus-ului militar de la Tibiscum, Sargetia, 29, 2001 [Publicaţie]
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
4. Benea, Doina, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=655 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Benea, Doina, Jupa | Comuna: mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Castrul şi vicus-ul | Anul: 1995, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=210&d=Jupa-mun-Caransebe-Cara-Severin-Castrul-i-vicus-ul-1995 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Benea, Doina, Jupa | Comuna: mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Anul: 1997, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=515 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Benea, Doina, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2261 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Benea, Doina, Jupa | Comuna: mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Tibiscum (Cetate sau Peste Ziduri) | Anul: 2006, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3693&d=Jupa-mun-Caransebe-Cara-Severin-Tibiscum-Cetate-sau-Peste-Ziduri-2006 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Benea, Doina, Tibiscum, 2002 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
10. Benea, Doina, Jupa | Comuna: mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: La Drum - Zăvoi (Cetate sau Peste Ziduri) | Anul: 2001, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 177-178, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1408&d=Jupa-mun-Caransebe-Cara-Severin-La-Drum--Zavoi-Cetate-sau-Peste-Ziduri-2001 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Benea, Doina, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, 171-172, http://cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2003/cd/index.htm [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Ardeţ, Adrian, Oraşul roman Tibiscum, 2004 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
13. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. I, București, 2004, 755-756, 87-89 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
14. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Caraş Severin, Economică, Bucureşti, 2004, 88 [Publicaţie]
15. Benea, Doina, 2009 [fișă tehnică]
16. Benea, Doina, Jupa | Comuna: mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: La Drum - Zăvoi - Cetate sau Peste Ziduri, Anul: 2003, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2003, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2004, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2261&d=Jupa-mun-Caransebe-Cara-Severin-La-Drum--Zavoi-Cetate-sau-Peste-Ziduri-2003 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
17. Benea, Doina, Cronica Cercetărilor aheologice din România, campania 2004, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2005, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2005/cd/index.htm [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
18. Benea, Doina, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, București, 2009, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4033&d=Jupa-Caransebe-Cara-Severin-Zidina-2008 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
19. Benea, Doina, Jupa | Comuna: mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Zidină; Cetate (Peste Ziduri) | Anul: 2010, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4550&d=Jupa-mun-Caransebe-Cara-Severin-Zidina-Cetate-Peste-Ziduri-2010 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
20. Ardeț, Adrian, Jupa | Comuna: mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: La Drum - Zăvoi (Cetate sau Peste Ziduri) | Anul: 2011, Cronica cercetărilor aheologice din România, Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4736&d=Jupa-mun-Caransebes-Caras-Severin-La-Drum--Zavoi-Cetate-sau-Peste-Ziduri-2011 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
21. Benea, Doina, Jupa | Comuna: Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cetate; Zidină | Anul: 2011, Cronica cercetărilor aheologice din România, Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4737&d=Jupa-Caransebes-Caras-Severin-Cetate-Zidina-2011 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
22. Benea, Doina, Jupa | Comuna: mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: l.Tibiscum (Zăgujeni) | Anul: 1998, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 1998, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1999, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1636&d=Jupa-mun-Caransebe-Cara-Severin-l-Tibiscum-Zagujeni-1998 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
23. Ardeţ, Adrian, Tibiscum. Ceramica romană descoperită la Iaz "Traianu", Cluj-Napoca, 2009 [Publicaţie]
24. Ardeţ, Adrian; Ardeţ, Lucia Carmen, Tibiscum. Aşezările romane, Cluj-Napoca, 2004 [Publicaţie]
25. Benea, D., Atelierele romane de mărgele de la Tibiscum, Timișoara, 2004 [Publicaţie]
26. Ardeț, Adrian, Jupa | Comuna: Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cetate (Peste ziduri) | Anul: 2014 sector 1, CIMEC, București, 2015, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5302&d=Jupa-Caransebe-Cara-Severin-Cetate-Peste-ziduri-2014 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
27. Ardeț, Lucia-Carmen, Jupa | Comuna: Mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cetate, CCA, INP, București, 2015, 50-51, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5538&d=Jupa-Mun-Caransebes-Caras-Severin-Cetate-2015 [Publicaţie]
28. Benea, D. et alii, Jupa | Comuna: Mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cetate, CCA, INP, București, 2015, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5540&d=Jupa-Mun-Caransebes-Caras-Severin-Cetate-2015 [Publicaţie]
29. Ardeț, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 107-111, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6149&d=Jupa-Caransebe-Cara-Severin-Peste-Ziduri-2018 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
30. Benea, Doina, Cronica cercetărilor arheologice din România - Campania 1996, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1997, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=377&d=Jupa-mun-Caransebes-Caras-Severin-Castrul-roman-1996 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
31. Glicheria Regep, Simona, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 222-227, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6372&d=Jupa-Caransbes-Caras-Severin-Asezarea-civila-vicus-2019 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
32. Benea, Doina; Cânguș, Mariana; Timoc, Cătălin, Jupa | Comuna: Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cetate | Anul: 1999, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 1999, Institutul de Memorie Culturala, 2000, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5093&d=Iaz-Obreja-Caras-Severin-Cetate-1999 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
33. Balaci, M.; Benea, D.; Regep Vlascici, S.; Timoc, C., Punct: Zidina, Cronica Cercetărilor Aheologice din România. Campania 2009, XLIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4294&d=Caransebes-Caras-Severin-Zidina-2009 [Publicaţie]
34. Benea, Doina, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, București, 2009, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4261&d=Jupa-mun-Caransebes-Caras-Severin-Zidina-2008 [Publicaţie]
35. Pisz, Michal; Tomas, Agnieszka; Hegyi, Alexandru, Non-destructive research in the surroundings of the Roman Fort Tibiscum (today Romania), Archaeological Prospection, 2020, 27:219–238, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/arp.1767 [Publicaţie]
36. Ardeţ, Adrian et alii, Jupa | Comuna: Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cetate; Peste ziduri | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5211&d=Jupa-Caransebes-Caras-Severin-Cetate-Peste-ziduri-2013 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
37. Jupa | Comuna: mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Zidină | Anul: 2003, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC, 2004, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2260&d=Jupa-mun-Caransebe-Cara-Severin-Zidina-2003 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
38. Benea, Doina et alii, Jupa | Comuna: Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cetate | Anul: 2012, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4949&d=Jupa-Caransebes-Caras-Severin-Cetate-2012 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
39. Benea, Doina et alii, Jupa | Comuna: Mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cetate | Anul: 2015 sector 2 - Castru Mare, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5539&d=Jupa-Mun-Caransebes-Caras-Severin-Cetate-2015 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
40. Ardeț, Lucia Carmen et all, Jupa | Comuna: Mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cetate | Anul: 2015 sector 1, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5538&d=Jupa-Mun-Caransebes-Caras-Severin-Cetate-2015 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
41. Benea, Doina et alii, Jupa | Comuna: Mun. Caransebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cetate | Anul: 2015 sector 3 - vicus, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5540&d=Jupa-Mun-Caransebes-Caras-Severin-Cetate-2015 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
42. Benea, Doina et alii, Jupa | Comuna: Carabsebeş | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Peste ziduri | Anul: 2014 sector 3 - Peste Ziduri, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5470&d=Jupa-Carabsebes-Caras-Severin-Peste-ziduri-2014 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
43. Ardeț, Adrian, Cronica cercetărilor Arheologice din România, Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, Muzeul Județean Argeș, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 142-144, https://patrimoniu.ro/images/Cronica-Cercetarilor-Arheologice-2015.pdf [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
44. Medeleț, Florin; Drașovean, Florin; Mare, Mircea, Rădulescu, Alexandru; Dudaș,Vasile; Vastag, William, Analele Banatului, II, 1993, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie, Muzeul Național al Banatului, Editura Museion, Timișoara, 1993 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
45. Benea, Doina; Medeleț, Florin; Bona, Petru; Petrovsky, Richard, Cercetările arheologice de la Tibiscum / Les recherches archéologiques de Tibiscum (1979), Materiale și Cercetări Arheologice - Fait partie d'un numéro thématique : A XIV-A sesiune anuală de rapoarte, 1980, 298-303, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1980_num_14_1_1560 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
46. Bona, Petru; Petrovsuki, Maria; Petrovszki, Richard, Tibiscum - Cercetări arheologice (I) (1976-1979), Acta Musei Napocensis, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1982, 311-330, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=30161-tibiscum-cercetari-arheologice-i-1976-1979--acta-musei-napocensis-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei--xix-1982 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
47. Benea, Doina, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2004, A XXXIX-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice Jupiter - Mangalia, 25 - 28 mai 2005, CIMEC, Ministerul Culturii și Cultelor Direcția Generală Patrimoniu Digital Național, 2005, 203-205, http://www.cimec.ro/pdf/cronica-cercetarilor-arheologice-campania-2004.pdf [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
48. Timoc, Călin, Tibiscum, un castru roman din Banat de formă atipică, Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6, Cluj-Napoca, 2019, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=70468-tibiscum-un-castru-roman-din-banat-de-forma-atipica--buletinul-limes-frontierele-imperiului-roman-in-romania--6-2019 [Publicaţie]
49. 1.10 Tibiscum, „LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia”. Components parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023
 
Fotografii sit

Scroll