Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   53407.02
Name   Situl arheologic la Iaz - Dâmb
County   Caraş-Severin
Commune   Obreja
City/Town/Village   Iaz
Place   Dâmb
Landmark   Situl este plasat la 500 m sud de vestigiile municipiului roman din punctul Traianu, pe marginea terasei a doua a Timişului, în locul în care ea coteşte spre est, formând intrarea în Valea Bistrei.
Hydrographic landmark - name   Timiş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Site Class   descoperire funerară; cale de comunicaţie; locuire
Site Type   necropolă; drum; aşezare
Description   Situl cuprinde vestigii ale drumului imperial spre Dierna, necropola romană de-a lungul acestui drum dar şi vestigii din epoca preistorică.
Notes   Atribuirea unor descoperiri acestui punct a fost contestată, unele din ele ţinând de fapt de situl Şuşară-Rovină.
Last record update   24.02.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă birituală  Epoca romană romană  

Mormintele de înhumaţi sunt tumulare. Mantaua acestora are dimensiuni variabile. Diametrul este între 8 şi 16 m şi înălţimea între 0,30 şi 1,50 m. Se pot observa peste 30 de astfel de movile. Tumulii pot fi de trei feluri: morminte fără vreo amenajare specială, păstrându-se doar inventarul, mormintele din cărămidă, în formă de cutie şi mormântul construit din lespezi de piatră.
Toate mormintele de incineraţie sunt plane. Acestea sunt de trei feluri: mormintele într-o groapă neamenajată, în care s-a depus cenuşa mortului şi ofrandele; mormintele într-o groapă ovală, albiată, cu pereţii arşi la roşu şi mormintele în cutie (cistă). Toate mormintele au direcţie est-vest şi se datează în secolele II-III d.Chr

Necropola amplasată de-a lungul drumului imperial spre Dierna este numită în literatura de specialitate Necropola romană II de la Tibiscum.

 
Aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş      
Aşezare  Eneolitic Coţofeni      
Aşezare  Hallstatt Basarabi      
Aşezare  Epoca bronzului Balta Sărată      
Aşezare  La Tène dacică      
Drum  Epoca romană (Secolele al II-lea - al IV-lea)    

A fost descoperit în această zonă un segment de 250 m de drum care făcea parte din drumul imperial ce lega municipiul Tibiscum de Dierna şi Drobeta. Avea o lăţime aproximativă de 6 m şi era format din mai multe straturi de nisip, pietriş şi pietriş care formau o fundaţie solidă. În anii 1970 au fost descoperite plăci de piatră faţetate şi mai mici, care formează stratul superior, în timp ce a fost documentată şi existenţa bordurilor pe ambele părţi.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2020

Liceul "Traian Doda", Caransebeş ARDEȚ Lucia Carmen
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş ARDEȚ Adrian
Universitatea Ferrara ZERBINI Livio
AUDINO Laura
2. cercetare sistematică 2019

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă ARDEȚ Adrian
ARDEȚ Lucia Carmen
NEGREI Dimitria
LEONTI Iulian
Universitatea din Ferrara ZERBINI Livio

Bibliography
1. Petrovszky, R.,, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş - Severin din paleolitic până în secolul al V-lea î.e.n. (partea III), Banatica, 4, 1977, 437-438 [Publicaţie]
2. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Caraş Severin, Economică, 2004, 82 [Publicaţie]
3. Ardeț, Adrian, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 222-224, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6374&d=Iaz-Obreja-Caras-Severin-Necropola-romana-I-2019 [Publicaţie]
4. Ardeț, Adrian, 20. Iaz, com. Obreja, jud. Caraș-Severin. Punct: Traianu, Croncica cercetărilor arheologice. Campania 2020, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, București, 2021, 103-106, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6521&d=Iaz-Obreja-Caras-Severin-Iaz-Damb-2020 [Publicaţie] (site record source)
5. 1.10 Tibiscum, „LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia” Components parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023
6. Popescu, Octavian, Piese de bronz dintr-un tumul din zona Iaz-Dâmb, judeţul Caraş-Severin, Tibiscum, VII, 1988, 275-276, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=102318-piese-de-bronz-dintr-un-tumul-din-zona-iaz-damb-judetul-caras-severin--tibiscum--vii-1988 [Publicaţie]
7. Gumă, Marian; Popescu, Octavian, O necropolă din prima epocă a fierului la Iaz (com. Obreja, jud. Caraş-Severin), Analele Banatului, IV, 1995, 244-284, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=19411-o-necropola-din-prima-epoca-a-fierului-la-iaz-com-obreja-jud-caras-severin--analele-banatului--iv-1-1995 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll