Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   56675.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CJ-I-s-B-06996
Nume   Situl arheologic de epocă romană de la Căşeiu - Cetăţele (Samum)
Județ   Cluj
Unitate administrativă   Căşeiu
Localitate   Căşeiu
Punct   Cetăţele
Reper   Urmele castrului cohors I Britannica miliaria equitata pot fi identificate la 1,5 km est de sat, la 300 m de râul Someş, pe malul drept al râului Someş, la confluenţa cu pârâul Sălătruc.
Reper hidrografic - nume   Someş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară
Descriere   Castrul Samum de la Căşeiu a fost unul dintre cele trei forturi auxiliare pe care s-a întemeiat sectorul de frontieră de nord, modelat după cursul râului Someş. Fortul este situat pe o terasă înălţată în lunca inundabilă Someşului, la circa 300 m nord de râu. Deşi riscul de inundaţii era clar recunoscut, acesta a fost depăşit de importanţa strategică a supravegherii acestei văi, care constituia o cale de comunicaţie importantă de-a lungul frontierei. Mai mult, este amplasat la confluenţa mai multor râuri ale căror văi permiteau accesul în interiorul provinciei.

Primele săpături sistematice au avut loc în 1928-1929, conduse de Em. Panaitescu, şi au scos la iveală părţi mari din incinta fortului, porţi, clădirea comandamentului (principia) şi parţial reşedinţa comandantului (praetorium). Cel mai important rezultat a fost publicarea unui plan topografic precis al fortului. Săpăturile arheologice au fost reluate în anii 1980-1990, scoţând la lumină alte elemente, precum restul pretorium-ului, porţile, trei magazii (horrea) şi mai multe barăci.

Numeroase inscripţii dovedesc că sub Severus Alexandru (împ. 222-235 d.Hr.) a existat un post de beneficiarii consularis fie în fort, fie în vicus-ul din apropiere. În prima jumătate a secolului al III-lea, aceşti ofiţeri au ocupat un post (statio) şi au fost ulterior puşi în controlul unei unităţi teritoriale şi administrative (regio) şi al aşezării civile (vicus Samum). Aceşti ofiţeri, care erau extraşi din legiunile provinciale, nu erau subordonaţi comandantului regimentului auxiliar din garnizoană, ci raportau direct guvernatorului Daciei, care dorea în mod clar să fie ţinut la curent cu situaţia de la frontiera de nord. Sub Gordian III (împ. 238-244 d.Hr.), îndatoririle lor implicau şi controlul unei regii Ans(…), numele exact, natura şi scopul acestei unităţi administrative fiind încă în dezbatere.
Suprafața sitului   4245 mp
Stare de conservare   foarte bună / 23.06.2009
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 25.02.2022; Agricultură intensivă: 3 / 25.02.2022
Regim de proprietate   publică şi privată
Proprietar   Primăria Tureni, declarată rezervaţie
Data ultimei modificări a fişei   31.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată     CJ-I-m-B-06996.03 
Castru  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) romană  

Castrul Samus al cohors I Britannica miliaria equitata

Au fost stabilite două faze de construcţie: un fort din lemn şi pământ construit la începutul secolului al II-lea p. Chr., urmat de un fort de piatră (165 x 165m) la începutul secolului al III-lea, cu turnuri proeminente în formă de potcoavă, caracteristice acestei perioade. S-a ajuns la concluzia că cele două faze ale incintei s-au suprapus aproape perfect, deşi prima era de dimensiuni puţin mai mici. Trei şanţuri (fossae) au fost descoperite din prima fază, în timp ce doar două au fost datate în a doua fază.

Incinta din piatră pare să fi fost construită peste un şanţ umplut din faza anterioară, făcând necesar ca zidul să fie susţinut de contraforturi interioare aşezate la fiecare 5 m, ceea ce este o caracteristică destul de neobişnuită. Urmele unei locuiri romane târzii sau postromane au fost observate la mai multe porţi şi turnuri de interval.

CJ-I-m-B-06996.01 
Vicus  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) romană  

Vicus Samum

Aşezarea civilă se află situată la nord şi mai ales la est de castrul cohors I Britannica miliaria equitata. Aşezarea avea două drumuri principale, cu locuinţe de mai multe tipuri dispuse de-a lungul lor, faţă în faţă, depozite şi ateliere.

Primele sondaje în vicus au fost executate în anul 1989 la est de castru, ocazie cu care a fost identificat drumul principal din porta principalis dextra care străbate întreaga aşezare. Săpăturile sistematice din anii 1995-1998 în zona de nord-est a sitului au adus importante elemente ale organizării vicusului, fiind descoperite numeroase gropi menajere, semibordeie cu vatră de foc exterioară, fântâni, cuptoare, un mormânt de copil precum şi clădiri din lemn de tipul Streifenhauser.

În 1998 şi 2000, pe baza unei fotografii aeriene, a fost identificat în săpătură şanţul unui castru timpuriu ce pare să fi fost abandonat de romani din cauza inundaţiilor. În anul 2004 au fost reluate săpăturile sistematice în vicus, fiind cercetată o zonă la E de porta principalis dextra a castrului, lângă drumul principal ce ieşea din poartă. A fost identificată o zonă cu o intensă activitate menajeră şi artizanală şi s-au făcut precizări cu privire la fazele de locuire, corelate cu cele ale amenajării drumului principal prin aşezare.

CJ-I-m-B-06996.02 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2016

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca, filiala Sfântu Gheorghe MÁTYÁS Bajusz
COCIȘ Horațiu
CHIOREAN Paul
2. cercetare sistematică 2014

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
3. cercetare sistematică 2013

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
4. 2012

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca SOCOL Ionuț
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Dan
ISAC Adriana
5. 2008

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca BARB Raluca
ISAC Dan
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
6. 2007

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca ISAC Dan
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
7. 2006

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca ISAC Dan
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
8. cercetare sistematică 2005

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca ISAC Dan
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
9. 2004

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca ISAC Dan
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
10. 2003

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca ISAC Dan
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
11. 2000

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca ISAC Dan
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
12. cercetare sistematică 1999

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca ISAC Dan
13. cercetare sistematică 1997

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca ISAC Dan
MARCU Felix
ȚENTEA Ovidiu
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
14. 1995

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca ISAC Dan
15. cercetare sistematică 1994

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca ISAC Dan
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ISAC Adriana

Bibliografie
1. Isac, Dan, Praetoria in dakischen Militäranlagen, SaalburgJhr, 47, 1994, 40-64 [Publicaţie]
2. Isac, Dan; Cociş, Sorin, Fibule din castrele romane de la Gilău şi Căşeiu. O analiză în context stratigrafic, EphmNap, 5, 1995, 105-138 [Publicaţie]
3. Isac, Dan, Căşeiu - Cetăţele, 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
4. Isac, Dan, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Castrul roman | Anul: 2000, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 61, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1031&d=Caseiu-Cluj-Castrul-roman-2000 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Vicus Samum | Anul: 1999, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 27-28, 34, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=922&d=Caseiu-Cluj-Vicus-Samum-1999 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Isac, Dan, Căşeiu, jud. Cluj - Samum, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
7. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3350&d=Caseiu-Cluj-Cetatele-2005 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2006, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3626&d=Caseiu-Cluj-Cetatele-2006 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2004, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3091&d=Caseiu-Cluj-Cetatele-2004 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Castrul roman | Anul: 2003, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2197&d=Caseiu-Cluj-Castrul-roman-2003 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Vicus Samum | Anul: 1994, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=29&d=Caseiu-Cluj-Vicus-Samum-1994 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Vicus Samum | Anul: 1995, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=212&d=Caseiu-Cluj-Vicus-Samum-1995 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureşti, 2014, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5143&d=Caseiu-Cluj-Cetatele-2013 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
14. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, București, 2004, 829-830, 191-194 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
15. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2007, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3854&d=Caseiu-Cluj-Cetatele-2007 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
16. Isac, Dan, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2008, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4223&d=Caseiu-Cluj-Cetatele-2008 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
17. Crişan, I. H.; Bărbulescu, M.; Chirilă, E.; Vasiliev, V.; Winkler, I., Repertoriul arheologic al județului Cluj, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Biblioteca Musei Napocensis V, Cluj-Napoca, 1992, 88-92 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
18. Isacu, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Căşeiu-SAMVM | Anul: 2014, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 52-53, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5332&d=Caseiu-Cluj-Caseiu-SAMVM-2014 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
19. Isacu, Dan et all, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Vicus Samum | Anul: 1997, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1998, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=487&d=Caseiu-Cluj-Vicus-Samum-1997 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
20. Isacu, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2012, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4925&d=Caseiu-Cluj-Cetatele-2012 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
21. Isac, Adriana et all, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Castrul roman şi vicusul militar Căşeiu | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5701&d=Caseiu-Cluj-Castrul-roman-si-vicusul-militar-Caseiu-2016 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
22. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023, 2023 [Fişă de sit]
23. Gudea, Nicolae, Restituiri arheologice (II), Acta Musei Porolissensis, VI, 1982, 70-71, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=27318-restituiri-arheologice--acta-musei-porolissensis-actamp--vi-1982 [Publicaţie]
24. Panaitescu, Emilian, Castrul roman de la Cășeiu. Din cercetările nouă, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secția pentru Transilvania 1, 1929, 321-342 [Publicaţie]
25. Piso, I.; Isac, D.; Diaconescu, Al.; Opreanu, C., Castrul roman de la Cășei, Materiale și cercetări arheologice, XV, 1983, 297–298, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=122480-castrul-roman-de-la-casei--materiale-si-cercetari-arheologice-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--15-1983 [Publicaţie]
26. Schallmayer, E., Der römische Weihebezirk von Osterburken I, Corpus der griechischen und lateinischen Beneficiarier-Inschriften des Römischen Reiches, Stuttgart, 1990 [Publicaţie]
27. Isac, Dan, Vicus Samum - Eine Statio der Beneficiarier an der nordlichen Grenze Dakiens., Der römische Weihebezirk von Osterburken, 2. Kolloquium 1990 und paläobotanische-osteologische Untersuchungen, Stuttgart, 1994, 205–215 [Publicaţie]
28. Isac, Dan, Das Militärdiplom aus dem Jahre 151 n.Chr. von SAMVM (Căşeiu) und die Datierung der Prokuratur des Macrinius Vindex in Dacia Porolissensis, Acta Musei Napocensis, 38/1, 2001, 49–60, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=9947-das-militardiplom-aus-dem-jahr-151-n-chr-von-samum-caseiu-und-die-datierung-der-prokuratur-des-macrinius-vindex-in-dacia-porolissensis--acta-musei-napocensis-actamn-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei--38-1-2001 [Publicaţie]
29. Isac, Dan, Castrul roman de la SAMVM - Căşeiu. The Roman Auxiliary Fort SAMVM - Căşeiu, Cluj-Napoca, 2003 [Publicaţie]
30. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseums, Mainz 44, 1997, 51-53 [Publicaţie]
31. Găzdac, C.; Isac, Dan, The auxiliary forts from Samvm (Cășeiu) and Gilău, Coins from Roman Sites and Collections of Roman Coins from Romania 4, 2007 [Publicaţie]
32. Marcu, Felix, The Internal Planning of Roman Forts of Dacia, Cluj-Napoca, 2009 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll