Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   60892.22
Nume   Situl arheologic de la Adamclisi - Platoul de Est
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Adamclisi
Localitate   Adamclisi
Adresa   Adamclisi
Punct   Platou Est
Reper   Situl se află pe platoul aflat la NV de Adamclisi şi la E de cetatea Tropaeum Traiani.
Reper hidrografic - nume   Urluia
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Stare de conservare   medie / 25.11.2009
Riscuri naturale   Animale: 3 / 25.11.2009
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 25.11.2009; Vandalism: 3 / 25.11.2009
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   13.01.2020
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
asezare  Epoca bronzului târziu Coslogeni      
Mormânt de inhumaţie  Epoca medievală timpurie (sec. VIII-X) neprecizată  

mormant de copil

 
Aşezare  La Tène neprecizată      
Apeduct  Epoca romană    

Apeductul porneşte de la cismelele satului şi duce la cetate

 
aşezare  Hallstatt        
Locuire  Epoca elenistică        

Bibliografie
1. Olariu, Cristian, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. M. Irimia, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, 13, 1980, p. 66-118.
3. Bogdan-Cătăniciu, Ioana; Barnea, Alexandru, Tropaeum Traiani, I, 1979, 179-180 [publicație]
 
 
Scroll