Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   63919.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CV-I-s-A-13073
Nume   Situl arheologic de la Olteni - Castelul Mikó
Județ   Covasna
Unitate administrativă   Bodoc
Localitate   Olteni
Punct   Castelul Mikó
Reper   La nord de sat, pe malul drept al Oltului, în grădina Castelului Mikó.
Reper hidrografic - nume   Olt
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   locuire; agricultură
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; mormânt; sistem defensiv
Observații   Castrul a făcut parte din limesul nord-estic al Imperiului Roman, respectiv din sistemul de apărare construit şi organizat pentru defensiva provinciei Dacia. Fortificaţia a fost distrusă în mare parte de construcţiile din sec. XVIII şi mai ales de construirea castelului Miko (1827) şi a anexelor acestuia.
Data descoperirii   1834
Suprafața sitului   46.21 ha
Stare de conservare   bună / 23.03.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 15.04.2020
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   23.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castru  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Castrul este amplasat la nord de sat, pe malul drept al Oltului, în grădina Castelului Mikó. Zidurile din jurul castelului par să fi fost construite direct deasupra zidurilor fortului roman, parţial pe laturile de nord şi de est şi deasupra unor clădiri interioare romane. Faptul că domeniul Castelului Mikó a fost construit deasupra forului a făcut posibilă prezervarea stratului de cultură de perioadă romană. Până acum, două dintre porţile fortificaţiei au fost cercetate arheologic, a căror înregistrare confirmă şi autenticitatea sitului. El se află la graniţa dintre Dacia Inferioară şi Dacia Superioară, făcând, cel mai probabil, parte din cea dintâi.
Castrul, cu zidul de piatră (142 x 92,5 m) este orientat cu latura scurtă spre Olt şi are formă trapezoidală. Zidul de incintă se sprijină pe un val de pământ. Se presupune că la colţurile rotunjite ale castrului nu existau turnuri. În anii 1987-1988 săpăturile au scos la iveală pe latura estică un turn dreptunghiular iar pe partea vestică a fost dezvelită o poartă cu două turnuri dreptunghiulare. S-a cercetat poarta de pe latura sudică, flancată de două bastioane rectangulare. Au fost găsite două monede de bronz ale împăratului Traian, dintre care una nu a avut luciul tiparului şi se pare ca nu a fost în circulaţie.
În castru s-au descoperit fragmente de cărămizi (inclusiv tegulae mammatae), tigle, ceramică dacică (oale-borcane şi ceşti) lucrată cu mâna, ceramică romană (de uz comun, ceramică decorată prin ştampilare şi un fragment de terra sigillata), două opaiţe, un fragment de râşniţă, cuie şi piroane, inele de fier de la canaturile porţii, un vârf de lance, o fibulă de bronz şi un disc de bronz cu o inscripţie incizată (T MAXIM CANDIDVS), precum şi patru monede de la Domitian, Traian, Elagabal şi Severus Alexander. Unitatea care a staţionat aici a fost probabil IIII BE (Cohors IIII Brittonum equitata, IIII Bessorum, IIII Betavorum sau chiar II Bsorum).
Planul fortificaţiei romane de la Olteni pare să reflecte tipologia tradiţională a arhitecturii militare romane, ca formă, dimensiune şi aşezare. Situat pe malul abrupt al râului Olt, o cale probabilă de comunicaţie şi transport în perioada romană, (controlând trecerea Munţilor Carpaţi prin Pasul Tuşnad, atât pe uscat cât şi pe cale navigabilă), castrul de la Olteni a reprezentat o parte importantă în întregul sistem defensiv roman de pe această frontieră.

O parte din materialele descoperite sunt consemnate ca provenind din locuiţe dacice, având forme şi caracteristici specifice secolelor I a. Chr. - I p. Chr. Există şi un „strat de jos” în care „materialul ceramic descoperit prezintă o ardere secundară şi este făcută din pastă grosolană.” Ceramica dacică este numeroasă, problema care se pune este dacă dacii au locuit în acest loc sau în apropriere în perioada anterioară locuirii romane.

 
mormânt de incineraţie  Epoca migraţiilor (secolele al III-lea - al IV-lea p. Chr.)    

S-a descoperit un mormânt de incineraţie, descoperit lângă zid (în interiorul castrului), datat în epoca ce a urmat după părăsirea castrului.

 
Turn  Epocă medievală    

Pe latura sudică a turnului s-a construit în epoca medievală un alt turn.

 
Castel  Epoca medievală (secolul al XVII-lea)    

Castelul actual constă din două clădiri adosate, numite convenţional vila 1 şi vila 2. Vila 1 a fost construită în a doua a jumătate a secolului al XVII-lea şi constă din pivniţe pe două nivele şi un parter înalt. Sondajele exterioare au putut stabili următoarele: a) vila 1 şi vila 2 nu au fost construite în aceeaşi etapă; b) fundaţia vilei 2 a fost construită în două etape, prima etapă fiind anterioară vilei 1, în timp ce a doua etapă a fost ridicată după construirea vilei 1; c) la circa 40 cm de la fundaţie a fost practicată o groapă rectangulară umplută apoi cu pământ amestecat. Fundaţia vilei 1 este clădită cu mult mortar din pietre de dimensiuni variate potrivite între ele. La bază zidul este mai lat, iar spre nivelul de călcare se îngustează treptat. Talpa fundaţiei se află la –2,02 m. Nivelul actual de călcare corespunde cu limita unei tencuieli recente, care s-a realizat peste o tencuială mai veche, cu bucăţi de ţiglă; limita celei din urmă se află cu 18 cm mai jos. Fundaţia vilei 2 - partea de jos are talpa fundaţiei la –2,10 m, este construită înecată în şanţ cu foarte mult mortar, ceea ce dă un aspect compact. Mortarul este de bună calitate cu mult var. Distanţa faţă de fundaţia vilei 1 variază între 0,06 şi 0,16 m. Partea de sus a fundaţiei a fost spartă (o spărtură umplută cu pământ înaltă de 40 cm) pentru introducerea unei canalizări pentru apă. În momentul construirii clădirii actuale a avut loc demontarea structurilor romane, făcută într-un şanţ larg, cu margini oblice, care a rămas foarte probabil deschis pe durata construirii fundaţiei pivniţei, fiind apoi umplut cu pământ amestecat cu moloz. Peste această umplutură masivă se distinge un nivel de construcţie a clădirii actuale, a cărui compoziţie e dominată de sfărâmături de cărămidă; partea superioară a acestui strat se află la – 1,90 m.

În luna aprilie a anului 2002 au fost efectuate sondaje arheologice la castelul Mikó din Olteni, jud. Covasna, cercetarea fiind parte a programului de reabilitare a monumentului.

CV-II-m-A-13242 
Aşezare civilă  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Cunoştinţele noastre privind situaţia din afara fortificaţiei se bazează pe cercetări magnetometrice ale zonei adiacente, precum şi pe informaţii despre descoperiri întâmplătoare, raportate de-a lungul timpului. Drept urmare, s-a putut constata prezenţa în Olteni a unei aşezări civile care ocupa o mare parte din valea râului Olt, o parte din aşezarea civilă fiind suprapusă de aşezarea modernă. Astfel, integritatea aşezării romane a fost afectată parţial de construcţia aşezării moderne, a infrastructurii aferente acesteia şi inclusiv a unui drum naţional care traversează aşezarea.

S-a identificat şi un posibil drum străvechi, care traversa această zonă.

 
sarcofag  Epocă romană    

În apropierea castrului s-au descoperit: un sarcofag din cărămizi, două inele de argint (unul cu gemă) şi o monedă din timpul împărătesei romane Faustina I.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2002

* MARCU-ISTRATE Daniela
* ISTRATE Angel
Institutul de arheologie "Vasile Pârvan" București * *
2. cercetare sistematică 1968

până în 1970

* SZÉKELY Zoltán
MNS Sfântu Gheorghe * *
3. sondaj 1947

şi în 1949

Muzeul Naţional Secuiesc SZÉKELY Zoltán

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Bărbulescu, Mihai; Székely Zoltan; Kavruk, Valerii, Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, Muzeul Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1998, 48-49 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.1000, poz.98 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Benkő, József, Transilvania specialis, vol. I, București, 1834, http://delerdely.eloerdely.ro/media/book/benko-istvan-transsilvania-specialis-i/benko-jozsef-transilvania-specialis-1.pdf [Publicaţie]
5. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851 [Publicaţie]
6. Bordi, Zs. L., Zîgreanu, R., Auxilia de la Olteni - Controverse și interpretări, Acta Siculica, 2010, 195-198 [Publicaţie]
7. Daicoviciu, Constantin, Neue Mitteilungen aus Dazien (Funde und Einzeluntersuchungen), Dacia, VII-VIII, 1941, 321 [Publicaţie]
8. Paulovics, I., Dácia keleti határvonala és az úgzneveyett dákezüstkincsek kérdése, Kolozsvár, 1944, 62 [Publicaţie]
9. Lokodi, Alpár Imre, Sztáncsuj, Sándor József, Referat de specialitate la studiul DALI pentru reabilitarea Castelului Mikó de la Olteni, 2016 [Fişă tehnică]
10. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol. 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 1, 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
11. Székely, Zoltán, Castrul roman de la Olteni, Aluta, X-XI, 1980, 55-75, http://epa.oszk.hu/03300/03316/00009/pdf/EPA03316_aluta_1978-1979_055_075.pdf [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll