Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   90397.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   HD-I-s-A-03190
Nume   Situl arheologic de la Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia
Județ   Hunedoara
Unitate administrativă   Orăştioara De Sus
Localitate   Grădiştea De Munte
Punct   Sarmizegetusa Regia
Punct alte denumiri   Grădiştea Muncelului, Dealul Grădiştii
Reper   Situl se află la 1 km dreapta după al patrulea pod pe Valea Albă, pe culmea şi versantul sudic al Dealului Grădiştii, 9 km sud de biserica din Grădiştea de Munte, între Valea Godeanului şi Valea Albă, 42 km în amonte pe Apa Oraşului, afluent al Mureşului.
Reper hidrografic - nume   Orăştie
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   munte
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare; aşezare militară
Descriere   Capitala regatului dac se prezintă sub forma unui complex de construcţii dispuse pe mai mulţi munţi. Sarmizegetusa Regia, centrul religios, politic şi militar al Regatului Dac, a fost cea mai importantă ţintă în timpul războaielor dacice ale împăratului Traian. În consecinţă, situl înscris în 1999 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO ca parte a „Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei” (ref. 906), are şi o importantă fază ocupaţională romană, strâns legată de cucerirea şi primii ani ai noului provincie.
Observații   Interesul ştiinţific şi public pentru capitala Regatului Dac a crescut exponenţial în secolul al XX-lea, iar după lucrări majore de reabilitare şi reconstrucţie din anii 1970 şi 1980, a devenit unul dintre cele mai vizitate obiective istorice ale României. În 2020, a început un nou proiect internaţional de anvergură („Capitala Daciei – un muzeu viu al patrimoniului cultural european”), principalele sale obiective fiind revitalizarea şi restaurarea de ansamblu a monumentelor (cu accent special pe fortificaţie) şi de infrastructura de vizitare, precedata firesc de cercetari arheologice si arhitecturale.
Data descoperirii   începutul secolului al XIX-lea
Suprafața sitului   17,83 ha
Stare de conservare   medie / 24.06.2009
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 14.03.2023
Regim de proprietate   public
Proprietar   Ocolul Silvic Grădişte-Orăştie
Data ultimei modificări a fişei   14.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
cetate  La Tène târziu (secolele I a. Chr - al II-lea p. Chr.) dacică   HD-I-m-A-03190.05 
Aşezare  La Tène dacică  

Aşezarea se întinde la est, vest şi sud de fortificaţie şi de zona sacră.

HD-I-m-A-03190.04 
Sanctuar  La Tène dacică     HD-I-m-A-03190.03 
Terme  Epoca romană (primul sfert al secolului al II-lea p. Chr.) romană  

În interiorul fortificaţiei şi în exteriorul acesteia fuseseră atestate unele clădiri din piatră şi mortar, cel mai important fiind un complex mai mare la sud de incinta principală, având cel puţin cinci încăperi, care, cel mai probabil, a servit drept baie militară. Această clădire măsura cca. 30 m lungime.

În LMI, construcţia apare ca fiind un hambar.

HD-I-m-A-03190.02 
Castru de marş  Epoca romană (primul sfert al secolului al II-lea p. Chr.) romană  

Zidurile fortificaţiei, deşi pe alocuri s-au dublat, nu mai prezentau trăsăturile tipice murus Dacicus, în schimb, a refolosit material de construcţie din clădirile monumentale dacice, atât pentru fundaţiile zidurilor, cât şi pentru elevaţie (de exemplu, masive), blocuri de piatră din fortificaţie, din zidurile de susţinere a teraselor şi tobe de coloane din temple). În aceste ziduri au fost găsite mai multe blocuri inscripţionate care atestă participarea trupelor la luptele de la începutul secolului al II-lea e.n.

Pe locul fortificaţiei dacice a fost reamanajată o fortificaţie romană pentru a fi baza pentru trupele auxiliare şi legionare, inclusiv unele detaşamente ale Legioi III Flavia Felix. Totuşi, din cauza locaţiei foarte îndepărtate, incompatibilă cu strategia romană a spaţiilor deschise, la sfârşitul domniei lui Traian sau la începutul domniei lui Hadrian fortul este abandonat, iar rolul de control al regiunii a fost preluat cel mai probabil. de fortul auxiliar de la Buciumi, la aproximativ 20 km distanta spre nord-vest.

HD-I-m-A-03190.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2021

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca MATEESCU Răzvan
FLOREA Gelu
MATEESCU-SUCIU Liliana
CIUBOTARU Nica
VASILACHE Ștefan
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva CRISTESCU Cătălin
BODÓ Cristina
Muzeul Judeţean Mureş - Târgu Mureş CIOATĂ Daniel
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca GHEORGHIU Gabriela
PUPEZĂ Luca Paul
2. cercetare sistematică 2020

* CIOATĂ Daniel
* CRISTESCU Cătălin
* VASILACHE Ştefan
* EDMOND Nogy
* MÂNDRUȚÂU Marius
Muzeul Judeţean Maramureş * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BODÓ Cristina
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca GHEORGHIU Gabriela
IAROSLAVSCHI Eugen
MATEESCU Răzvan
PUPEZĂ Luca Paul
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca FLOREA Gelu
MATEESCU-SUCIU Liliana
3. cercetare sistematică 2019

* VASILACHE Ştefan
* MÎNDRUŢĂU Marius
* ENE Edmond
* DICHEL Oana
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca FLOREA Gelu
MATEESCU-SUCIU Liliana
MUSTAȚĂ Sillvia
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
PUPEZĂ Paul
MATEESCU Răzvan
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BODO Cristina
CRISTESCU Cătălin
Muzeul Judeţean Mureş CIOATĂ Daniel
4. cercetare sistematică 2018

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca FLOREA Gelu
MATEESCU-SUCIU Liliana
HENŢ Alin
VASILACHE Ştefan
MÎNDRUŢĂU Marius
ANDREICA Gabriel
EDMOND Nogy
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
PUPEZĂ Paul
MATEESCU Răzvan
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BODÓ Cristina
CRISTESCU Cătălin
Muzeul Judeţean Mureş CIOATĂ Daniel
5. cercetare sistematică 2017

Muzeul Judeţean Mureş * *
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca FLOREA Gelu
MATEESCU Liliana
HENȚ Alin
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
PUPEZĂ Paul
MATEESCU Răzvan
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BODO Cristina
CRISTESCU Cătălin
6. cercetare sistematică 2016

* FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PAUL Pupeză
* BODO Cristina
* CRISTESCU Cătălin
* MATEESCU Răzvan
* HENȚ Alin
* CIOATĂ Daniel
Muzeul Judeţean Mureș * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane, Deva * *
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca * *
7. cercetare sistematică 2014

Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca SUCIU Liliana
FLOREA Gelu
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei GHEORGHIU Gabriela
IAROSLAVSCHI Eugen
MATEESCU Răzvan
PUPEZĂ Luca Paul
Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva BODÓ Cristina
CRISTESCU Cătălin
8. cercetare sistematică 2013

Cercetările arheologice de la Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa Regia din anul 2013 s-au desfăşurat în două puncte, primul situat pe terasa a IV-a, în interiorul fortifi caţiei, al doilea în exteriorul fortifi caţiei, în apropierea porţii de sud.

* FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PUPEZĂ Paul
* BODO Cristina
* CRISTESCU Cătălin
* MATEESCU Răzvan
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoc * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva Dacice şi Romane, Deva * *
9. cercetare sistematică 2012

Anul 2012 a fost primul din desfăşurarea Programului Multianual de Cercetări în Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei, fi nanţat de Ministerul Culturii şi implementat de MNIT. Obiectivul general al acestui proiect, care se va desfăşura pe durata a 4 ani consecutivi, este intensifi carea cercetărilor arheologice (săpături şi investigaţii pluridisciplinare) pentru îmbogăţirea şi rafi narea informaţiei ştiinţifi ce privind monumentele şi arheologia siturilor din Munţii Orăştiei. Sunt vizate Sarmizegetusa Regia, Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-Blidaru şi Luncani-Piatra Roşie.

* FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PUPEZĂ Paul
* MATEESCU Răzvan
* BODO Cristina
* CRISTESCU Cătălin
Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva * *
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca * *
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei * *
10. cercetare sistematică 2011

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BODO Cristina
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
PUPEZĂ Paul
MATEESCU Răzvan
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca FLOREA Gelu
SUCIU Liliana
11. cercetare sistematică 2005

* GLODARIU Ioan
* IAROSLAVSCHI Eugen
* PESCARU Adriana
* FLOREA Gelu
* GHEORGHIU Gabriela
* SUCIU Liliana
* BODO Cristina
* STĂNESCU Florin
* MÂRZA Ioan
* CRIŞAN Radu
* SIMA Darius
* MATEESCU Răzvan
* TOMAN Corina
* PUPEZĂ Paul
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca * *
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei * *
Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva * *
12. cercetare sistematică 2004

* GLODARIU Ioan
* IAROSLAVSCHI Eugen
* PESCARU Adriana
* FLOREA Gelu
* GHEORGHIU Gabriela
* SUCIU Liliana
* BODO Cristina
* STĂNESCU Florin
* MÂRZA Ioan
* CRIŞAN Radu
* SIMA Darius
* MATEESCU Răzvan
* TOMAN Corina
* PUPEZĂ Paul
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca * *
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei * *
Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva * *
13. cercetare sistematică 2002

Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva PESCARU Adriana
BODÓ Cristina
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
CRIȘAN Radu
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca CIOATĂ Daniel
FLOREA Gelu
GLODARIU Ioan
MATEESCU Răzvan
SIMA Darius
SACALÂŞ Mariana
SUCIU Liliana
TOMA Corina - Florica
14. cercetare sistematică 2001

* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* FLOREA Gelu
* GLODARIU Ioan
* SUCIU Liliana
* PESCARU Adriana
* BODO Cristina
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca * *
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei * *
Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva * *
15. cercetare sistematică 2000

* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* FLOREA Gelu
* GLODARIU Ioan
* SUCIU Liliana
* PESCARU Adriana
* BODO Cristina
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca * *
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei * *
Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva * *
16. cercetare sistematică 1999

* GLODARIU Ioan
* FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PESCARU Adriana
* BODO Cristina
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca * *
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei * *
Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva * *
17. cercetare sistematică 1997

* SUCIU Liliana
* SIMA Darius
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca FLOREA Gelu
GLODARIU Ioan
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei GHEORGHIU Gabriela
IAROSLAVSCHI Eugen
Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva PESCARU Adriana
18. cercetare sistematică 1996

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca GLODARIU Ioan
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca FLOREA Gabriel
IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
19. cercetare sistematică 1994

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca FLOREA Gelu
GLODARIU Ioan
20. cercetare sistematică 1994

* CRIŞAN Radu
* TOMANI Corina
* CIOATĂ Daniela
* SACALÂŞ Mariana
Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca FLOREA Gelu
BODÓ Cristina
SUCIU Liliana
SIMA Darius
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei IAROSLAVSCHI Eugen
GHEORGHIU Gabriela
MATEESCU Răzvan
Muzeul Civiliației Dacice și Romane Deva GLODARIU Ioan
PESCARU Adriana
21. cercetare sistematică 1973-1984

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca DAICOVICIU Hadrian
22. cercetare sistematică 1949-1972

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca DAICOVICIU Constantin
23. cercetare sistematică 1922-1924

* TEODORESCU D. M.
24. sondaj 1910

* FINÁLY Gábor
25. sondaj 1844

* FODOR A.
26. sondaj 1803-1804

* TÖRÖK Peter
* BODOKI J
* AIGLER B.
* MOLITOR I.
* BARTA L.

Bibliografie
1. Glodariu, Ion, Addenda aux "Points de repere pour la chronologie des citadelles et des etablissements daciques des Monts d'Orăştie", ActaMN, 32/1, 1995, 103-118 [Publicaţie]
2. Glodariu, Ion; Iaroslavschi, E., Sarmizegetusa Regia - capitala Daciei preromane, Deva, 1996 [Publicaţie]
3. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1961 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1962 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=926 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=87 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=254 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2235 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3388 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3665 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3135 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Daicoviciu, Hadrian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=730 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=417&d=Gradistea-de-Munte-Gradistea-Muncelului-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-1996 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
14. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=550 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
15. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1691 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
16. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 1368-1369, 72-77 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
17. Glodariu, Ion, Grădiştea de Munte [Sarmizegetusa Regia], 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
18. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 149-150, 108, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1383 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
19. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 94-95, 77, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1121 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
20. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, 133-136, 86, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1961 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
21. Glodariu, Ion, Grădiştea de munte, 2004 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
22. Glodariu, Ion, Grădiştea de munte, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
23. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4242&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-Piciorul-Muncelului-2008 [Publicaţie]
24. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2008, 83 [Publicaţie]
25. Institutul Național al Patrimoniului, Proiect AFCN 360 - tur virtual, 2012, http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/cetatea-dacica-de-la-sarmizegetusa-regia-jud-hunedoara [site web]
26. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4307&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-Piciorul-Muncelului-2009 [Publicaţie]
27. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4530&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2010 [Publicaţie]
28. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4722&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2011 [Publicaţie]
29. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 126-127, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5325&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Poarta-de-Sud-2014 [Publicaţie]
30. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 63-65 [Publicaţie]
31. Florea, Gelu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 144-150 [Publicaţie]
32. Glodariu, Ioan, Cronica Cercatărilor aheologice din România. Campania 2007, 2008, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3890&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2007 [Publicaţie]
33. Florea, Gelu et all, Grădiştea de Munte | Comuna: Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5213&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-2013 [Publicaţie]
34. Bodó, Cristina; Florea, Cătălin; Florea, Gelu; Gheorghiu, Gabriela, Iaroslavschi, Eugen; Mateescu, Răzvan; Pupeză, Luca Paul; Suciu, Liliana, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5064&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-2012 [Publicaţie]
35. Florea, Gelu et all, Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Punct: Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5714&d=Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Gradistea-de-Munte--Sarmizegetusa-Regia-2016 [Publicaţie]
36. Florea, Gelu et all, Grădiştea de Munte | Comuna: Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Punct: Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6058&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Gradistea-de-Munte--Sarmizegetusa-Regia-2017 [Publicaţie]
37. Piso, Ioan et all, Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Forum Novum | Anul: 2004, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3217&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Forum-Novum-2004 [Publicaţie]
38. Florea, Gelu et all, Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Punct: Grădiştea de Munte | Anul: 2015, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5513&d=Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Gradistea-de-Munte-2015 [Publicaţie]
39. Florea, Gelu, 18. Grădiştea de Munte, Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara. Punct: Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia, Croncica cercetărilor arheologice. Campania 2020, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, 2021, 94-98, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6507&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Gradistea-de-Munte-%96-Sarmizegetusa-Regia-2020 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
40. Mateescu, Răzvan, 27. Grădiștea de Munte com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara Punct: Sarmizegetusa Regia, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2021, 2022 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll