Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   91063.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   HD-I-s-A-03205
Nume   Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa
Județ   Hunedoara
Unitate administrativă   Sarmizegetusa
Localitate   Sarmizegetusa
Reper   Situl se află la marginea de sud-vest a Depresiunii Haţeg, amplasat pe teritoriul localităţii actuale Sarmizegetusa, ocupând cea mai mare parte părţii sale estice precum şi vastă suprafaţă la est de localitate.
Reper hidrografic - nume   Hobiţa
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa a fost primul oraş roman al Daciei. A fost amplasată strategic de-a lungul drumului imperial care vine din Tibiscum prin culoarul Bistra şi Pasul Porţile de Fier ale Transilvaniei, la jumătatea distanţei dintre primele două fortăreţe legionare ale Daciei – Berzovia şi Apulum. La sud era ocrotită de masivul Retezat, iar la nord de Munţii Poiana Ruscă. Puternicele garnizoane auxiliare de la Tibiscum şi Micia au păzit îndeaproape căile de incursiune dinspre vest, respectiv nord. Acest aranjament defensiv a eşuat o singură dată, la începutul războaielor marcomanice (166–180 d.Hr.), când invadatorii au ajuns la zidurile oraşului. Sarmizegetusa se afla şi la numai 12 km de cariera Bucova, care asigura marmura orasului.
Colonia a fost fondată de împăratul Traian în câţiva ani de la încheierea celui de-al doilea război dac (106 p. Chr.), deoarece Imperiul Roman trebuia să stabilească nu numai infrastructura militară, ci şi o bază economică şi administrativă pentru noua provincie. Deţinând de la început cel mai înalt rang urban, colonia, rolul său a fost legitimat simbolic prin adoptarea denumirii distrusei reşedinţe regale dacică, situată la aproximativ 40 km distanţă.
Observații   La Sarmizegetusa au fost efectuate investigaţii arheologice sistematice, cu unele întreruperi, încă din ultima parte a secolului al XIX-lea şi până în prezent, dezvăluind o parte semnificativă a amenajării oraşului şi a structurilor majore.
Stare de conservare   medie / 01.03.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 01.03.2023; Agricultură intensivă: 3 / 01.03.2023
Regim de proprietate   public, privat
Proprietar   Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane
Data ultimei modificări a fişei   01.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu şi mijlociu Coţofeni  

În săpăturile vechi s-au descoperit materiale ceramice Coţofeni, topoare din piatră şlefuită, dar şi un topor de cupru cu braţele în cruce de tip Jászládány, varianta Orşova.

 
Aşezare urbană  Epoca romană (Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Prima fază a Sarmizegetusei, cuprinzând clădiri publice şi sistemul defensiv, a fost construită de un detaşament al legiunii IV Flavia Felix. A urmat o formulă arhitecturală tipică romană, bazată pe simetrie şi plan hippodamic, cadrilat. Colonia a fost împrejmuită cu un zid masiv. La un moment dat, aceasta a fost extins spre vest, perimetrul zidit măsurând în cele din urmă aproximativ 540 × 600 m (32,4 ha). În interior erau amplasate cele mai importante clădiri administrative şi publice, precum şi reşedinţe private, dispuse în spaţii rectangulare (insulae). În centrul oraşului se afla principalul spaţiu public, forul (numit convenţional forum vetus), construit în timpul domniei lui Traian. Se putea intra printr-un edificiu monumental cu patru portaluri (tetrapylon), care marca intersectia celor doua strazi principale ortogonale. De fiecare parte a acestei intrări era o fântână publică dedicată nimfelor. La sud de acest forum, peste o piaţă anterioară, a fost ridicat un nou forum în jurul anului 153 d.Hr. (forum novus), iar la capătul său vestic a fost amplasat primul Capitolium al provinciei, adică templul dedicat lui Jupiter, Juno şi Minerva. Acest edificiu a marcat Sarmizegetusa ca centru religios al Daciei. Alte locuri de cult importante din oraş au fost dedicate divinităţilor orientale, cum ar fi templul pentru „zeii patriei” din Palmyr, ridicat la începutul secolului al III-lea în apropierea forului. Sediul procuratorului financiar al Daciei Apulensis a fost construit la nord-est de for. Acest ansamblu cuprindea birouri, băi, zone rezidenţiale, locuri de cult şi curţi interioare şi era flancat la nord şi la est de două hambare.

 
Aşezare civilă  Epoca romană (Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

În afara zidurilor oraşului, aşezarea a continuat mai ales spre nord, acoperind în final o suprafaţă de aproximativ 100 ha şi găzduind peste 20.000–25.000 de locuitori. Cea mai notabilă structură de aici este amfiteatrul (88 × 69 m). O fază iniţială din lemn construită în perioada timpurie a coloniei a fost ulterior reconstruită în piatră pe la mijlocul secolului al II-lea p. Chr.. La sud de amfiteatru a fost dezgropat un mare complex de băi, în timp ce spre est se întinde „zona sacră” cu mai multe temple şi sanctuare. Cel mai important dintre acestea este aşa-numitul „mare templu”, care a dat inscripţii votive dedicate mai multor zei romani. Alte sanctuare mai mici, aparţinând lui Nemesis, Liber Pater, Silvanus, Domnus şi Domna, Aesculapius şi Hygeia au fost cercetate arheologic cel puţin parţial. Câteva clădiri la scară mare au fost identificate recent pe imaginile LiDAR în afara zidului estic al oraşului.
În intravilanul satului, la 150 m V faţă de forul Coloniei Dacica Sarmizegetusa, a fost cercetată în 2006, pe o proprietate privată, o zonă care se presupune că grădina unei case din interiorul oraşului. Au fost surprinse lespezi mari de piatră (posibil de la drumuri) şi blocuri de marmură. Pe două dintre aceste blocuri au fost surprinse orificii ce ne dovedesc faptul că provin de la un prag al unei intrări.
Oraşul a fost populat cu veterani ai războaielor dacice şi colonişti de pe tot cuprinsul Imperiului. Prin urmare, oraşul a fost profund roman de la început, aşa cum o dovedeşte şi arhitectura monumentală şi lucrările artistice. În timp, veteranii palmirieni care s-au stabilit aici au contribuit la apariţia unei importante comunităţi etnice, cu legături strânse cu patria lor siriană. Creşterea continuă şi prosperitatea lui Sarmizegetusa i-au adus titlul de metropolă în prima parte a secolului al III-lea.
După abandonarea oficială a Daciei, populaţia din Sarmizegetusa a scăzut dramatic. La un moment dat, mica comunitate rămasă s-a mutat în interiorul amfiteatrului. Prin blocarea intrărilor cu monumente funerare anterioare, a fost creată o mică „fortificaţie” uşor de protejat, locuită până la sfârşitul secolului al IV-lea.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2021

Clădirea X

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca PISO Ioan
MATHYAS Joszef
ŢENTEA Ovidiu
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti MATEI-POPESCU Florian
Independent CĂLINA Vlad
2. cercetare sistematică 2021

Praetorium Procuratoris

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca DIACONESCU Alexandru
BUCURENCIU Cornel
3. cercetare sistematică 2021

Necropola de est

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca ŢENTEA Ovidiu
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca BÂRCĂ Vitalie
4. cercetare geofizică 2021

* MARCU Felix
* CUPCEA George
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca * *
5. cercetare sistematică 2019

Cercet[ri ]n Templul palmyrean (clădirea Y) și Clădirea X

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca * *
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca PISO Ioan
Muzeul Naţional de Istorie a României ȚENTEA Ovidiu
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti MATEI-POPESCU Florian
6. cercetare sistematică 2018

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca PISO Ioan
SZEREDAI Norbert
MÁTYÁS Jozsef
BURKHARDT Britta
Muzeul Naţional de Istorie a României ŢENTEA Ovidiu
CĂLINA Vlad
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti MATEI-POPESCU Florian
7. cercetare sistematică 2017

Cercetări în sediul guvernatorului financiar al provinciei Dacia Apulensis (Praetorium Procuratoris) și Edificiul de cult al zeilor palmyreni

Karl Ruprecht Universität Heidelberg * *
Muzeul Naţional de Istorie a României - Bucureşti ȚENTEA Ovidiu
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti MATEI-POPESCU Florian
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca PETROVSZKY Richard
DIACONESCU Alexandru
PISO Ioan
Universitatea din Exeter OLTEAN Ioana
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca CIONGRADI Carmen
BOTA Emilian
DIMA Cristian
ANTAL Adriana
8. cercetare sistematică 2016

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca DIACONESCU Alexandru
Karl Ruprecht Universität Heidelberg PETROVSZKY Richard
Universitatea din Exeter OLTEAN Ioana
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca CIONGRADI Carmen
BOTA Emilian
DIMA Cristian
ANTAL Adrian
9. cercetare sistematică 2016

Colonia Dacica Sarmizegetusa (Ulpia Traiana)

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca PISO Ioan
Muzeul Naţional de Istorie a României - Bucureşti ȚENTEA Ovidiu
CÂMPEANU Andrei
10. cercetare sistematică 2015

Cercetări în sectoarele Poarta de Nord și Sediul Guvernatorului Financiar al Daciei Apulensis (praetorium procuratoris)

Karl Ruprecht Universitat din Heidelberg * *
Instituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, Roma * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ANTAL Adriana
BOTA Emilian-Simion
CIONGRADI Carmen
DIMA Cristian
ArchaeoTek BROWN Alec
Historisches Museum der Pfalz Speyer PETROVSZKY Richard
KENNEY Kaleigh
Muzeul "Ţării Crişurilor", Oradea BULZAN Sorin
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BĂEŞTEAN Gică
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca DIACONESCU Alexandru
11. cercetare sistematică 2014

Cercetări în sectoarele Poarta de Nord și Templul Mare

Historisches Museum der Pfalz Speyer * *
Universitatea Karl Ruprecht din Heidelberg PETROVSZKY Richard
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca BOTA Emilian
CIONGRADI Carmen
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca DIACONESCU Alexandru
University of Exeter, Marea Britanie OLTEANU Ioana
Muzeul Țării Crișurilor, Oradea BULZAN Sorin
12. cercetare sistematică 2013

Cercetări în sectoarele Templul Mare si Poarta de Nord a orașului

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca DIACONESCU Alexandru
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BĂEȘTEAN Gică
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca CIONGRADI Carmen
ALICU Dorin
BOTA Emilian
VOIȘIAN Emilian
13. cercetare sistematică 2011

Cercetări în Forum Novum și Templul zeilor palmyreni

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca PISO Ioan
CUPCEA George
VARGA Rada
CUMURCIUC Andrea
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca MARCU Felix
Muzeul Naţional de Istorie a României ȚENTEA Ovidiu
14. cercetare sistematică 2010

Cercetări în Zona Y. Templul Zeilor Palmyreni, Sector Capitoliu și Insula 3

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ALICU Dorin
MARCU Felix
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BĂEŞTEAN Gică
BARBU Marius Gheorghe
DELEANU Valentin
ION Mihaela Maria
MATIŞ Anca
TUTILĂ Oana
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca PISO Ioan
URECHE Petre
VARGA Rada
CUMURCIUC Andreea
CUPCEA George
OPRIŢA Marius
Muzeul Naţional de Istorie a României - Bucureşti ŢENTEA Ovidiu
15. cercetare sistematică 2009

Cercetări în Forul lui Traian (Forum vetus) și Insula 3

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ALICU Dorin
BOTA Emilian-Simion
CIONGRADI Carmen
VOIŞIAN Valentin
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BARBU Marius Gheorghe
BĂEŞTEAN Gică
ION Mihaela Maria
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca DIACONESCU Alexandru
16. cercetare sistematică 2008

Cercetări în Forum novum. Capitoliu, Templul lui Yarhibol.

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ALICU Dorin
MARCU Felix
PISO Ioan
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BĂEŞTEAN Gică
BARBU Marius Gheorghe
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca CUPCEA George
OPRIŢA Marius
URECHE Petre
VARGA Rada
Muzeul Naţional de Istorie a României - Bucureşti ŢENTEA Ovidiu
17. cercetare sistematică 2007

Cercetări în Forum Novum și Insula 3

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ALICU Dorin
MARCU Felix
PISO Ioan
ROMAN Cristian Constantin
ŢENTEA Ovidiu
URECHE Petre
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BĂEŞTEAN Gică
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca CUPCEA George
DELINESCU Cătălin
PETIŞ Ioniţă
18. cercetare sistematică 2006

Cercetări în Area Sacra, Forum Novum și pe două proprietăți private.

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BĂEŞTEAN Gică
DELINESCU Cătălin
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca CUPCEA George
MARCU Felix
PETIŞ Ioniţă
PISO Ioan
ROMAN Cristian Aurel
Winkelmann Institut der Humboldt Universität Berlin FIEDLER Manuel
Universität zu Köln, Germany HÖPKEN Constanze
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca MIŞCA Sorana
VÁRADI Andreea
19. cercetare sistematică 2005

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BĂEŞTEAN Gică
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca DIACONESCU Alexandru
PISO Ioan
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca MARCU Felix
ROMAN Cristian Aurel
20. cercetare sistematică 2004

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca DIACONESCU Alexandru
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca PISO Ioan
ROMAN Cristian Aurel
21. cercetare sistematică 2002

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca PISO Ioan
Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara ROMAN Constantin Cristian
22. cercetare sistematică 2001

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca PISO Ioan
Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara ROMAN Cristian Aurel
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca ȚENTEA Ovidiu
23. cercetare sistematică 2000

Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara ROMAN Cristian Constantin
PISO Ioan
RĂDEANU Virginia Maria
24. cercetare sistematică 1998

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca DIACONESCU Alexandru
PISO Ioan
Universitatea din Köln, Germania SCHAFER Alfred
25. cercetare sistematică 1997

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca PISO Ioan
DIACONESCU Alexandru
26. cercetare sistematică 1996

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ALICU Dorin
BOTA Emil
CIONGRADI Carmen
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca PISO Ioan
DIACONESCU Alexandru
27. cercetare sistematică 1995

Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca DIACONESCU Alexandru
PISO Ioan
Universitatea din Köln, Germania OBMANN Jürgen
SCHÄFER Alfred
28. cercetare sistematică 1994

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca BOTA Emilian
POPA Victor
ALICU Dorin
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca DIACONESCU Alexandru
PISO Ioan
Universitatea Bordeaux ETIENNE Robert

Bibliografie
1. Piso, Ioan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=88 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Piso, Ioan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=257 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Alicu, Dorin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=419 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Piso, Ioan, Diaconescu, Dragoș, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=549 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Piso, Ioan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3217 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Piso, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3680 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Piso, Ioan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1692 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Piso, Ioan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1488 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Piso, Ioan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3492 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Piso, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3748 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Piso, Ioan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 274, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1488 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Piso, Ioan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, p. 266-267, nr. 168, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2078 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
14. Piso, Ioan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4073&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Forum-novum-Capitoliu-Templul-lui-Yarhibol-Cimitirul-de-Est-2008 [Publicaţie]
15. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 1372, 114 [ordin MC]
16. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Sibiu, 2008, 147 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
17. Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 147-148, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5295&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-2014 [Publicaţie]
18. Ciongradi, Carmen, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, Bucuresti, 2016, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5514&d=Sarmizegetuza-Hunedoara-2015 [Publicaţie]
19. Ciongradi, Carmen, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5515&d=Sarmizegetuza-Hunedoara-2015 [Publicaţie]
20. Ciongradi, Carmen, Sediul Guvernatorului Financiar al Daciei Apulensis (praetorium procuratoris), colonia Dacica Sarmizegetusa (Ulpia Traiana), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, INP, Bucureşti, 2016, 79-83, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5514&d=Sarmizegetuza-Hunedoara-2015 [Publicaţie]
21. Piso, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4776&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Forum-Novum-2011 [Publicaţie]
22. Piso, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 174-177, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6214&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Edificiul-de-cult-al-zeilor-palmyreni-cladirea-Y-2018 [Publicaţie]
23. Piso, Ioan, 67. Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara [Ulpia Traiana Sarmizegetusa], punct: "Templul palmyrean (clădirea Y)", Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6438&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Ulpia-Traiana-Sarmizegetusa-2019 [Publicaţie]
24. Piso, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 2000, 2001, http://cimec.ro/Arheologie/CronicaCA2001/rapoarte/rapoarte_maine.htm [Publicaţie]
25. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian, 67. Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara [Ulpia Traiana Sarmizegetusa], punct: "Templul palmyrean (clădirea Y)", Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6439&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Ulpia-Traiana-Sarmizegetusa-2019 [Publicaţie]
26. Bârcă, Vitalie, 67. Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara [Ulpia Traiana Sarmizegetusa], punct: "Templul palmyrean (clădirea Y)", Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6440&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Ulpia-Traiana-Sarmizegetusa-2019 [Publicaţie]
27. Piso, Ioan, Cronica Cercatărilor aheologice din România. Campania 2007, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, 2008, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3968&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Forum-Novum-Insula-3-Necropola-de-est-2007 [Publicaţie]
28. Piso, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4777&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Templul-zeilor-palmyreni-2011 [Publicaţie]
29. Băeştean, Gică; Bota, Emilian-Simion; Ciongradi, Carmen; Diaconescu, Alexandru; Voișian, Valentin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, XLIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4372&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Orasul-roman-2009 [Publicaţie]
30. Alicu, Dorin; Băeștean, Gică; Barbu, Marius Gheorghe; Ion, Mihaela Maria, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, XLIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4371&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Orasul-roman-2009 [Publicaţie]
31. Cronica Cercetărilor Aheologice din România. Campania 2010, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2011, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4587&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-2010 [Publicaţie]
32. Ciongradi, Carmen et all, Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Templu Mare | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5215&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Templu-Mare-2013 [Publicaţie]
33. Ciongradi, Carmen et all, Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Poarta de Nord | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5216&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Poarta-de-Nord-2013 [Publicaţie]
34. Piso, Ioan, Țentea, Ovidiu, Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Anul: 2010, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4588&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-2010 [Publicaţie]
35. Alicu, Dorin et all, Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Anul: 2010, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2010, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2010, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4589&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-2010 [Publicaţie]
36. Piso, Ioan et all, Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Capitoliu | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5712&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Ulpia-Traiana-Sarmizegetusa--Capitoliu-2016 [Publicaţie]
37. Ciongradi, Carmen et all, Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Colonia Dacica Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) | Anul: 20, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5713&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Colonia-Dacica-Sarmizegetusa-Ulpia-Traiana-2016 [Publicaţie]
38. Ciongradi, Carmen et all, Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Colonia Dacica Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) | Anul: 201, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5873&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Colonia-Dacica-Sarmizegetusa-Ulpia-Traiana-2017 [Publicaţie]
39. Piso, Ioan et all, Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Edificiul de cult al zeilor palmyreni | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5968&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Ulpia-Traiana-Sarmizegetusa--Edificiul-de-cult-al-zeilor-palmyreni-2017 [Publicaţie]
40. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3750&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-proprietatea-Braila-Mircea-2006 [Publicaţie]
41. Piso, I., 65. Sarmizegetusa | Comuna: Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Clădirea X | Anul: 2021, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2021, 2022 [Publicaţie]
42. Diaconescu, Al., 66. Sarmizegetusa | Comuna: Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Praetorium Procuratoris | Anul: 2021, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2021, 2022 [Publicaţie]
43. Țentea, O., 67. Sarmizegetusa | Comuna: Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Necropola de est | Anul: 2021, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2021, 2022 [Publicaţie]
44. Marcu, Felix, 68. Sarmizegetusa | Comuna: Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Cercetări geofizice în zone extramuros | Anul: 2021, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2021, 2022 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll