Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   91704.01
Nume   Situl arheologic de la Pricaz - Valea Siteşului
Județ   Hunedoara
Unitate administrativă   Turdaş
Localitate   Pricaz
Punct   Valea Siteşului
Punct alte denumiri   km 8+350-8+780
Reper   Situl se află pe traseul variantei de ocolire Deva-Orăştie, com Turdaş, sat Pricaz, km 8+350-8+780, între satele Turdaş şi Pricaz, pe malul stâng al pîrîului Siteş şi pe cel stâng (sudic) al Mureşului.
Reper hidrografic - nume   Mureş, Valea Siteşului
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl arheologic de la Pricaz - Valea Siteşului se află poziţionat în Culoarul Orăştiei, o depresiune mărginită de Munţii Metaliferi (spre nord) şi de Munţii Şureanu (spre sud). Râul Mureş străbate acest culoar de la est spre vest. Faţă de cursul râului Mureş, situl de la Pricaz - Valea Siteşului se află la 500 m sud, fiind amplasat pe prima terasă şi la aprox. 200 m vest de pârâul Valea Siteşului. În trecut însă, conform unor hărţi militare din anul 1910, pârâul Valea Siteşului curgea mult mai aproape de arealul în discuţie şi anume pe la baza terasei unde se află poziţionat situl.
Stratigrafia sitului se compune dintr-un strat de cultură cu grosimea de 0,10-0,20 m şi stratul steril de la adâncimea de 0,45-0,50 m.
Observații   Cea mai mare parte a sitului se află sub proprietăţile din zonă şi sub drumul de acces, reprezentat pe evideţna ANCPI ca fiind DJ 39A.
Suprafața sitului   7909 mp
Stare de conservare   medie / 20.05.2013
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 20.05.2013
Data ultimei modificări a fişei   14.01.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului târziu    

Locuinţe şi gropi menajere de provizii. Locuinţele sunt adâncite, cu formă patrulateră, având în colţ un cuptor de tip pietrar, prevăzute cu gropi de pari care presupun un acoperiş, probabil în două ape. Au fost descoperite şi fragmente şi obiecte ceramice (vase) şi din metal (vârfuri de săgeată şi lamă de cuţit).

 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. XI-XIII)    

Locuinţe rectangulare având în interior vetre şi cuptoare de tip pietrar. Dintre obiectele de inventar formele specifice sunt borcanul şi căzănelul de lut.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2011

* FÂNTÂNEANU Cristian
MNUAI * *

Bibliografie
1. Fântâneanu, Cristinel, Raport de cercetare arheologică preventivă. Construire variantă de ocolire Deva-Orăștie la standard de autostradă com Turdaș, sat Pricaz, punct Valea Siteșului, km 8+630-8+780, 2011, 9-14 [raport de cercetare arheologică preventivă]
2. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6267&d=Pricaz-Turdas-Hunedoara-Varianta-de-ocolire-Deva--Orastie-km-0+000--32+500-2011 [Publicaţie]
 
 
Scroll