Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   91722.04
Nume   Situl arheologic de la Spini - km 12+450-13+200
Județ   Hunedoara
Unitate administrativă   Turdaş
Localitate   Spini
Punct   km 12+450-13+200
Reper   Situl se află în localitate traversată de DN7,Varianta de ocolire Deva – Orăştie-(km 12+450–13+200).
Reper hidrografic - nume   Mureş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   lunca Mureşului
Utilizare teren   autostradă şi vecinătatea autostrăzii
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   „Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă” face parte din Coridorul IV Pan European, coridor considerat prioritate strategică de interes naţional şi european. Varianta de ocolire Orăştie se înscrie pe traseul general al autostrăzii aprobat de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. în cadrul studiului de fezabilitate pentru
Piteşti-Sibiu-Deva-Nădlac din anul 1997. Acest traseu intersectează o zonă cu un bogat potenţial arheologic, semnalat în literatura istorico-arheologică de specialitate. Potrivit prevederilor legale, în perioada de pregătire a fazei de execuţie au fost realizate o serie de studii, sub forma unor evaluări teoretice şi de teren, care au sintetizat toată această informaţie. Informaţia astfel obţinută atrăgea atenţia asupra acestui potenţial fără însă a delimita exact şi fără geo-referenţierea posibilelor situri arheologice intersectate şi deci afectate de construcţia obiectivului de infrastructură.
Descoperitor   Sit identificat pe parcursul cercetărilor arheologice preventive cu ocazia construirii Variantei de ocolire Deva – Orăştie, km. 0+000 – 32+500, jud. Hunedoara
Data descoperirii   2011
Stare de conservare   medie / 16.10.2018
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 16.10.2018
Data ultimei modificări a fişei   14.01.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  neolitic (cca 4500-4200 î. Hr.) Gumelniţa  

Din punct de vedere stratigrafi c întreaga zonă afectată de proiect are un facies pedologic specific luncii inundabile a Mureşului. O parte din perimetrul investigat a fost perturbat de amenajarea construcţiilor de protecţie hidrografice corespunzătoare râurilor Orăştie şi Strei în perioada ulterioară marilor inundaţii din anii ’70, aceste areale având un aspect deosebit, respectiv prundiş, nisip, teren accidentat impropriu amplasării structurilor de locuire.
Solurile de pe întreaga suprafaţă investigată sunt încadrate în tipul solurilor aluvionare, gleice şi a cernoziomurilor levigate.

 
aşezare  Hallstat        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2011

Obiectivul general al diagnosticului a vizat determinarea prezenţei sau absenţei materialelor arheologice, a structurilor, complexelor, artefactelor sau ecofactelor din zona afectată de lucrările de construire. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, cercetarea a urmărit distribuţia spaţială a acestora, stratigrafi a zonei, caracterul şi starea lor de conservare. În legătură cu acest ultim aspect se impunea şi evaluarea riscurilor pentru patrimoniul cultural din zonă în relaţie cu implementarea proiectului de construire. Astfel a fost necesară formularea unor estimări cantitative privind viitoarele cercetări arheologice preventive de pe traseul acestui tronson de autostradă (necesarul de resurse umane şi tipul acestora, utilaje, timp dedicat cercetărilor etc.), precum şi a unor devize estimative cu privire la costurile viitoarelor cercetări arheologice preventive.

* BĂLOS Angelica
* DAMIAN Paul
* PARASCHIV-GRIGORE Eugen
* PARASCHIV-GRIGORE Ioana
* BOCAN Ionuț
* NEAGU Cătălina
* VASILE Mihai
* DECEBAL Vleja
* ENE Edmond-Silviu
Muzeul Naţional de Istorie a României * *
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara * *

Bibliografie
1. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureşti, 2012, 278-279, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6270&d=Spini-Turdas-Hunedoara-Varianta-de-ocolire-Deva--Orastie-km-0+000--32+500-2011 [Publicaţie]
 
 
Scroll