Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   102552.01
Nume   Situl arheologic de la 1 Decembrie - Centură Bucureşti Sud, km. 76+430 - 76+770
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   1 Decembrie
Localitate   1 Decembrie
Reper   Situl arheologic se află pe traseul A0, între kilometri 76,43 şi 76,77, la cca 300 de metri sud de Pădurea Jilava, de-o parte şi de alta a hotarului dintre UAT Dărăşti-Ilfov şi UAT 1 Decembrie.
Reper hidrografic - nume   Sabar; Argeş
Reper hidrografic - tip   pârâu; râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl arheologică cuprinde o aşezare atribuită culturii Chilia-Militari, precum şi o aşezare de epoca bronzului. Situl a fost identificat şi delimitat în luna octombrie 2020 în urma unui diagnostic arheologic intruziv, determinat de începerea proiectului de construcţie a noii centuri a Municipiului Bucureşti. Cercetările arheologice preventive s-au desfăşurat între lunile februarie şi mai 2021. Cu această ocazie au fost cercetate 353 de contexte arheologice, dintre care 11 au fost locuinţe adâncite, 3 anexe gospodăreşti, mai multe cuptoare şi vetre. De asemenea, a fost identificată o zonă cu mai multe gropi pentru extras lutul, restul complexelor fiind gropi cu resturi menajere. Aşezarea poate fi atribuită culturii Chilia-Militari, dar există şi 14 gropi în care s-a descoperit material ceramic de epoca bronzului. Stratigrafia generală a sitului se prezintă astfel: între 0 şi 0,3/0,4 m adâncime este stratul vegetal; între 0,3/0,4 şi 0,6/0,8 m adâncime este stratul de cultură, caracterizat printr-un sediment cenuşiu-deschis, cu pigmenţi de cărbune şi chirpici; între 0,6/0,8 şi 1/1,2 m adâncime este un strat galben-roşcat, lutos, steril arheologic. În zona de sud a sitului pe alocuri apare un strat de pietriş deasupra stratului steril arheologic.
Observații   Atât poligonul din Server-ul Cartografic precum şi suprafaţa din fişa sitului reprezintă suprafaţa cercetată prin săpături preventive în anul 2021 şi descărcată de sarcină arheologică. Cercetările viitoare vor duce la identificarea întregului perimetru al sitului. Este acelaşi sit cu cel de la Dărăşti - Ilfov - Centură Bucureşti Sud, km. 76+430 - 76+770, cod RAN 102534.02.
Descoperitor   Elena Lăcrămioara Istina, Dănuţ Prisecaru, Petre Colţeanu, Tiberiu Plăcintă, Laura Gheorghiu
Data descoperirii   octombrie 2020
Suprafața sitului   16955 mp
Stare de conservare   bună / 28.03.2024
Riscuri naturale   Cutremur: 3 / 28.03.2024; Inundaţii: 3 / 28.03.2024; Ploi acide: 1 / 28.03.2024; Foc natural: 1 / 28.03.2024; Incendii: 1 / 28.03.2024; Animale: 3 / 28.03.2024; Insecte: 1 / 28.03.2024; Tornade: 1 / 28.03.2024; Exces de apă în sol: 5 / 28.03.2024; Exces de salinitate în sol: 1 / 28.03.2024; Exces de aciditate în sol: 1 / 28.03.2024
Riscuri antropice   Demolare: 1 / 28.03.2024; Afectare parţială: 5 / 28.03.2024; Vandalism: 3 / 28.03.2024; Furturi: 1 / 28.03.2024; Incendii provocate: 1 / 28.03.2024
Regim de proprietate   publică
Data ultimei modificări a fişei   28.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  La Tène (secolele II - III p. Chr.) Chilia - Militari  

În cadrul cercetărilor arheologice preventive din 2021 au fost documentate şi cercetate 11 locuinţe adâncite, cu 3 anexe gospodăreşti, mai multe cuptoare cu vetre dar şi o zonă cu gropi pentru extras lutul şi cu gropi pentru resturi menajere.

 
aşezare  Epoca bronzului    

În anul 2021 au fost cercetate 14 gropi cu resturi menajere cu multe fragmente ceramice de epoca bronzului.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2021

Cercetarea s-a desfășurat între februarie și mai 2021, în baza autorizației emisă de MCC nr. 669/12.12.2020.

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" - Bacău ISTINA Elena Lăcrămioara
PRISECARU Dănuț
SC Archaeosave SRL HEROIU Andrei
GHEORGHE Oana
BOERU Paul Marian
SAVA Mădălina
COSTEA Sorin
2. diagnoză 2020

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" - Bacău ISTINA Elena Lăcrămioara
PRISECARU Dănuț
SC Archaeosave SRL COLȚEANU Petre
PLĂCINTĂ Tiberiu
GHEORGHE Laura

Bibliografie
1. Istina, Elena Lăcrămioara; Prisecaru, Dănuț; Heroiu, Daniel; Gheorghe, Oana; Boeru, Paul Marian; Florea, Codruț; Sava, Mădălina; Costea, Sorin, Raport de cercetare arheologică preventivă, Centura București Sud, lot 2, km 69+000 - 85+300, Sit 2 - km 76+430 - 76+770, Dărăști-Ilfov, com Dărăști-Ilfov, jud. Ilfov, Bacău, 2021 [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
2. Istina, Elena Lăcrămioara; Prisecaru, Dănuț; Colțeanu, Petre; Plăcintă, Tiberiu; Gheorghe, Laura, Raport parțial de diagnostic arheologic intruziv Centura București Sud, lot 2, km. 69+000 - 85+300 (KM. 69+000 - 70+700), Bacău, 2020 [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll