Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   27089.02
Nume   Situl arheologic de la Abram - Poiana, La Pădure
Județ   Bihor
Unitate administrativă   Abram
Localitate   Abram
Punct   Poiana, La Pădure
Reper   Situl se află situat la sud-vest de satul Abram şi la cca. 1,5 km E de cursul său actual, într-o zonă care oferea suficiente condiţii de habitat – expunere, surse de apă precum şi o oarecare protecţie. De asemenea el este situat într-o zonă ce domină valea Bistrei, la ieşirea acesteia dintr-un mic defileu.est de pârâul Bistra pe o terasă înaltă.
Reper hidrografic - nume   Valea Bistrei
Forma de relief   dealurile piemontane ale Munţilor Şes
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Staţiunea arheologică a fost identificată cu prilejul construirii autostrăzii Transilvania, între Km. km. 022+000 şi 022+250, fiind secţionată de aceasta.Conţine urme de locuire aparţinând neoliticului, eneoliticului mijlociu (cultura Bodrogkeresztúr), eneoliticului târziu (cultura Coţofeni), bronzului mijlociu (cultura Otomani), bronzului târziu (grupul Igriţa, cu multe importuri Suciu de Sus - Lăpuş). Din el au fost săpate 23 de suprafeţe ce acoperă o arie de 1317 m2. Aici au fost descoperite patru locuinţe: o locuinţă neolitică (grupul Suplacu de Barcău), una aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, două aparţinând epocii bronzului (cultura Igriţa), toate fiind de suprafaţă. De asemenea au fost descoperite două vetre în aer liber: una cu căţei de vatră (cultura Igriţa) şi una în context neo-eneolitic. La acestea se adaugă numeroase gropi menajere şi de provizii aparţinând tuturor epocilor semnalate în acest sit.
Observații   Situl arheologic de la Abram - Poiana, La Pădure era iniţial localizat pe teritoriul comunei Tăuteu sub cod RAN 31707.01, însă conform Studiul istoric privind siturile arheologice din teritoriul comunei Abram din anul 2016 situl a fost localizat pe teritoriul comunei Abram codul RAN schimbându-se în 27089.02
Data descoperirii   2003
Suprafața sitului   4 ha
Stare de conservare   medie / 02.04.2009
Regim de proprietate   proces de expropriere în derulare
Data ultimei modificări a fişei   01.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată      
Aşezare  Eneolitic Bodrogkeresztur      
Aşezare  Neolitic neprecizată      
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Otomani      
Aşezare  Epoca bronzului târziu Igriţa      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2004

Muzeul Țării Crișurilor, Oradea FAZECAŞ Gruia
GHEMIŞ Călin
CRIŞAN Ioan
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia ARCUŞ Radu
BOBÂNĂ Bogdan
COSTESCU Angela
ILEŞ Anca
MUŢIU Ioana
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca SAVA Victor

Bibliografie
1. Crişan, Ion Horaţiu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3202 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Fazecaş, Gruia, 2004 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
3. Studiu istoric privind siturile arheologice din teritoriul comunei Abram, 2016 [Studiu istoric PUG]
 
 
Scroll