Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   142097.02
Nume   Situl arheologic de la Aghireş - Sub Păşune
Județ   Sălaj
Unitate administrativă   Meseşenii De Jos
Localitate   Aghireş
Punct   Sub Păşune
Reper   Situl se află pe o terasa înaltă, pe partea dreaptă a Văii Mâţii, în apropierea localităţii Aghireş. Cercetările arheologice preventive din punctul Aghireş "Sub păşune" s-au desfăşurat între km. 8+750 -kmş şi 9+200 ai viitoarei şosele.
Reper hidrografic - nume   Valea Mâţii
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În cadrul săpăturilor arheologice preventive din anii 2008-2009 desfăşurate în situl de la Aghireş "Sub păşune" au fost cercetate 129 complexe arheologice.
Observații   Cercetări efectuate cu scopul salvării vestigiilor arheologice afectate de proiectul investiţional "Şosea ocolitoare cu acces din DN1 F/E81 în DJ191C pentru devierea traficului din municipiul Zalău".
Data ultimei modificări a fişei   12.01.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului    

Locuinţe şi gropi menajere

 
aşezare  La Tène (sec. IV-III a. Chr.)    

Locuinţe, cuptoare de ars ceramică, gropi menajere

 
Mormânt de incineraţie  La Tène (sec. IV-III a. Chr.)        
aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV-V)    

Locuinţe şi un cuptor de ars ceramică

 
aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. VIII - IX)    

61 complexe arheologice: locuinţe, anexe gospodăreşti, gropi menajere şi de provizii, instalaţii de foc amenajate în aer liber. Formele ceramice identificate sunt oala fără toarte (lucrată cu mâna, la roata înceată sau la roata rapidă), tăviţa (lucrată cu mâna), ulciorul/vasul amforoidal (lucrat la roata rapidă), ţestul (lucrat cu mâna) şi vasul miniatural (lucrat cu mâna). Decorarea ceramicii s-a făcut prin incizare în pasta moale, elementele de decor utilizate fiind: banda de linii în val, banda de linii drepte, linii simple drepte paralele, linii simple în val trasate paralel. Alături de ceramică au fost descoperite şi piese de metal dar acestea nu pot oferi o încadrare cronologică mai precisă şi prin urmare datarea poate fi stabilită în principal pe baza ceramicii. Pentru aceste complexe, analogii foarte bune oferă descoperirile de la Popeni "Pe pogor", Cuceu "Valea Bochii" sau Nuşfalău "Ţigoiul lui Benedek", descoperiri databile în sec. VII/VIII-IX.

 
aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X - XI)    

16 complexe arheologice: o singură locuinţă, o instalaţie de foc amenajată în aer liber, mai multe anexe gospodăreşti, gropi menajere şi probabil un cuptor meşteşugăresc pentru prelucrat metal. Din aceste complexe a fost recoltată o cantitate mai mică de ceramică. Formele ceramice identificate sunt oala fără toarte, vasul cu gât canelat şi paharul. Decorarea ceramicii s-a făcut prin incizare în pasta moale, elementele de decor utilizate fiind: banda de linii în val, banda de linii drepte, linii simple drepte paralele, linii simple în val trasate paralel. De asemenea, tot prin incizare au fost realizate mici crestături oblice plasate pe umărul vaselor. Decorul prin presare constă în şiruri orizontale paralele de mici impresiuni realizate cu rotiţa. Alături de ceramică au fost descoperite şi câteva piese de metal care pot oferi o încadrare cronologică destul de corectă pentru aceste descoperiri şi anume vârfurile de săgeată caracteristice orizontului sec. X-XI şi aplica de argint care de asemenea indică sec. X-XI. Pentru ceramica din aceste complexe constatăm analogii în aşezările de la Cosniciu de Jos "Ciuntă" sau Şimleu Silvaniei "Str. A. Mureşanu, nr. 11", toate aşezări databile în sec. X-XI. Pentru săgeţile de fier şi pentru aplica de argint foarte bune analogii se întâlnesc în necropolele maghiare databile în sec. IX/X-XI din Ungaria.

 
aşezare  epoca medievală (sec. XIII - XIV)    

17 complexe arheologice: două locuinţe, două instalaţii de foc amenajate în aer liber, anexe gospodăreşti şi gropi menajere. Formele ceramice identificate sunt oala fără toarte (lucrată la roata înceată sau la roata rapidă), ulciorul/vasul amforoidal (lucrat la roata rapidă), capacul (lucrat la roata rapidă) şi farfuria /lucrată la roata rapidă). Decorarea ceramicii s-a făcut prin incizare în pasta moale, elementele de decor utilizate fiind: linii simple drepte paralele, linii simple în val trasate paralel. De asemenea, tot prin incizare au fost realizate mici crestături oblice plasate pe umărul vaselor. Unele fragmente ceramice sunt decorate cu şiruri orizontale paralele de mici impresiuni realizate cu rotiţa. Cronologia acestor descoperiri este asigurată în primul rând de piesele de metal: pintenii de fier cu spinul scurt terminat cu o rotiţă, tip caracteristic sec. XIII-XIV.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2009

* BĂCUEŢ - CRIŞAN Dan
MJIA Zalău * *
2. cercetare preventivă 2008

* BĂCUEŢ-CRIŞAN Dan
* BĂCUEŢ-CRIŞAN Sanda
* BEJINARIU Ioan
* CULIC Vasile Daniel
* MATEI Alexandru
* POP Horea Dionisiu
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău * *

Bibliografie
1. Băcueţ Crişan, Dan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4402 [Publicaţie]
2. Băcueţ Crişan, Dan, Aghireș-Sub Pășune, 2009, http://acera.cimec.ro/ViewFisaTehnicaPublic.aspx [Fişă tehnică]
3. Pop, Horea, Raport de evaluare de teren Aghires (com. Mesesenii de Jos, jud. Sălaj) - Sub păsune, Valachica, 21-22, 2008-2009, 371 [Publicaţie]
 
 
Scroll