Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   55605.05
Nume   Situl arheologic de la Aiton - Deasupra Morii
Județ   Cluj
Unitate administrativă   Aiton
Localitate   Aiton
Punct   Deasupra Morii
Reper   Situl se află la est de sat, pe platoul cunoscut sub numele Deasupra Morii şi la vest, pe malul stâng al pârâului Ciurgău, afluent al Pârâului Morii.
Reper hidrografic - nume   Pârâul Morii
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   platou
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Descoperirile se întind pe aproximativ 4 ha, ţinând de epoca bronzului, epoca fierului şi epoca migraţiilor.
Data ultimei modificări a fişei   13.04.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
bordei  Epoca bronzului mijlociu Wietenberg   bordei cu ceramică grosieră şi fină, descoperită probabil în săpătură  
mormânt de incineraţie  Latene        
Aşezare  Neolitic Iclod / 1 şi 3     CJ-I-m-A-06938.03 
Aşezare  Epoca romană       CJ-I-m-A-06938.02 
Necropolă de incineraţie  Epoca bronzului mijlociu Sighişoara - Wietenberg  

Necropola a fost identificată la 200 m vest de aşezarea preistorică, pe ultima ramificaţie dinspre sud a Dealului Ciolt.

 
mormânt de incineraţie  Epoca bronzului mijlociu Wietenberg   morminte de incineraţie în urnă, unele depuse pe lespezi de piatră, altele acoperite cu plăci de gresie  
Aşezare  Epoca migraţiilor       CJ-I-m-A-06938.01 
Aşezare  Epoca bronzului Sighişoara-Wietenberg     CJ-I-m-A-06938.03 
Aşezare  Hallstatt        
Aşezare  La Tène        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare de salvare 1976

Muzeul de Istorie al Transilvaniei BLĂJAN Mihai
CERGHI Tiberiu
2. periegheză 1969-1974

Muzeul de Istorie al Transilvaniei Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia BLĂJAN Mihai
CERGHI Tiberiu

Bibliografie
1. Blăjan, Mihai; Cerghi, Tibriu, Cercetări arheologice la Aiton, Cluj-Napoca şi Răchiţele (jud. Cluj), Sargetia, 13, 1977, 135 - 140, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=75842-cercetari-arheologice-la-aiton-cluj-napoca-si-rachitele-jud-cluj--sargetia-acta-musei-devensis--xiii-1977 [Publicaţie]
2. Blăjan, Mihai; Tatai-Baltă, C., Descoperiri din Epoca Neolitică și Perioada de Tranziţie spre Epoca Bronzului în judeţele Sibiu, Alba și Cluj (I), Apulum, 16, 1978, 33 [Publicaţie]
3. Lazarovici, Gheorghe; Kalmar-Maxim, Zoia, Discuții pe marginea legăturilor cronologice și culturale între grupul Iclod și cultura Tisa, Acta Musei Napocensis, 19, 1982, 230 [Publicaţie]
4. Moţu, Iancu, Descoperiri arheologice la Aiton (jud. Cluj), Acta Musei Porolissensis, 5, 1981, 293-298 [Publicaţie]
5. Soroceanu, Tudor; Blăjan, Mihai; Cerghi, T., Cimitirul de incineraţie de la Aiton, File de Istorie, 4, Bistriţa, 1976, 54, 60-66, 57-65, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=1746-comitirul-de-incineratie-de-la-aitan--file-de-istorie-muzeul-de-istorie-bistrita--iv-1976 [Publicaţie]
6. Crişan, Ion Horaţiu; Bărbulescu, Mihai; Chirilă, Eugen; Vasiliev, Valentin; Winkler, Iuditha, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Biblioteca Musei Napocensis 5, Cluj-Napoca, 1992, 22 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
7. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol., București, 2004, 818, 41-44 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
8. eGIspat - baza de date spațială, Programul naţional de implementare a unui sistem informaţional geografic (GIS) pentru protecţia patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie si monumente Istorice), 2013 [Referinţă cartografică]
 
 
Scroll