Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   1222.08
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AB-II-a-A-00172
Name   Cetatea medievală de la Aiud - La cetate
County   Alba
Commune   Municipiul Aiud
City/Town/Village   Aiud
Address   Piaţa Consiliul Europei
Place   La cetate
Place, other names   La mănăstire
Place, other names, other languages   Nagyenyed (ung.)
Landmark   Cetatea se află în centrul oraşului, în Piaţa Consiliul Europei.
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
State of preservation   medie / 10.06.2011
Natural hazards   Cutremur: 3 / 10.06.2011
Ownership   public
Owner   Statul român
Last record update   07.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Fortificaţie de pământ  Epoca medievală timpurie (sec. XI - XIII)    

Cercetările arheologice din 1974-1977 au descoperit materiale ceramnice databile în sec. XI-XIII. Ceramica este reprezentată mai ales de cazanele pecenege care provin dintr-o fortificaţie cu val de pământ probabil dotată şi cu palisadă. Valul de pământ este tăiat de podeaua lutuită a unui bordei datat în sec. XIV, de unde s-a descoperit o monedă arpa diana, din jurul anului 1200.

 
Incintă  Epoca medievală (sec. XIII - XV)    

Fortificaţia de piatră ridicată în sec. XIII este databilă pe baza unei atestări documentare din anul 1299.
Incintă cu opt bastioane: Bastionul Măcelarilor, Bastionul Croitorilor, Bastionul Cismarilor, Bastionul Blănarilor, Bastionul Dogarilor, Bastionul Kalendas, Bastionul Olarilor, Bastionul Lăcătuşilor, curtine.
Structura actuală e definită prin ziduri din segmente drepte, rotunjite pe latura vestică şi prevăzute la colţuri cu turnuri de apărare. Înălţimile zidurilor ating şi astăzi 10 m, cu grosimi chiar şi de 2 m. În partea de sus se pot vedea meterezele pentru arme de foc, fiind prevăzute pe interior cu drum de strajă, lat de circa 1 m. Până în secolul al XVIII-lea, cetatea era împrejmuită de un şanţ cu apă, din râul Aiudel, astfel că accesul se făcea pe un pod mobil.

AB-II-m-A-00172.04 
bastion  Epoca medievală (sec. XV)        
zid de incintă  Epoca medievală (sec. XV)        
Castel  Epoca medievală (sec. XV - XVI, cu modif. ulterioare)       AB-II-m-A-00172.01 
Capelă  Epoca modernă (Sec. XVIII-XIX)       AB-II-m-A-00172.03 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 27, poz. 296-300 [Ordin MCC] (site record source)
2. Țiplic, Ioan Marian, Organizarea defensivă a Transilvaniei în Evul Mediu, secolele X-XIV, Militară, București, 2006, 238 [Publicaţie]
3. Socaciu, Oliviu; Takacs, Matilda, Aiud, localitate urbană multiseculară, 2010, https://www.aiudulmeu.ro/obiective/cetatea-aiudului/ [Publicaţie]
4. Borangic, Cătălin, Studiu istoric pentru Planul Urbanistic General al municipiului Aiud, 2020 [Fişă de sit]
 
 
Scroll