Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   1026.05
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   AB-I-m-A-00005
Nume   Situl arheologic de la Alba Iulia - Lumea Nouă
Județ   Alba
Unitate administrativă   Municipiul Alba Iulia
Localitate   Alba Iulia
Adresa   str. Bayonne f.n.
Punct   Lumea Nouă
Reper   Situl se află în zona de nord a oraşului Alba Iulia, ocupând a doua terasă a Mureşului. Limita vestică este poziţionată în apropierea şoselei Alba Iulia-Zlatna (DN 74), străjuită de dealuri împădurite, spre nord, aşezarea extinzându-se spre localitatea suburbană Miceşti; extremitatea estică este considerată buza terasei spre Ampoi, deasupra complexului studenţesc, iar marginea de sud este delimitată de albia secată a unui vechi curs de apă, zona fiind aplatizată actualmente datorită lucrărilor agricole intensive. Centrul sitului pare să fie în preajma fermei Arhiepiscopiei romano-catolice (fostul restaurant de vară), cu ramificaţii pe cele două fragmente de terasă dinspre Ampoi şi Mureş.
Reper hidrografic - nume   Mureş, Ampoi
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă superioară
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Observații   Actualmente, râul Mureş curge la o distanţă de aproximativ 1,5-2 km spre est faţă de sit. Probabil că în preistorie, albia Mureşului se afla mult mai aproape, iar Ampoiul curgea în imediata apropiere.
Data descoperirii   1942-1947
Suprafața sitului   40 ha
Stare de conservare   bună / 29.06.2009
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 31.03.2020; Agricultură intensivă: 3 / 09.04.2020
Regim de proprietate   privat
Proprietar   mai mulţi proprietari
Data ultimei modificări a fişei   22.08.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Neolitic Vinča  

Cea mai timpurie locuire la Lumea Nouă este atribuită purtătorilor culturii Vinča. Analiza materialului ceramic din săpăturile mai vechi, precum şi din cercetările recente, nu confirmă în stadiul actual al cercetărilor o locuire la Lumea Nouă mai timpurie de faza B1 a culturii Vinča; faza Vinča B2 este cel mai bine reprezentată.

 
Aşezare  Eneolitic Petreşti      
Aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş      
Aşezare  Neolitic Turdaş      
Aşezare  Neolitic timpuriu ceramicii liniare      
Aşezare  Neolitic Precucuteni      
necropola  Neolitic Petreşti      
Aşezare  Eneolitic timpuriu Grupul Foeni  

Din cercetările efectuate în ultimii ani, rezultă că cea mai intensă locuire aparţine purtătorilor grupului Foeni. Comunităţilor Foeni de la Lumea Nouă le atribuim structuri de habitat, constând din bordeie şi locuinţe de suprafaţă, dar şi un sistem defensiv; de asemenea un material ceramic abundent, plastică antropomorfă şi zoomorfă, utilaj litic, artefacte de os şi corn, precum şi o descoperire funerară unică până în prezent pe teritoriul actual al României.

 
aşezare  Epoca fierului        
aşezare  Epoca romană        
aşezare  Epoca migraţiilor        
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2017

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia * *
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia GLIGOR Mihai
ANCUŢA Bobînă
ALINA Binţinţan
2. cercetare sistematică 2015

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia CIUTĂ Marius
FLORESCU Cristian
MAZĂRE Paula
GLIGOR Mihai
PAUL Iuliu
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba RUSTOIU Gabriel
3. cercetare preventivă 2005

     
4. cercetare de salvare 2002

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia PAUL Iuliu
CIUTĂ Marius
FLORESCU Cristian
MAZĂRE Paula
GLIGOR Mihai
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba RUSTOIU Gabriel

Bibliografie
1. Paul, Iuliu; Gligor, Mihai; Florescu, C., Cercetări arheologice preventive efectuate pe teritoriul judeţului Alba în anul 2004, Patrimonium Apulense, IV, 2004, 138-146 [Publicaţie]
2. Gligor, Mihai, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3305 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Gligor, Mihai, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3304 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Gligor, Mihai, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3581 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Beldiman, Corneliu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3582 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Paul, Iuliu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3040 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Iuliu, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, CIMEc - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2151 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
9. Paul, Iuliu, Alba Iulia | Punct: Lumea Nouă, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, p. 32-33, nr. 9, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1862&d=Alba-Iulia-Lumea-Noua-2002 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.16 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Gligor, Mihai, Alba Iulia - Lumea Nouă, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
12. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 3, poz. 7 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
13. Paul, Iuliu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=338&d=Alba-Iulia-Castru-Str-Munteniei-Str-Brandusei-Str-Bibliotecii-nr-9-Lumea-Noua-Limba--Sesu-Orzii-1996 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
14. Gligor, Mihai, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4113&d=Alba-Iulia-Lumea-Noua-str-Bayonne-f-n-proprietatea-Emil-Rusu-2008 [Publicaţie]
15. Gligor, Mihai, Aşezarea neolitică şi eneolitică de la Alba Iulia-Lumea Nouă în lumina noilor cercetări, Mega, 2009 [Publicaţie]
16. Benea, V.; Vandenberghe, D.; Timar, A.; Van den Haute, P.; Cosma, C.; Gligor, M.; Florescu, C., Luminescence dating of Neolithic ceramics from Lumea Noua, Romania, Geochronometria, 28, 2, 2007, 9-16 [Publicaţie]
17. Goleanu, A; Marian, A.; Florescu, C.; Gligor, M.; Varvara, S., Chemical and structural features of the Neolithic ceramics from Vinča, Lumea Nouă and Petreşti cultures (Romania), Revue Roumain de Chimie, 11-12, 2005 [Publicaţie]
18. Gligor, Mihai, Contribuţii la cronologia absolută a complexului funerar de la Alba Iulia-Lumea Nouă. Noi date 14C AMS, Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 16, I, 2012, 283-292 [Publicaţie]
19. Gligor, Mihai; Roşu, M.; Panaitescu, V.;, Bioarchaeological Inferences from Neolithic Human Remains at Alba Iulia-Lumea Nouă (Romania), „Homines, Funera, Astra”. Proceedings of the International Symposium on Funerary Anthropology. 5-8 june 2011, ‘1 Decembrie 1918’ University (Alba Iulia, Romania), Oxford, Archaeopress, BAR International Series 2410, 2012, 57-70 [Publicaţie]
20. Gligor, Mihai, Plastica antropomorfă neolitică din Transilvania. Tradiţie şi inovaţie, Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 17, II, 2013, 69-82 [Publicaţie]
21. Gligor, Mihai; McLeod, K.;, Disarticulation as a mortuary practice in Early Eneolithic Transylvania? A case study from Alba Iulia - Lumea Nouă, Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 18, II, 2014, 61-86 [Publicaţie]
22. Gligor, Mihai, Începuturile eneoliticului timpuriu în Transilvania: o abordare Bayesiană, Analele Banatului, SN, XXII, 2014, 91-105 [Publicaţie]
23. Lundberg, Ch.; Gligor, M., Place of Death and Place of Rest: Commingled Human Remains from Alba Iulia-Lumea Nouă 2015 Early Eneolithic Funerary Discovery, Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 19, II, 2015, 71-103 [Publicaţie]
24. Gligor, Mihai; McLeod, K., Disposal of the dead. Uncommon mortuary practices from Alba Iulia-Lumea Nouă 2003 excavation, „Homines, Funera, Astra 2”. Life beyound death in ancient times. Proceedings of the International Symposium on Funerary Anthropology. 23-26 September 2012, ‘1 Decembrie 1918’ University (Alba Iulia, Romania), Oxford Archaeopress, Oxford, 2015, 25-41 [Publicaţie]
25. Binţinţan, A.; Gligor, M., Pottery kiln: a technological approach to Early Eneolithic black-topped production in Transylvania, Studia Antiqua et Archaeologica, XXII, 1, 2016, 5-18 [Publicaţie]
26. Glascock, M., D.; Barker, A., W.; Băcueţ, Crișan, S.; Drașovean, F; Gligor, M.; Negrei, D., Sourcing Obsidian Artifacts from Archaeological Sites in Central and Western Romania by X-ray Fluorescence, Analele Banatului, SN, XXIV, 2016, 75-86 [Publicaţie]
27. Binţinţan, A.; Gligor, M.; Dulamă, I.; Teodorescu, S.; Ştirbescu, R.; Rădulescu, C., ATR-FTIR and SEM-EDS Analyses of Lumea Nouă Painted Pottery from Alba Iulia-Lumea Nouă Neolithic Site, Revista de Chimie, 68, 4, 2017, 847-852 [Publicaţie]
28. Gligor, Mihai, A Clay Figurine with Representation of Pregnancy in Early Eneolithic Transylvania (Romania). Proceedings of 9th European Symposium on Religious Art, Restoration and Conservation, Kermes Books, Torino, 2017, 143-146 [Publicaţie]
29. Gligor, Mihai, Alba Iulia, 2017 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
30. Gligor, Mihai, Proiect de cercetare arheologică preventivă - Alba Iulia "Lumea Nouă", 2015 [Document de arhivă]
31. Gligor, Mihai, Proiect de cercetare arheologică preventivă - Alba Iulia "Lumea Nouă" (2018) - Beneficiar Dumitreasa Eugen, Alba Iulia, 2018 [Document de arhivă]
 
Fotografii sit

Scroll