Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   1026.04
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   AB-I-m-A-00001.02
Nume   Situl arheologic Municipium Septimium Apulense de la Alba Iulia - Apulum II
Județ   Alba
Unitate administrativă   Municipiul Alba Iulia
Localitate   Alba Iulia
Punct   Apulum II
Punct alte denumiri   Canabae-le castrului roman
Reper   Situl este localizat în aria din jurul castrului legiunii a XIII-a Gemina şi a cetăţii Vaubann. Din informaţiile cunoscute până acum, înspre vest şi sud-vest, oraşul roman se întindea până pe B-dul 1 decembrie 1918, străzile Lalelelor şi Brânduşei. Marginea de sud era delimitată de străzile Nicolae Labiş şi Dealul Furcilor. La est-sud-est de castru se aflau praetorium consularis şi cel mai bine dezvoltat cartier al municipiului severian, mărginit probabil de B-dul Ferdinand I. Zona „industrială” se afla înspre nord-vest, cu limite pe străzile Calea Moţilor, Timotei Cipariu, Dr. Ioan Raţiu şi Avântului.
Reper hidrografic - nume   Ampoi
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; mormânt; necropolă
Data descoperirii   1980-1983
Stare de conservare   medie / 23.02.2023
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 23.02.2023; Afectare parţială: 3 / 23.02.2023; Vandalism: 3 / 23.02.2023
Data ultimei modificări a fişei   22.08.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare urbană  Epoca romană (secolele II-III p. Chr.)    

Municipium Septimium Apulense

La baza comunităţii urbane din acest punct au stat canabae-le castrului roman. Termenul latinesc se referă la aşezarea formată în apropierea unei fortificaţii romane din elementele civile legate de legiune, prin relaţii de natură economică, socială sau spirituală. O astfel de aşezare era indispensabilă pentru armată prin faptul că asigura numeroase nevoi permanente ale soldaţilor. Canabae legionis XIII Geminae s-au format în imediata apropiere a castrului, probabil în acelaşi timp cu construirea fortificaţiei romane, în anii 106-108. În această aşezare s-au stabilit familiile soldaţilor cu servitorii acestora, meşteşugarii şi comercianţii, dar şi mulţi veterani din trupele care au participat la războaiele cu dacii, ceea ce a conferit aşezării un amestec interesant de populaţie. În timpul lui Septimius Severus, în anii 197-198, aşezarea dobândeşte statutul de municipium datorită dezvoltării sale. La începutul secolului al III-lea atingea o suprafaţă de aproximativ 140 ha şi o populaţie de până la 15 000 locuitori. Importanţa oraşului în cadrul stăpânirii şi organizării Daciei romane rezidă din faptul că a constituit reşedinţa guvernatorului Daciei Superior, ca şi, în parte, a guvernatorului celor trei Dacii (vezi cod RAN 1026.12), de al cărui comandament depindeau toate trupele provinciei. De asemenea, într-o asemenea aşezare, atelierele meşteşugăreşti erau foarte numeroase. La Apulum, zona de producţie era situată în sectorul nord-vestic al acesteia, pe linia actualelor străzi Calea Moţilor, Timotei Cipariu şi Avântului. Astfel, într-o zonă relativ restrânsă, au existat pentru mai bine de 50 de ani două oraşe romane, municipium Septimium Apulense şi colonia Aurelia Apulensis (suprapus de actualul cartier Partoş, cod RAN 1026.02), o dovadă a rolului important al centrelor de la Apulum în viaţa provinciei. Suprapunerea oraşului modern peste ruinele antice au determinat dificultăţi în dezvelirea unor complexe întregi fie de ateliere, edificii publice sau case particulare, astfel încât, în cea mai mare parte, istoria acestora a fost reconstituită pe baza obiectelor descoperite.

AB-I-m-A-00001.02 
Drum  Epoca romană        
Sanctuar  Epoca romană (secolul al II-lea p. Chr.)    

Sanctuarul lui Mithras a fost localizat pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 16.

 
Locuinţă  Epoca romană (a doua jumătate a secolului al II-lea p. Chr. - prima jumătate a secolului al III-lea)    

Complexul de locuit se află la aproximativ 500 m sud-vest de Palatul guvernatorului, pe strada Miron Costin nr. 4, având o suprafaţă de aproximativ 2000 mp. Probabil că aparţinea familiei unei autorităţi locale din armată sau administraţie, având în vedere dimensiunile şi detaliile arhitecturale. Planimetria este specifică locuinţelor romane, cu mai multe camere dispuse în jurul unei curţi interioare cu portic, unde se afla şi un altar mărginit de patru coloane. La intrare, în vestibulum, şi în zona de primire a oaspeţilor (atrium) au fost identificate numeroase fragmente de tencuială pictată cu scene figurative cu plante şi animale.

În anul 2009 a fost descoperit un complex termal care a funcţionat între a doua jumătate a secolului al II-lea, până la începutul secolului al III-lea, construit din blocuri de calcar legate cu mortar. Au fost identificate mai multe spaţii tipice termelor romane (laconicum, caldarium, tepidarium), încălzite prin sisteme cu hypocaust alimentate de trei cuptoare (praefurnia).

Această componentă a sitului este propusă pentru înscrierea în situl UNESCO de la Apulum.

 
Locuinţă  Epoca romană (a doua jumătate a secolului al II-lea - secolul al III-lea p.Chr.)    

Complexul de locuit se află la 500 m nord de Palatul guvernatorului şi la 700 m nord-est de Domus I, pe strada Nicolae Titulescu nr. 20. Este constituit din două locuinţe tipce pentru arhitectura domestică romană, separate printr-o alee. Cea mai mare dintre ele are o cameră cu instalaţie hypocaust.

Această componentă a sitului este propusă pentru înscrierea în situl UNESCO de la Apulum.

 
Locuinţă  Epoca romană (secolele II-III)    

Cercetările arheologice preventive din strada Încoronării nr. 39 din anul 2003 au relevat unul dintre cele mai importante edificii romane private descoperite până în acel moment în cadrul oraşelor romane de la Alba Iulia.

Iniţial, edificiul avea două încăperi fără instalaţii de hypocaust. În etapa a doua de construcţie, cele două încăperi sunt amenajate ca şi subsol pentru instalaţiile de hypocaust, menţinându-se compartimentarea iniţială. În etapa a treia, s-a operat o refacere a acesteia când s-a decis ca cele două încăperi iniţiale să devină de fapt o sală. Din stratul de umplutură dintre cele două pardoseli în opus signinum, au fost recuperate mai multe fragmente de tencuieli pictate policrome sugerând, la o primă evaluare, un decor vegetal. Printre aceste fragmente există unele pictate cu roşu cinabru, altele cu albastru egiptean, pigmenţii în cauză constituind o raritate pentru pictura romană din cadrul imperiului, iar pentru cazul special al provinciei Dacia, un unicat, cel puţin până în cazul de faţă. La cele semnalate se mai adaugă mai multe fragmente de stuc, provenind probabil de la o cornişă cu decorul alcătuit din ove. Aceste elemente alcătuiau de fapt decorul primei construcţii de aici, compartimentată iniţial în două încăperi, ambele având la subsol instalaţii de hypocaust. În sfârşit, în etapa a patra se refac ambele pardoseli care au cedat în urma tasărilor. În ultima etapă se înregistrează distrugerea definitivă a pardoselii şi umplerea golurilor rezultate pentru nivelări succesive ale unor locuinţe modeste de suprafaţă, aparţinând perioadei post romane.

Fragmentele ceramice recuperate sunt modeste, cu câteva excepţii. În primul rând ar fi de amintit câteva fragmente de terra sigillata de import, provenind de la un bol şi o farfurie, şi un fragment ceramic de colonetă canelată, aplicată probabil pe un strat de stuc. Abundă apoi fragmentele ceramice de uz comun fără decor, şi cele din pastă cenuşie, grosieră.

Descoperirea de faţă este una de importanţă covârşitoare pentru cunoaşterea topografiei aşezării romane Apulum II, aici existând singurul edificiu roman cercetat arheologic, din imediata vecinătate a incintei de S a castrului. Acest edificiu, desemnat drept „sala cu picturi şi hypocaust”, nu este o descoperire izolată ci se înscrie în cadrul unei zone, o aşa numită „insula” care regrupa edificii monumentale frumos decorate din care în momentul de faţă nu se mai păstrează nimic.

 
Atelier de prelucrare a ceramicii  Epoca romană (secolele I-III)    

În timpul cercetărilor arheologice preventive de pe strada Nicolae Labiş din anul 2006 au fost descoperite complexele romane care atestă existenţa, la periferia anticului municipium Septimium Apulense, a unor ateliere de olari. Aici au fost surprinse urme de la două posibile barăci pentru uscarea ceramicii, două cuptoare de ars ceramica care probabil, făceau parte dintr-o baterie de cuptoare. Tot în apropiere trebuie să se găsească şi gropile pentru lutul necesar realizării ceramicii.

 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (secolul X)    

În zona sudică a sitului, pe strada Izvorului, există urme de locuire din perioada medieval-timpurie. Probabil că aceste complexe medieval-timpurii se circumscriu ariei mai vaste a aşezării aferente necropolei descoperită pe strada Brânduşei, ele probabil fiind încadrabile în secolul X.

 
Aşezare  Epoca medievală (secolele XVI-XVII)    

În timpul cercetărilor arheologice preventive desfăşurate în contextul amenajării fântânii arteziene din Parcul Unirii în anul 2006 au fost cercetate un număr de trei locuinţe de suprafaţă, un semibordei, şase gropi de provizii şi menajere, două cuptoare exterioare şi două vetre. Patru şanţuri din epoca medievală ar putea fi interpretate ca şi scoateri de ziduri ale unor posibile construcţii de suprafaţă.

 
Mormânt  Postromană (secolele V-VI)    

În timpul cercetărilor arheologice preventive desfăşurate în contextul amenajării fântânii arteziene din Parcul Unirii în anul 2006 au fost descoperite patru morminte de inhumaţie, al căror inventar arheologic pare să le plaseze în perioada postromană.

 
Mormânt  Epoca romană    

În anul 1995, în imediata vecinătate a intersecţiei străzilor Izvorului şi Dealul Furcilor au fost identificate două morminte romane de incineraţie.

 
Mormânt  Epoca medievală timpurie    

În zona sudică a sitului, pe strada Izvorului, au fost identificate câteva morminte medievale, posibil ulterioare locuinţelor de secol X.

 
Necropolă  Epoca modernă (secolele XVIII-XIX)    

Cercetările arheologice preventive din strada Timotei Cipariu nr. 4 (fostă Pavlov) din anul 2006 au relevat 10 gropi de morminte de inhumaţie depuse în sicrie de lemn, de la care s-au mai păstrat urmele de lemn putrezit şi piroane de fier. Mormintele sunt orientate V-E (capul spre V), cu mici deviaţii, şi sunt lipsite de orice inventar funerar. Gropile mormintelor au deranjat un strat de cultură din perioada romană, din care provin fragmente ceramice, o monedă de bronz din perioada dinastiei Antoninilor şi un capăt de curea din bronz, piesă tipică echipamentului soldaţilor romani. În suprafaţa cercetată nu au fost identificate complexe de locuire aparţinând perioadei romane, dar ele există probabil în vecinătate, având în vedere fragmentele de olane şi cărămizi descoperite în strat. Mormintele aparţin unui cimitir din perioada sec. XVIII-XIX, care apare figurat pe hârţile din perioada modernă ale oraşului Alba Iulia la nord de cetate.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2016

Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca RUSTOIU Aurel
Muzeul Național al Banatului, Timișoara GEORGESCU Andrei
R. Christopher Goodwin & Associates EDWARDS Erin
University of Alberta MCKINNON Shaun
University of Bergen DANIELOVA Anna
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti EL SUSI Georgeta
University of British Columbia MCCARTY Matthew
ROGERS Aaron
PIETSCHMANN Constantin
BELL Evie
MCLEOD Hayley
FRANKSON Katie
HERELD Soshana
NAYLOR Matt
MACKENZIE Rodney
HUTTON WOOD Sienna
BARBIERI Megan
Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia RUSTOIU Gabriel Tiberiu
INEL Constantin
Universitatea "1 Decembrie" Alba Iulia CIUTĂ Beatrice
BORȘAN Tudor
Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca EGRI Mariana
DRĂGAN Andreea
CĂSĂLEAN Adrian
2. cercetare preventivă 2007

Punct: str. Moţilor nr. 66A (proprietatea Silvia Săvuţ)

Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia MOGA Vasile
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia OȚA Radu
GHEORGHIU Raluca
3. cercetare preventivă 2006

Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia CIUGUDEAN Horia
4. cercetare preventivă 2006

Punct: Parcul Unirii, fântâna arteziană

Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia BOUNEGRU George
INEL Constantin
LASCU Ilie
OARGĂ Ovidiu
5. cercetare preventivă 2006

Punct: Dealul Furcilor (proprietatea Elena Dora Rus, str. N.Labiş f.n.)

Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia INEL Constantin
6. cercetare preventivă 2006

Punct: Calea Moţilor nr. 73

Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia BOUNEGRU George Valentin
PLANTOS Cristinel
7. cercetare preventivă 2006

Punct: Str. 9 Mai, f.n.

Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia BOUNEGRU George
MOGA Vasile
8. cercetare preventivă 2005

Punct: str. 9 Mai, nr. 10

Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia CIUTĂ Marius Mihai
9. cercetare preventivă 2005

Punct: str. Aurel Vlaicu, nr. 6 (proprietar Ioan Sara)

Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia DRÎMBĂREAN Matei
10. cercetare preventivă 2005

Punct: str. Aurel Vlaicu, nr. 20 (proprietar Nicolae Cojanu)

Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia DRÎMBĂREAN Matei
11. cercetare preventivă 2005

Punct: str. Decebal nr. 25

* ANTONIU Tudor Marc
Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia DRÎMBĂREAN Matei
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia CIUTĂ Marius Mihai
12. cercetare preventivă 2005

Punct: str. Dimitrie Cantemir, nr. 3 (proprietar Radu Cioran)

Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia DRÎMBĂREAN Matei
13. cercetare preventivă 2005

Punct: Dealul Furcilor, b-dul Încoronării nr. 26 (proprietatea Hârceagă)

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Institutul de Arheologie Sistemică GLIGOR Mihai
BORȘAN Tudor
BREAZU Marius
FLORESCU Cristian
MAICAN Ionuț
14. cercetare preventivă 2004

Punct: str. Septimius Severus f.n. (proprietatea Ciufudean)

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia GLIGOR Mihai
MAZĂRE Paula
PAUL Iuliu
RUSTOIU Gabriel Tiberiu
15. cercetare preventivă 2004

Punct: Str. Ferdinand I, nr. 20 (Congregaţia Sf. Iosif)

Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia DRÎMBĂREAN Matei
16. cercetare preventivă 2003

Punct: str. Încoronării (zona exterioară sudică a castrului Legiunii a XIII-a Gemina)

Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia CIOBANU Radu
17. cercetare de salvare 2002

Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia RUSTOIU Gabriel Tiberiu
Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Alba CIOBANU Radu
18. cercetare sistematică 2001

Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia CIOBANU Radu
RUSTOIU Gabriel
Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Alba BLĂJAN Mihai
19. cercetare preventivă 1999

Punct: str. Calea Moţilor

Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia DRAGOTĂ Aurel
INEL Constantin
20. cercetare de salvare 1995

Punct: Str. Cetății nr. 2

Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia BLĂJAN Mihai
CIOBANU Radu

Bibliografie
1. Blăjan, Mihai; Theiss, W., Contribuţii arheologice la studiul tramei stradale de la Apulum, Marisia, 2000 [Publicaţie]
2. Blăjan, Mihai, Alba Iulia - Drumul lui Traian, 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
3. Ciobanu, Radu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, p. 30-32, nr. 8, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1861 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 4, poz. 3 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
5. Blăjan, Mihai, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1996, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3021&d=Alba-Iulia-mun-Alba-Iulia-Alba-str-Aurel-Vlaicu-1995 [Publicaţie]
6. Rodean, Nicolae, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1996, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3017&d=Alba-Iulia-Dealul-Furcilor-1995 [Publicaţie]
7. Ciută, Marius Mihai, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3307&d=Alba-Iulia-Dealul-Furcilor-str-Izvor-proprietatea-SC-Andreeas-Company-SA-2005 [Publicaţie]
8. Gligor, Mihai, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3309&d=Alba-Iulia-Dealul-Furcilor-b-dul-Incoronarii-nr-26-proprietatea-Harceaga-2005 [Publicaţie]
9. Ciută, Marius Mihai, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3310&d=Alba-Iulia-str-Lacranjan-2005 [Publicaţie]
10. Timofan, Alexandra Anca, Frontierele Imperiului Roman, 2023 [Fişă de sit]
11. Inel, Constantin, Alba Iulia | Punct: str. Izvorului 9A (proprietatea Milena Felicia Dumitrescu), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, 2008, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3821 [Publicaţie]
12. Inel, Constantin, Alba Iulia | Punct: Str. Izvorului f.n. (proprietar Dumitru Gheţe) [Apulum II], Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3048 [Publicaţie]
13. Inel, Constantin, Alba Iulia | Punct: str. Izvorului f.n. (proprietatea Ilie Andrea), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, 2008, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3820 [Publicaţie]
14. Drîmbărean, Matei, Alba Iulia | Punct: Str. Izvorului, nr. 2A (proprietar Mircea Sabău Tătar) [Apulum II], Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3049 [Publicaţie]
15. Inel, Constantin, Alba Iulia | Punct: Str. Izvorului, nr. 2A (proprietar Mircea Sabău Tătar) [Apulum II], Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3050 [Publicaţie]
16. Rodean, Nicolae, Alba Iulia | Punct: Castrul roman Apulum, str. Brânduşei, Dealul Furcilor, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, 1998, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=474 [Publicaţie]
17. Ciobanu, Radu, Alba Iulia | Punct: Dealul Furcilor - str. Dealul Furcilor şi str. Izvor (Apulum II), Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, 2004, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2156 [Publicaţie]
18. Ciobanu, Radu, Alba Iulia | Punct: str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28635, 28636, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, 2000, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1746 [Publicaţie]
19. Ciobanu, Radu, Alba Iulia | Punct: str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28717, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, 2000, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=851 [Publicaţie]
20. Ciobanu, Radu, Alba Iulia | Punct: Oraşul roman Apulum, str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28819, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, 2000, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=146 [Publicaţie]
21. Ciobanu, Radu, Alba Iulia | Punct: Oraşul roman Apulum, str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 29051, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, 2000, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=852 [Publicaţie]
22. Bălan, Gabriel; Bolog, Daniel; Hărbea, Marius; Moga, Vasile; Munteanu, Teodor; Nemeș, Adrian; Popa, Silviu-Dan; Prisecaru, Ștefan; Râza, Marius; Sobaru, Luminița; Tentiș, Daniel Marius; Timofan, Anca; Varga, Florin; Voina, Ioan, Alba Iulia | Punct: Cetatea Alba Carolina - Ravelinul Sf. Francisc de Paola. Sectorul de SE al aşezării civile (canabae) a castrului legiunii XIII Gemina, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, 2010, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4274&d=Alba-Iulia-Cetatea-Alba-Carolina--Ravelinul-Sf-Francisc-de-Paola-Sectorul-de-SE-al-asezarii-civile-canabae-a-castrului-legiunii-XIII-Gemina-2009 [Publicaţie]
23. Rustoiu, Aurel, Alba Iulia | Punct: Oraşul roman Apulum II, Mithraeum; Cartier Cetate, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 16, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, 2017, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5632&d=Alba-Iulia-Orasul-roman-Apulum-II-Mithraeum-Cartier-Cetate-Str-1-Decembrie-1918-nr-16-2016 [Publicaţie]
24. Rustoiu, Gabriel, Alba Iulia | Punct: str. Miron Costin, nr. 7, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, 2010, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4407&d=Alba-Iulia-str-Miron-Costin-nr-7-2009 [Publicaţie]
25. Bounegru, George, Alba Iulia | Punct: Calea Moţilor, nr. 73, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3590 [Publicaţie]
26. Inel, Constantin, Alba Iulia | Punct: str. Calea Moţilor, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, 2000, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1747 [Publicaţie]
27. Moga, Vasile, Alba Iulia | Punct: str. Moţilor, nr. 66A (proprietatea Silvia Săvuţ), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, 2008, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3819 [Publicaţie]
28. Ota, Radu, De la canabele legiunii a XIII-a Gemina la Municipium Septimium Apulense, Altip, Alba Iulia, 2012 [Publicaţie]
29. Dragotă, Aurel, Alba Iulia | Punct: str. Macului Nr. 4, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, 1999, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1540 [Publicaţie]
30. Gligor, Mihai, Alba Iulia | Punct: str. Septimius Severus f.n. (proprietatea Ciufudean) [Apulum II] | Anul: 2004, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3054 [Publicaţie]
31. Ciugudean, Horia, Alba Iulia | Punct: str. Pavlov nr. 4 (proprietar Andrei Dragomir) | Anul: 2006, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3567 [Publicaţie]
32. Alba Iulia | Punct: str. Încoronării (zona exterioară sudică a castrului Legiunii a XIII-a Gemina) | Anul: 2003, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, 2004, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2150 [Publicaţie]
33. Drîmbărean, Matei, Alba Iulia | Punct: Str. Ferdinand I, nr. 20 (Congregaţia Sf. Iosif) [Apulum], Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3031 [Publicaţie]
34. Drîmbărean, Matei, Alba Iulia | Punct: str. Dimitrie Cantemir, nr. 3 (proprietar Radu Cioran), Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3291 [Publicaţie]
35. Ciută, Marius Mihai, Alba Iulia | Punct: str. Decebal, nr. 25, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3306 [Publicaţie]
36. Blăjan, Mihai, Alba Iulia | Punct: Str. Cetate, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, 1996 [Publicaţie]
37. Drîmbărean, Matei, Alba Iulia | Punct: str. Aurel Vlaicu, nr. 20 (proprietar Nicolae Cojanu), Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3303 [Publicaţie]
38. Drîmbărean, Matei, Alba Iulia | Punct: str. Aurel Vlaicu, nr. 6 (proprietar Ioan Sara), Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3302 [Publicaţie]
39. Moga, Vasile; Bounegru, George, Alba Iulia | Punct: Str. 9 Mai, f.n., Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3591 [Publicaţie]
40. Ciută, Marius Mihai, Alba Iulia | Punct: str. 9 Mai, nr. 10, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, 2006, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3289 [Publicaţie]
41. Inel, Constantin, Punct: Parcul Unirii, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3587 [Publicaţie]
42. Inel, Constantin, Punct: Dealul Furcilor (proprietatea Elena Dora Rus, str. N.Labiş f.n.), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3588 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll