Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   157852.02
Nume   Valul de pământ de la Albina - Valul roman III/ Albina Est/ Sit 2
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Moşniţa Nouă
Localitate   Albina
Adresa   Autostrada Timişoara - Moraviţa km 12+200-12+400
Punct   Valul roman III/ Albina Est/ Sit 2
Reper   Fortificaţia liniară de pământ traversează zona estică a teritoriului administrativ al comunei Moşniţa Nouă, de la nord la sud-est. Situl a fost cercetat la cca 820 m est de localitatea Albina şi 420 m sud de pârâul Hodoş, prin diagnosticul arheologic realizat în contextul lucrărilor la Autostrada Timişoara - Moraviţa în 2023. A fost delimitat între km 12+200-12+400, prin realizarea de sondaje cu decopertă mecanizată şi asistenţă manuală.
Reper hidrografic - nume   Hodoş
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură/ infrastructură
Categorie   locuire
Tip   sistem defensiv
Observații   Structura este parte a unui ansamblu reprezentând cea mai estică fortificaţie liniară care traversează întreg Banatul de la nord la sud, aceasta fiind identificată sub denumirea generică de „Valul roman III”. Această structură poate fi surprinsă pe teritoriul României între localităţile Jamu Mare (jud. Timiş) şi Neudorf (jud. Arad) însumând 108,6 km.
Valul III este cercetat invaziv din câte cunoaştem până astăzi, în zona Remetea Mare, printr-o săpătură preventivă a cărei rezultate ştiinţifice au fost publicate de către Dorel Micle şi colaboratorii în anul 2016 şi, mai recent, în zona Moşniţa-Bucovăţ, rezultate rămase inedite.
Descoperitor   Andrei Mircea Măgureanu
Data descoperirii   august-septembrie 2022
Data ultimei modificări a fişei   01.04.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Val de pământ  Epoca romană târzie    

Potenţialul arheologic de epocă romană a fost evidenţiat prin prezenţa pe documentele cartografice şi pe ortofotoplanuri a unei fortificaţii liniare cunoscută ca „valuri sarmatice” sau „Römer Schanze”.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnoză 2023

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București MĂGUREANU Andrei Mircea

Bibliografie
1. Măgureanu, Andrei Mircea, Sit 2 Albina Est, 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție din cadrul perimetrelor încadrate planului urbanistic general al comunei Chevereșu Mare, județul Timiș, 2024 [Studiu istoric]
 
 
Scroll