Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   88467.01
Nume   Aşezarea dacică de la Alun - Terasa Dacica 1
Județ   Hunedoara
Unitate administrativă   Boşorod
Localitate   Alun
Punct   Terasa Dacica 1
Reper   Situl arheologic se află pe o terasă situată în vecinătatea cetăţii dacice cunoscută ca ”Piatra Roşie”. Terenul se află pe proprietatea Fundaţiei Dacica.
Reper hidrografic - nume   Valea Roşie
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   livadă
Categorie   aşezare
Tip   cetate
Observații   Cercetarea a demarat ca urmare a intenţiei proprietarului de a planta o livadă pe terasa în cauză a cărei suprafaţă este aproape plană.
Data descoperirii   2014
Stare de conservare   medie / 04.11.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 04.11.2016
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Fundaţia Dacica
Data ultimei modificări a fişei   27.04.2020
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic târziu Coţofeni      
aşezare  La Tène (sec. II-I î.Hr.) dacică  

Pe terenul pe care se doreşte a fi plantată o livadă aflat în extravilanul satului Alun, com. Boşorod, jud. Hunedoara, în urma cercetării arheologice preventive a fost constatată prezenţa unor materiale arheologice şi a unor structuri amenajate, datate în antichitatea clasică (epoca regatului dac).

 
 
Cercetare
   
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. 2019

* FERENCZ Iosif Vasile
* ROMAN Cristian Constantin
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane - Deva * *
2. cercetare preventivă 2018

* FERENCZ Iosif Vasile
* ROMAN Cristian Constantin
Muzeul Cicilizației Dacice și Romane - Deva * *
3. cercetare preventivă 2017

     
4. cercetare preventivă 2015

* FERENCZ Iosif Vasile
* ROMAN Cristian Constantin
* PEȚAN Aurora
* BĂTRÂNOIU Raluca
* BAJUS Matjas
MCDR Deva * *
5. cercetare preventivă 2014

     

Bibliografie
1. Ferencz, Iosif Vasile, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 118-120, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5559&d=Alunu-Bosorod-Hunedoara-Terasa-Dacica-1-2015 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Roman, Cristian, Ferencz, Vasile, Alunu | Comuna: Boşorod | Judeţ: Hunedoara | Punct: Terasa Dacica 1 | Anul: 2018, Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2018, Institutul Național al patrimoniului în Parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 260-261, 2019, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6101&d=Alunu-Bosorod-Hunedoara-Terasa-Dacica-1-2018 [Publicaţie]
3. Ferencz, Iosif Vasile, Fișă tehnică. Cercetare arheologică preventivă, 2018 [Fişă de sit]
4. Ferencz, Iosif Vasile, Raport de cercetare arheologică preventivă pe terenul care va fi afectat de plantarea unei livezi în satul Alun, com. Boșorod, jud. Hunedoara, 2017 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll