Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179427.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IF-I-s-A-15141
Name   Situl arheologic de la Alunişu - Movila Filipescu / Broscărie (Broscărie)
County   Ilfov
Commune   Oraş Măgurele
City/Town/Village   Alunişu
Place   Movila Filipescu
Landmark   Situl se află în vatra satului Alunişu, pe malul nordic al râului Ciorogârla la est şi vest de curtea depozitului de colectare a ambalajelor.
Hydrographic landmark - name   Ciorogârla
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl arheologic se întinde pe malul stâng înalt al râului Ciorogârla pe o fâşie de 4 ha. A fost descoperit în 1960 de către arheologul Petre Roman. În septembrie 1961 acesta realizează sondaje în aşezarea neolitică şi în jurul acesteia, descoperind şi morminte neolitice precum şi urme de locuire din epoca bronzului timpuriu, cultura Glina, epoca bronzului mijlociu, cultura Tei, Hallstatt, cultura Basarabi, La Tene geto-dacic şi secolele II - IV p. Chr. În 1987 este cartat de Aristide Ştefănescu, care mai descoperă în periegheză ceramică din secolele V - VII p. Chr, IX - XI p. Chr. şi XVII - XVIII.
Perimetrul sitului este stabilit în urma evaluării de teren din 2005, efectuată de arheologul Vasilica Sandu Cuculea în vederea actualizării PUG-ului oraşului Măgurele. Între 2006 şi 2022 a fost cercetat prin săpături preventive fiind stabilită stratigrafia sitului.
Notes   Delimitarea sitului şi a zonei de protecţie a fost reglementată prin PUG-ului oraşului Măgurele 2006, fiind propusă de arheologul Vasilica Sandu Cuculea.
Discoverer   Petre Roman
Date of discovery   1960
Site Surface   4 ha
Ownership   privată
Last record update   12.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tell  Eneolitic dezvoltat (4500 - 3700 BP) Gumelniţa / A1  

Aşezare de tip tell cu diamentrul de 20 de metri. Aşezarea era protejată de un şanţ de apărare cu adâncimea de 0,9 m în formă de U amplasat în zona de legătură a movilei cu terasa (spre nord şi nord-est). În jurul aşezării fortificate s-a dezvoltat o aşezare deschisă. Locuirea datează din perioada finală a culturii Boian (Spanţov) şi prima etapă a culturii Gumelniţa (A1).

IF-I-m-A-15141.06 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu (secolele XXVII - XXIV BP) Glina     IF-I-m-A-15141.05 
aşezare  Epoca migraţiilor (sec. III - IV p. Chr.) Neprecizat     IF-I-m-A-15141.04 
Necropolă  Epoca migraţiilor (sec. III - IV p. Chr.) Neprecizat      
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec.V-VII p. Chr.) neprecizată     IF-I-m-A-15141.03 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec- IX-XI) Dridu     IF-I-m-A-15141.02 
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII) românească     IF-I-m-A-15141.01 
aşezare  Epoca bronzului mijlociu (secolele XXII - XI BP) Tei     IF-I-m-A-15141.05 
Necropolă  Eneolitic timpuriu (cc 4300 - 4200 BP) Boian      
aşezare  Eneolitic timpuriu (cc 4300 - 4200 BP) Boian      
aşezare  Hallstatt (secolele VIII - VII a. Chr) Basarabi      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2022

Cercetarea s-a desfășurat în perioada 22 - 25 februarie în punctul Strada Șoimului nr. 6, în baza autorizației nr. 20/21.02.2022.

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti SCHUSTER Cristian
2. cercetare preventivă 2010

Cercetarea s-a desfășurat în luna mai 2010 în punctul Strada Aluniș nr. 98, în baza autorizației nr. 96/14.05.2010 emisă de MCC. A fost cercetată o suprafață de 96 mp pe care au fost trasate două secţiuni (S I - 25 x 2 m şi S II - 23 x 2 m) orientate N-S. Pe suprafaţa celor două secţiuni a fost descoperit un material arheologic variat care din punct de vedere cronologic acoperă 3 epoci (neolitic - cultura Gumelniţa, epoca bronzului - cultura Glina şi cultura Tei şi epoca medievală timpurie - cultura Dridu). Elementele culturii materiale prezente (ceramică, chirpici, unelte din piatră şi silex) ne sugerează existenţa unor aşezări rurale

Muzeul Municipal Bucureşti MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe
GAVRILĂ Elena
PÎRVULESCU Cosmin Dan
3. cercetare preventivă 2007

Cercetarea s-a desfășurat în punctul Strada Aluniș nr. 112 (margine de est a zonei de protecție a sitului), în ziua de 25 iulie, în baza autorizației nr. 253/2007, emisă de MCC. A afectat o suprafață de 9 mp din cei 31,36 pe care urmau a fi realizate extinderi ale unei locuințe. Au fost realizate 9 casete pentru cuzineți de 1x1 m până la 0,8 m adâncime față de nivelul de călcare al curții. Sub un strat de nivelare format dintr-o lentilă de 0,05 m grosime din pietriș, nisip și pământ, se află un strat de 0,20 m grosime format din pietre, fragmente de cărămidă, moloz etc provenite de la demolarea din anul 1957 a fostei case și de la materialele folosite pentru construirea actualei case. Sub acest nivel se află un strat cu mici fragmente de cărămidă care indică nivelul de călcare al casei demolate în anul 1957. Nu a fost identificat niciun complex de locuire medieval, antic sau preistoric.

Muzeul Municipal Bucureşti SANDU CUCULEA Vasilica
4. cercetare preventivă 2006

Cercetarea s-a desfășurat în punctul strada Aluniș nr 97, în zona de protecția a sitului. A fost afectată o suprafață de 8,9 mp cercetată prin realizarea a patru sondaje de 0,5 m lățime și 1 - 1,3 m adâncime. S-a desfășurat în ziua de 17 iulie, în baza autorizației nr. 282/2006 emisă de MCC. Săpătura s-a efectuat pe locul unor anexe gospodărești demolate cu câteva zile înainte. Terenul se află pe partea de vest a viroagei naturale pe care se află resturile așezării gumelnițene. Nu au fost identificate complexe de locuire antice sau preistorice. Sub stratul format din depunerile recente, gros de cca 0,2 m se află un strat format din resturi de cărămidă și vase smălțuite și nesmălțuite databile în ultimii cca 150 de ani.

Muzeul Municipal Bucureşti SANDU CUCULEA Vasilica
5. evaluare de teren 2005

Evaluare de teren realizată în vederea actualizării PUG-ului orașului Măgurele.

Muzeul Municipal Bucureşti SANDU CUCULEA Vasilica
6. evaluare de teren 1987

Evaluare de teren realizată în cadrul proiectului de Regularizare a cursurilor râurilor Sabar și Ciorogârla.

Muzeul Municipal Bucureşti ȘTEFĂNESCU Aristide
7. sondaj 1961

Cercetările s-au desfășurat în septembrie - octombrie 1961 sub coordonarea profesorului Petre Roman, ajutat de elevii Școlii nr. 137 din Măgurele. Au fost realizate 10 sondaje pe movilă și în jurul acesteia, pe o suprafață de cca 700 mp. Au fost identificate morminte neolitice, cultura Boian faza Bolintineanu, resturi de locuire din epoca bronzului (culturile Glina și Tei), Hallstatt (cultura Basarabi) și din secolul al IV-lea.

* ROMAN Petre
*** * *

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1569, poz.43 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Roman, Petre, O așezare neolitică la Măgurele, Studii și Cercetări de Istorie Veche, 2, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1962, 259 - 272, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=120041-o-asezare-neolitica-la-magurele--studii-si-cercetari-de-istorie-veche-si-arheologie-sciva--2-xiii-1962 [Publicaţie]
4. Opriș, Vasile, Monumente fantomatice: tell-urile eneolitice din preajma Bucureştilor, Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, Oscar Print, București, 2015, 15-16, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64887-monumente-fantomatice-tell-urile-eneolitice-din-preajma-bucurestilor--revista-de-cercetari-arheologice-si-numismatice-rcan--1-i-2015 [Publicaţie]
5. Sandu Cuculea, Vasilica, Cercetări arheologice pe șantierele de construcții din județul Ilfov: partea I, Cercetări arheologice în Bucureşti, VII, AGIR, București, 2007, 316-318, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65085-cercetari-arheologice-pe-santierele-de-constructii-din-judetul-ilfov-partea-1--cercetari-arheologice-in-bucuresti-cab--2007-vii-2007 [Publicaţie]
6. Ungureanu, Cristiana; Tulica, Sorin; Dumitru, Valentina; Deny, Daniel, Plan monumente istorice și situri arheologice, Planul urbanistic general al orașului Măgurele, județul Ilfov, București, 2006 [Referinţă cartografică]
7. Sandu Cuculea, Vasilica, Lista siturilor arheologice din teritoriul intravilan și extravilan al orașului Măgurele și al localităților suburbane, județul Ilfov, Planul urbanistic general al orașului Măgurele, județul Ilfov, Bucureșți, 2006 [Document de arhivă]
8. Roman, Petre, Ceramica precucuteniană din aria culturilor Boian - Gumelniţa şi semnificaţia ei, Studii și Cercetări de Istorie Veche, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1963, 33-50, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=120069-ceramica-precucuteniana-din-aria-culturilor-boian-gumelnita-si-semnificatia-ei--studii-si-cercetari-de-istorie-veche-si-arheologie-sciva--1-xiv-1963 [Publicaţie]
9. Roman, Petre, Valorificarea în clasă a cercetărilor de istorie locală, Studii și Articole de Istorie, VI, București, 1964, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=111455-valorificarea-in-clasa-a-cercetarilor-de-istorie-locala--studii-si-articole-de-istorie-sai-societatea-de-stiinte-istorice-din-romania--6-1964 [Publicaţie]
10. Gavrilă, Elena, Repertoriul așezărilor culturii Tei din București și județul Ilfov, Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, Oscar Print, București, 2015, 49, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64889-repertoriul-asezarilor-culturii-tei-din-bucuresti-si-judetul-ilfov--revista-de-cercetari-arheologice-si-numismatice-rcan--1-i-2015 [Publicaţie]
11. Ștefănescu, Aristide, Cercetări de suprafață privind istoria locuirii omenești pe malurile Sabarului și Ciorogârlei în raza municipiului București, Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee, 9-10, București, 1989, 55 [Publicaţie]
12. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe; Gavrilă, Elena; Pîrvulescu, Dan Cosmin, Raport de cercetare arheologică preventivă pentru terenul din judeţul Ilfov, oraş Măgurele, strada Aluniş, nr. 99, mai 2010, București, 2010 [Document de arhivă]
 
Site Photos

Scroll