Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101760.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-I-s-A-15146
Nume   Aşezarea preistorică de la Bălăceanca - Tell-ul Glina
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Cernica
Localitate   Bălăceanca
Punct   Tell-ul Glina
Punct alte denumiri   La Nuci
Reper   Situl se află pe malul drept al Dâmboviţei, către hotarul cu comuna Glina.
Reper hidrografic - nume   Dâmboviţa
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Depunerea antropică groasă de 4 metri are trei straturi de cultură: stratul de cultură inferior aparţine culturii Boian, urmat de un strat masiv şi câteva nivelări ale culturii Gumelniţa, iar ultimul strat de cultură aparţine epocii bronzului, cultura Glina. La baza humusului s-au mai găsit urme de locuire şi din alte epoci: fragmente ceramice ale culturii Tei, şi altele din prima epocă a fierului. Straturile de cultură superioare erau deranjate de gropile funerare ale unui cimitir medieval târziu.
Observații   Aşezarea a fost cercetată pe aprope toată suprafaţa de către arheologii Ion Nestor şi Mircea Petrescu Dâmboviţa. În prezent, integritatea tell-ului a fost afectată de diferite intervenţii prin care s-a extras pământ, în special în partea nordică.
Descoperitor   Ion Nestor
Data descoperirii   1926
Suprafața sitului   2 ha (suprafaţa cercetată)
Data ultimei modificări a fişei   14.06.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tell  Neolitic mijlociu Boian / Vidra  

Stratul de culură Boian, gros de 30-40 cm era format din urmele unor locuinţe de suprafaţă de formă rectangulară din faza Vidra. S-au găsit piese de aramă şi o sârmă de aur. În preajma locuinţelor s-au găsit morminte de copii, cu scheletele chircite pe o parte, cu obiecte de podoabă din scoici şi din foaie de aramă răsucită. Aşezarea era separată de restul terasei printr-un şanţ de apărare.

IF-I-m-A-15146.02 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina / III  

După stratul culturii Boian, faza Vidra au fost interceptate mai multe niveluri de locuire ale culturii Gumelniţa. Primul nivel de locuire care suprapunea stratul culturii Boian, aparţinea fazei timpurii a culturii Gumelniţa-Gumelniţa A1, al treilea strat, aparţine epocii bronzului timpuriu, denumit şi Glina III.

IF-I-m-A-15146.01 
Aşezare  Eneolitic Gumelniţa / A1, A2      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2012

Muzeul Civilizației Gumelnița-Oltenița ȘERBĂNESCU Done
2. cercetare sistematică 1943, 1945-1948

Muzeul Național de Antichități PETRESCU-DÂMBOVIŢA Mircea
3. cercetare sistematică 1926-1927

Muzeul Național de Antichități NESTOR Ion

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1573, poz.70 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Șerbănescu, Done, Studiul de diagnostic arheologic și impactul asupra patrimoniului arheologic pentru obiectivul amenajarii râurilor Argeş şi Dâmboviţa, 2013 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Nestor, Ion, Fouilles de Glina, Dacia, III-IV, 1933, 226-237, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=107293-fouilles-de-glina--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--3-4-1927-1932 [Publicaţie]
5. Petrescu Dîmboviţa, M., Raport asupra săpăturilor de la Glina, jud. Ilfov, 1943, Raportul Muzeului Naţional de Antichităţi, 1944, 65-71 [Fişă de sit]
6. Haimovici, Sergiu, Studiul arheozoologic al unui lot de faună descoperit în aşezarea eponimă de la Glina, Thraco-Dacica, 18, 1-2, 1977, 231-238, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=112813-studiul-arheozoologic-al-unui-lot-de-fauna-descoperit-in-asezarea-eponima-de-la-glina--thraco-dacica--xviii-1997 [Publicaţie]
7. Iosipescu, Raluca, Studiu istoric de fundamentare P.U.G., Comuna Cernica, Județ Ilfov, 2011 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
8. Opriș, Vasile, Monumente fantomatice. Tell-urile eneolitice din preajma Bucureştilor, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, I, Oscar Print, 2015, 11-28, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64887-monumente-fantomatice-tell-urile-eneolitice-din-preajma-bucurestilor--revista-de-cercetari-arheologice-si-numismatice-rcan--1-i-2015 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll