Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101760.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IF-I-s-B-15148
Name   Situl arheologic de la Bălăceanca - La malul trăznit (Ecluză)
County   Ilfov
Commune   Cernica
City/Town/Village   Bălăceanca
Place   La malul trăznit
Landmark   Situl arheologic se găseşte la est de sat, între drumul Bălăceanca - Frunzăneşti şi malul drept al Dâmboviţei.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl cuprinde un complex de aşezări rurale nefortificate din epocile geto-dacică, secolul VI, cultura Ciurel, evul mediu timpuriu, cultura Dridu şi din epoca medievală dezvoltată, secolele XVIII-XIX. Situl a fost descoperit cu ocazia şantierului I.A.C.R.D. în 1988, urmând apoi mai multe campanii de săpături de salvare sau sistematice până în anul 1994.
Discoverer   Sandu-Cuculea Vasilica
Date of discovery   1988
Site Surface   1 ha-suprafata cercetata in 2012
Last record update   23.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată      
Aşezare  La Tène (Sec. IV - I a. Chr.) geto-dacică  

Aşezarea geto-dacică are două niveluri de locuire. Primul nivel aparţine secolelor IV-III a. Chr., iar al doilea perioadei secolelor II-I a.Chr.. au fost cercetate 20 de gropi menajere din care 9 aveau profilul "cilindric" şi 11 profilul în formă de "clopot". Umplutura lor conţinea un material arheologic destul de sărac: bucăţi de chirpici ce păstra urmele nuielelor, fragmente de vatră, două ace fragmentare din fier, precum şi ceramică din repertoriul tradiţional care permite încadrarea majorităţii gropilor în etapa mai nouă de locuire a aşezării, respectiv, secolele II-I a.Chr..

IF-I-m-B-15148.04 
Aşezare  Epoca postromană (Sec. III - IV p. Chr.)        
Asezare  Epoca medievală timpurie (Secolele VI-VII p. Chr.) Ciurel  

Au fost cercetate peste 20 de locuinţe semiîngropate, 2 bordeie, o locuinţă de suprafaţă şi mai multe gropi menajere. Inventarul descoperit în stratul de cultură şi în locuinţe, constă din oase de animale şi numeroase fragmente ceramice, parţial întregibile, de tradiţie dacică şi romană provincială, lucrate atât cu mâna, cât şi la roată, dintr-o pastă asemănătoare, având în compoziţie nisip şi pietricele, în proporţii variabile. Forma dominantă este borcanul, care numără o mare varietate de dimensiuni şi profile. S-au găsit fragmente dintr-o cană cu toartă şi gura trilobată, lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă, decorată cu benzi de striuri pe umăr şi arsă cenuşiu-gălbui. Statistic, numărul vaselor lucrate la roată este superior celor lucrate cu mâna. Importurile bizantine sunt atestate de câteva fragmente de amfore, unele fiind decorate cu striuri orizontale, uşor vălurite. S-au mai recoltat: un împungător din os, zgură de fier, două lame de cuţit, un piron cu floarea rectangulară, un fragment de seceră şi o spatulă din fier.

Materialele se află depozitate la Muzeul Bucureşti.

IF-I-m-B-15148.03 
Aşezare  Epoca medievală (Sec. IX-X) Dridu  

Au fost cercetate trei gropi menajere din a căror umplutură negricioasă s-au scos oase de animale, ceramică specifică şi o fusaiolă bitronconică.

Materialele se află depozitate la Muzeul Bucureşti.

IF-I-m-B-15148.02 
Aşezare  Epoca medieval dezvoltată (Sec. XVIII-XIX)    

Din secolele XVIII-XIX au fost cercetate 4 gropi menajere, un cuptor şi un bordei.

Materialele se află depozitate la Muzeul Bucureşti.

IF-I-m-B-15148.01 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren noiembrie 2012-ianuarie 2013

Muzeul Municipiului București SANDU-CUCULEA Vasilica
2. cercetare sistematică 1990-1994

Muzeul Municipiului Bucureşti SANDU-CUCULEA Vasilica
3. cercetări de salvare 1988-1990

Muzeul de Istorie si Artă a Municipiului Bucureşti SANDU-CUCULEA Vasilica

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1574, poz.86 [Ordin MCC] (site record source)
3. Sandu-Cuculea, Vasilica, Cronica cercetărilor arheologice din România, campaniile 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=850 [Publicaţie] (site record source)
4. Sandu-Cuculea, Vasilica, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 1994, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=64 [Publicaţie] (site record source)
5. Șerbănescu, Done, 2013 [Fişă de sit] (site record source)
6. Iosipescu, Raluca, Studiu istoric de fundamentare P.U.G., Comuna Cernica, Județ Ilfov, 2011 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll