Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101760.04
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-I-s-B-15147
Nume   Situl arheologic de la Bălăceanca - Platforma de la SSV de Tell-ul Glina
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Cernica
Localitate   Bălăceanca
Reper   Aşezarea se află pe terasa înaltă a râului Dâmboviţa, pe malul drept, în estul satului Glina şi la 700 m vest de satul Bălăceanca, lângă o fermă în conservare şi o linie de stâlpi de înaltă tensiune, fiind străbătut de Autostrada de Centură a Bucureştiului.
Reper hidrografic - nume   Dâmboviţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Situl cuprinde vestigii ale unor aşezări din preistorie, epoca antică şi medievală, descoperite prin periegheză în 1969. Cercetări preventive au avut loc în 2020 pe porţiunea din sit traversată de traseul autostrăzii A0.
Observații   Sitului i-au fost alocate două coduri RAN, fiind aflat pe teritoriul a două comune, Glina şi Cernica: 179356.08 şi 101760.04.
Suprafața sitului   2 ha
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 11.02.2020
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   26.06.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca medievală (Sec. XVII-XIX)    

Aşezarea este documentată prin locuinţe adâncite, gropi şi cuptoare din cărămidă precum şi fragmente ceramice smălţuite în verde la exterior. În 2020 a fost descoperită şi o groapă în care au fost depuse animale întregi (câine) şi părţi din alte animale (cal, ţestoase).

IF-I-m-B-15147.01 
Aşezare  Epoca romană (Sec. II-III p.Ch) Chilia - Militari     IF-I-m-B-15147.02 
Aşezare  Epoca bronzului Tei / III, IV  

Din locuirea de epoca bronzului aparţinând culturii Tei s-au descoperit mai multe gropi de provizii/menajere, care conţin ceramică tipică fazelor III/La Stejar şi IV/Fundeni. În 2020 au fost documentate şi câteva complexe de tip Cernavodă II (bronz timpuriu) şi aspectul Radovanu (bronz târziu).

IF-I-m-B-15147.03 
Aşezare  Neolitic Boian şi Gumelniţa  

Aşezarea este documentată prin material ceramic bogat specific culturilor Boian şi Gumelniţa. S-au descoperit urme de locuinţe, gropi, fragmente de vase mari de provizii, topoare din piatră printre care un toporaş de marnă, puternic calcinat.

IF-I-m-B-15147.04 
Aşezare  Hallstatt timpuriu    

În 2020 a fost descoperită o locuinţă adâncită şi câteva gropi.

 
Aşezare  Epoca migraţiilor (Sec. IV - VI p. Chr.) Ipoteşti - Cândeşti  

Au fost descoperite numeroase cuptoare specifice, gropi şi locuinţe adâncite.

 
Aşezare  Epoca medievală (Sec. IX-XI) Dridu      
Necropolă  Neolitic Boian / Bolintineanu  

În timpul cercetărilor preventive din 2020 au fost descoperite trei morminte de înhumaţie, în poziţie chircită, încadrate în cultura neolitică Boian.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2020

Cercetarea arheologică preventivă s-a desfășurat în septembrie 2020 în vederea construirii autostrăzii A0 Centura București lot 1, Nord km. 52+070 – 52+770, Sud km. 52+770- 69+000. În cadrul acestui proiect, situl a primit denumirea de Situl 2.

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti ȘTEFAN Cristian Eduard
SC Banat Archaeosave SRL HEROIU Andrei
GHEORGHE Oana
2. diagnoză 2020

Lucările de diagnostic arheologic s-au desfășurat în august 2020 în vederea construirii autostrăzii A0 Centura București lot 1, Nord km. 52+070 – 52+770, Sud km. 52+770- 69+000.

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" - Bacău ISTINA Lăcrămioara
PRISECARU Dănuț
PLĂCINTĂ Tiberiu
COLȚEANU Petre
GHEORGHIU Laura
3. evaluare de teren 2012-2013

Cercetarea a fost efectuată în punctul Cariera de Nisip.

Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița ȘERBĂNESCU Done
4. periegheză 1969

Muzeul de istorie al R.S.R. * *
Institutul de Istorie şi Arheologie "A.D.Xenopol" - Iași PETRESCU-DÂMBOVIȚA Mircea
CHIRICĂ Vasile
POPOVICI-BALTĂ Rodica
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti COMȘA Eugen

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1573, poz.73 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Șerbănescu, Done, Studiul de diagnostic arheologic și impactul asupra patrimoniului arheologic pentru obiectivul amenajarii râurilor Argeş şi Dâmboviţa, 2013 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
3. Chirică, Vasile, Cercetări de suprafaţă la sud de Bucureşti, Materiale și Cercetări Arheologice, X, Editura Academiei RSR, București, 1975, 353-366, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1973_num_10_1_1421 [Publicaţie]
4. Iosipescu, Raluca, Studiu istoric de fundamentare P.U.G., Comuna Cernica, Județ Ilfov, 2011 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
5. Ștefan, Cristian Eduard, Aşezarea de epoca bronzului de la Bălăceanca, judeţul Ilfov, România. Unele consideraţii privind cronologia absolută a culturii Tei, Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii interdsciplinare, 3, 2021, 119-140, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=127657-asezarea-de-epoca-bronzului-de-la-balaceanca-judetul-ilfov-romania-unele-consideratii-privind-cronologia-absoluta-a-culturii-tei--revista-de-arheologie-antropologie-si-studii-interdsciplinare-raasi-institutul-de-cercetari-bioarheologice-si-etnoculturale--3-2021 [Publicaţie]
6. Ștefan, Cristian Eduard et alii, Raport de Cercetare Arheologică Preventivă Autostrada A0 (Centura de sud a municipiului Bucureşti), Lot 1, Sit 2, Bălăceanca, com. Cernica, jud. Ilfov, Km. 55+050-55+200, București, 2020 [Document de arhivă]
 
 
Scroll