Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158207.04
Nume   Situl arheologic de la Bencecu De Jos - Dealu Bătrân SV
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Bencecu De Jos
Punct   Dealu Bătrân SV
Punct alte denumiri   Obiectiv 4
Reper   Situl arheologic se află la 2,25 km NV de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 3,75 km N de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 380 m N de DC 62 Bencecu de Jos – Pişchia şi la 550 m NV de versantul drept al pârâului Valea Fâneţelor.
Reper hidrografic - nume   Valea Fâneţelor; Băcin
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură, pârloagă
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Din punct de vedere geografic, situl se află pe rampa vestică a Dealurilor Lipovei. Este poziţionat pe terasa din versantul drept al pârâului Băcin, având o altitudine relativă de 30-33 m faţă de talvegul cursului de apă menţionat mai sus. Sursele de apă erau relativ bogate, având în apropiere două cursuri majore de apă, pârâul Valea Fâneţelor în SE şi pârâul Băcin în S, cât şi izvoarele ce alimentau bazinele hidrografice a celor două pâraie menţionate.
Descoperitor   Dorel Micle, Liviu Măruia, Leonard Dorogostaisky
Data descoperirii   2007
Suprafața sitului   1 ha
Stare de conservare   bună / 11.01.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 11.01.2016; Agricultură intensivă: 3 / 11.01.2016
Data ultimei modificări a fişei   22.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Preistorie    

Epoca preistorică este reprezentată de sporadice fragmente ceramice, majoritatea atipice, dificil de încadrat cultural, din pastă brun-cafenie, arsă neuniform şi cu cioburi în pastă ca şi degresant.

 
aşezare  Epocă medievală (secolele XVII-XVIII)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unor fragmente ceramice sporadice care aparţin epocii medievale, amplasate pe botul de promontoriu format la confluenţa pârâului Valea Fâneţelor cu pârâul Băcin.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007

Universitatea de Vest din Timişoara MICLE Dorel
MĂRUIA Liviu
Arheo Vest DOROGOSTAISKY Leonard

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Dorogostaisky, Leonard [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, 2011, 561-562 [Publicaţie]
3. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll