Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158216.01
Nume   Situl arheologic de la Bencecu De Sus - Bencecu de Sus V
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Bencecu De Sus
Punct   Bencecu de Sus V
Punct alte denumiri   Obiectiv 1
Reper   Situl arheologic se află la 850 m VNV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 2,4 km SE de biserica din Bencecu de Jos, 6,2 km ESE de biserica ortodoxă din Pişchia şi la la 50 m N de izvorul unui pârâu fără nume, afluent stânga al pârâului Beregsău.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl este amplasat în Dealurile Lipovei, subunitate a Dealurilor de Vest şi ocupă o terasă dispusă în jurul unui izvor permanent de la obârşia unui pârâu fără nume, afluent stânga al Pârâului Beregsău. Descoperirile sunt concentrate în jurul acestui izvor.
Descoperitor   Dorel Micle, Adrian Cîntar
Data descoperirii   2007
Suprafața sitului   cca 11,5 ha
Stare de conservare   medie / 12.01.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 12.01.2016
Data ultimei modificări a fişei   22.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Neolitic    

Perioada este sugerată de existenţa unor numeroase fragmente ceramice, majoritatea atipice, din pastă arsă neuniform, cu cioburi pisate cu rolul de degresant.

Au fost descoperite totodată fragmente osoase animale, material litic şi fragmente metalice.

 
aşezare  Post-romană (secolele II-IV)    

Materialul arheologic este reprezentat de numeroase fragmente ceramice post-romane, fragmente osoase animale, material litic şi fragmente metalice.

Ponderea cea mai importantă în cadrul materialului ceramic este dată de fragmentele ceramice post-romane şi medievale

 
aşezare  Epoca medievală (secolele X-XII)    

Materialul arheologic este reprezentat de numeroase fragmente ceramice medievale timpurii, fragmente osoase animale, material litic şi fragmente metalice.

 
aşezare  Epoca medievală (secolele XIV-XVI)    

Materialul arheologic este reprezentat de numeroase fragmente ceramice aparţinând epocii medievale, fragmente osoase animale, material litic şi fragmente metalice.

Ponderea cea mai importantă în cadrul materialului ceramic este dată de fragmentele ceramice post-romane şi medievale

 
aşezare  Epocă medievală târzie (secolele XVII-XVIII)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007

Universitatea de Vest din Timişoara MICLE Dorel
CÎNTAR Adrian

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Cântar, Adrian [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, Timișoara, 2011, 566-571 [Publicaţie]
3. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll