Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158216.06
Nume   Valul de pământ de la Bencecu de Sus - Valul roman III
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Bencecu De Sus
Punct   Valul roman III
Punct alte denumiri   Obiectiv 3
Reper   Valul „roman” III traversează UAT Pişchia de la nord spre sud, în partea estică a teritoriului, pe o lungime de 6 km, având un traseu curbiliniu, adaptat după terenul cu diferenţe de elevaţie mai mari din această zonă. Structura liniară învecinează la est vatra actuală a localităţii Bencecu de Sus şi trece prin apropierea vetrei localităţii Bencecu de Jos.
Reper hidrografic - nume   Valea Băcinului
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   sistem defensiv
Observații   În segmentul său sudic, structura este mai slab vizibilă în teren, valul fiind aplatizat din pricina agriculturii. Totuşi, îna numite porţiuni păstrează chiar şi peste 0,5 m înălţime. Mult mai bine conservat este în partea sa nordică, în zona de păşune din Valea Băcinului, pe care o traversează, sau în câteva segmente de pădurice de la nord de vale, zone unde agricultura nu a influenţat prin eroziunea suprafeţei terenului.

Deşi la nivelul surplusului de elevaţie, valul este în anumite segmente aproape aplatizat, în subsol acesta este asociat cel puţin unui şanţ de mari dimensiuni, aşa cum au relevat cercetările invazive desfăşurate în 2015 la Remetea Mare, de-a lungul acestei structuri.

Structura este parte a unui ansamblu reprezentând cea mai estică fortificaţie liniară care traversează întreg Banatul de la nord la sud, fiind identificată sub denumirea generică de „Valul roman III”. Această structură poate fi surprinsă pe teritoriul României între localităţile Jamu Mare (jud. Timiş) şi Neudorf (jud. Arad) însumând 108,6 km.

Valul III este cercetat invaziv din câte cunoaştem până astăzi, în zona Remetea Mare, printr-o săpătură preventivă a cărei rezultate ştiinţifice au fost publicate de către Dorel Micle şi colaboratorii în anul 2016 şi, mai recent, în zona Moşniţa-Bucovăţ, rezultate rămase inedite.
Suprafața sitului   cca 50 ha
Stare de conservare   precară / 26.02.2024
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 5 / 26.02.2024
Data ultimei modificări a fişei   01.04.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Val de pământ  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)    

Fără cercetări invazive, materialele descoperite la suprafaţă nu pot fi puse în legătură certă cu structura valului.

 

Bibliografie
1. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll