Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   2997.04
Nume   Situl arheologic de la Berghin - Zăcătoare
Județ   Alba
Unitate administrativă   Berghin
Localitate   Berghin
Punct   Zăcătoare
Punct alte denumiri   În Peri
Reper   Situl se află în capătul de sud-est al localităţii, pe prima terasă din partea dreaptă a Pârăului Valea Mare, la est de grajdurile fostului C.A.P. din Berghin
Reper hidrografic - nume   Valea Mare; Ghirbom (Garbău)
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Câmpia colinară a Transilvaniei, Valea Secaşelor
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În vara anului 1971, în locul numit „Zăcătoare” din păşunea sudică a satului, s-a săpat groapa unui bazin de apă. Cu acest prilej au fost distruse mai multe morminte de incineraţie antice şi medievale. Unele piese recuperate din inventarul mormintelor au fost împărţite între muncitori, altele au fost donate Muzeului Unirii din Alba Iulia.
Pornind de la aceste descoperiri, în primăvara anului 1977, s-a investigat locul din jurul bazinului de apă, iar în toamna anului 1977 s-a executat primul sondaj arheologic. În cursul săpăturilor s-au dezvelit 130 morminte de incineraţie. În vara anului 1978 s-au identificat încă 113 complexe funerare, iar între 17 iulie şi 5 august 1979 au fost dezvelite 117 morminte. Numărul total al gropilor tombale s-a ridicat la circa 357.
Întrerupte o vreme, lucrările de explorare a necropolei au fost reluate şi au continuat până la 25 septembrie 1991. Cu acest prilej s-a excavat patru secţiuni şi s-au identificat 139 morminte.
În august 1993 s-au trasat două secţiuni şi au ieşit la iveală 34 morminte. În toamna aceluiaşi an s-au mai dezvelit alte 81 morminte. Deşi cimitirul a fost epuizat numai pe laturile estică, sudică şi nordică, în prezent numărul complexelor funerare cercetate însumează 610 morminte de diferite tipuri. O parte redusă aparţin epocii daco-romane (sec. II - III), iar celelalte se datează în perioada prefeudală (sec. VII - VIII).
Mormintele medievale cele mai numeroase sunt de incineraţie cu urne, la care se adaugă cele cu inventarul depus în groapă, cu casete de cărămizi romane refolosite, şi de inhumaţie. În puţine cazuri urnele sunt acoperite cu bucăţi de cărămizi romane reîntrebuinţate sau funduri de vase sparte ritual.
Inventarul mormintelor este variat şi bogat compus din: ceramică, podoabe (cercei, mărgele, fibule, brăţări etc.), piese de îmbrăcăminte, cuţite, amnare, râşniţe, monede etc.
Printre descoperirile realizate în acest punct sunt şi fragmentele ceramice Petreşti, dacice şi vestigiile romane (ceramică, cărămizi, fibule, monede etc.).
Data descoperirii   1971
Suprafața sitului   20580,836 mp
Stare de conservare   precară / 18.07.2023
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 18.07.2023; Inundaţii: 1 / 18.07.2023; Ploi acide: 1 / 18.07.2023; Incendii: 1 / 18.07.2023; Animale: 3 / 18.07.2023; Insecte: 3 / 18.07.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 18.07.2023; Incendii provocate: 3 / 18.07.2023
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   31.07.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic Petreşti      
Necropolă  Epoca romană (secolele II - III)        
Necropolă  Epoca migraţiilor (secolele VII - IX)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1977, 1978, 1979, 1991, 1993, 1994

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia BLĂJAN Mihai
MATIȘ Anca Daniela
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi BOTEZATU Dan

Bibliografie
1. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.105 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Matiș, A. D., Model de organizare primară a materialului arheologic de tip ceramic. Studiu de caz - necropola de incinerație de la Berghin (jud. Alba), Apulum, 58, 2021, 267-312 [Publicaţie]
3. Blăjan, Mihai; Botezatu, D., Studiul arheologic şi antropologic al mormintelor de incineraţie prefeudale (secolul VIII) de la Aba Iulia - "Staţia de salvare", Apulum, 37/I, 2000, 457 [Publicaţie]
4. Borangic, Cătălin, Planul Urbanistic General al comunei Berghin, jud. Alba, 2023 [Fişă de sit]
 
 
Scroll