Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   175448.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VN-II-m-A-06499
Nume   Ansamblul sitului medieval al fostei Mănăstirii Bordeşti - Dealul Străjii
Județ   Vrancea
Unitate administrativă   Bordeşti
Localitate   Bordeşti
Punct   Dealul Străjii
Reper   La marginea de S a satului, într-un con de alunecare, pe un mic platou de sub Dealul Străjii
Reper hidrografic - nume   Bisericii, Slimnic
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Biserica a fost construită între anii 1698-1699 având drept ctitor pe căpitanul Mănăilă, dregător al lui Constantin Brâncoveanu. Hramul bisericii "Adormirea Maicii Domnului" este evidenţiat în pictura murală, realizată de Pârvu Mutu, ajutat de Radu Zugravu. Pictura este terminată în 1700. Datarea s-a făcut pe baza menţiunii făcută de sculptorul uşii din ansamblul portalului –“ luna ianuarie 15 zile, 7207 (1699)”, în timpul lui Constantin Brâncoveanu. Datarea “1699” a disparut odată cu uşa bisericii, ramanand consemnată în diferite studii. În anul 1742 în actul de întărire al domnitorului Mihai Racoviţă situl este menţionat ca “Schitul Bordeşti".
Ctitoria lui Mănăila nu a rezistat în forma ei originala pană la marele cutremur din 1802. Cutremurul din 1802 a avariat foarte puternic biserica şi principalele construcţii, iar toate referirile ulterioare fac menţiune asupra prăbuşirii turlelor si crăparii grave a bisericii precum şi asupra stării precare a întregii mănăstiri. Într-o catagrafie făcută la 1823, după 20 de ani de la cutremur sunt citate urmele dezastrului.
Observații   În 1991 DMASI execută lucrări de degajare şi sprijinire a bisericii din Bordeşti. Tot în 1991 sunt demarate şi cercetări arheologice de către Victor Bobi, urmate de lucrări sistematice conduse de Aurel Nicodei de la Muzeul Vrancei.
Data descoperirii   1991
Stare de conservare   grav afectat / 01.01.1995
Riscuri naturale   Cutremur: 4 / 01.01.1995
Data ultimei modificări a fişei   21.01.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
biserică  Epoca medievală dezvoltată (1698-1699)    

Ridicată între 1698-1699, biserică de zid, iniţial mănăstire apoi schit (1742), devine biserică de enorie (parodie) la 1864. Biserica are un plan clasic, trilobat, cu naosul şi pronaosul lărgite. Intrarea se facea prin latura de vest, printr-un privdor brâncovenesc susţinut de şase coloane din piatră frumos sculptate. Iniţial, biserica avea două turle, turla cea mai mare, cea de pe pronaos îndeplinind şi rolul de clopotniţă. Constructorul a realizat un perete între pridvor şi pronaos de 1,2 metri grosime, ce ascunde şi scara de acces către clopotniţă, eliminându-se astfel o scară exterioară sau o altă turlă (soluţie ingenioasă dar proastă într-o zonă seismică). Dimensiunile armonioase ale bisericii (22 metri lungime, 5.36 m şi 4.60 m), diametrul turlelor, lungimea altarului de 3.20 m, înălţimea pereţilor de 6.70 m, 22 m înălţimea până în vârful crucii de pe turla mare, conform arhitectului Ghica Budeşti), împreună cu sculptura în lemn şi piatră şi pictura murală au făcut din biserica schitului Bordeşti o mică bijuterie. Sunt remarcabile realizările meşterilor sculptori, similare cu cele de la Sinaia şi Stavropoleos, de pe coloanele din pridvor şi dintre pronaos şi naos sau de la ancadramentele ferestrelor, constând în dantelărie spiralică, formată din vreji, flori şi fructe specifice.

Biserica a cunoscut etape succesive de consolidare efectuate în cursul secolului XIX. Cutremurele din sec. al XIX-lea afectează grav ansamblul monahal care este părăsit de călugări după secularizarea averilor mănăstireşti făcută de Al. I. Cuza.

 
Chilie  epoca medievală târzie - epoca modernă (sec. XVIII-1856)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2000

* LUPU Emil
* NICODEI Aurel
M Vrancea * *

Bibliografie
1. Nicodei, Aurel, Raport preliminar privind cercetarea arheologică de la biserica "Adormirea Maicii Domnului" a fostei mănăstiri Bordeşti, judeţul Vrancea, StCom Vrancea, 11, 1997, p. 73-82 [Publicaţie]
2. Nicodei, Aurel, Bordeşti - biserica "Adormirea Maicii Domnului", 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
3. Bobi, Victor, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1991, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1993, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=832 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Bobi, Victor, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1996, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=332 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Nicodei, Aurel, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1999, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1552 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Nicodei, Aurel, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2001, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1017 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Puşcaşu, Maria, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, București, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, 2005, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3073 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Asanache, Gh., Ionescu, Gion D., Monografia istorică a bisericii fostei mănăstiri Bordeşti, RMI, nr.1-2/1993, nr.1-2/1994, LXII-LXIII, Bucureşti, 1993-1994, 108-117 [Publicaţie]
9. Stoicescu, Nicolae, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I. Ţara Românească, vol.1, A-L [Publicaţie]
10. Drăghiceanu, V.; Pişculescu Gr., Raport despre starea bisericii din Bordeşti, Anuarul Comisiunii Monumente Istorice, Bucureşti, 1914-1715, 63-68 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll