Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   130794.12
Nume   Situl arheologic de la Bucov - La Tioca
Județ   Prahova
Unitate administrativă   Bucov
Localitate   Bucov
Punct   La Tioca
Reper   Aşezarea se află în intravilan în partea de sud a localităţii, la 2-2.5km est de DN 1, pe terasa primară a râului Prahova, la nord-est de pădure.
Reper hidrografic - nume   Teleajen
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Au fost realizate cercetări arheologice intruzive în peioada 1957-1971.
Observații   Situl este suprapus de contrucţii moderne.
Descoperitor   Comşa Eugen
Data descoperirii   1956
Suprafața sitului   62.000 mp
Stare de conservare   precară / 14.03.2024
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 14.03.2024; Afectare parţială: 3 / 13.08.2020
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   14.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Epoca fierului        
Aşezare  Epoca medievală (sec. VIII-X p. Chr.) Dridu  

Au fost descoperite locuinţe de suprafaţă cu vetre deschise păstrate, trei vârfuri de suliţă (în stare fragmentară, din care cel mai vechi datează din secolul al VIII-lea), vârfuri de săgeţi, cuie, cuţite, amnare, verigi, fusaiole de lut, sule de os, mărgele de sticlă.

 
aşezare civilă  Epoca romană (sec. II-III p. Chr.) Chilia-Militari      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1957-1971

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti COMȘA Eugen

Bibliografie
1. Frînculeasa, Alin, 2010 [Studiu Istoric PUG]
2. Anton, Alin, 2024 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
3. Anton, Alin, Punct de vedere pentru "Actualizare Plan Urbanistic General (PUG) și Regulament Local de Urbanism - comuna Bucov, jud. Prahova", 2023 [Raport]
4. Comșa, Maria, Cultura materială veche românească: așezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploiești, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=1978-cultura-materiala-veche-romaneasca-asezarile-din-secolele-viii-x-de-la-bucov-ploiesti-institutul-de-arheologie [Publicaţie]
 
 
Scroll