Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   130794.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   PH-I-s-B-16158
Nume   Situl arheologic de la Bucov - Rotari
Județ   Prahova
Unitate administrativă   Bucov
Localitate   Bucov
Punct   Rotari
Reper   Aşezarea se află intravilan, în partea de sud-vest a localităţii.
Reper hidrografic - nume   Teleajen
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Au fost realizate cercetări arheologice intruzive în perioada 1957-1971.
Observații   Situl este suprapus de construcţii moderne.
Descoperitor   I. Nestor, D. V. Rosetti
Data descoperirii   1941
Suprafața sitului   61 000 mp
Stare de conservare   precară / 11.03.2010
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 14.03.2024; Afectare parţială: 3 / 14.03.2024
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   14.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Epoca bronzului    

Au fost descoperite fragmente ceramice.

 
aşezare civilă  Epoca romană        
aşezare civilă  Hallstatt    

A fost descoperit un fragment de strachină hallstattiană.

 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX - X) Dridu  

Tot la "Rotari" au mai fost descoperite urme ale unei aşezări de tip Dridu datand din secolele IX- X p.Chr. cu locuire în bordeie, dar şi cu vetre deschise. Au fost scoase la iveală şi fragmente ceramice cu decor şi cenuşii lustruite, inele de tâmplă din bronz de factură bizantină, un bordei - atelier de fierar ce prezintă zgâriate pe pereţi, inscripţii chirilice în paleoslavă.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1957-1971

* NESTOR Ion
* ROSETTI Dinu V.
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti COMȘA Maria

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, p. 1923, poz. 76 [Ordin MCC]
3. Paveleț, Eugen, 2010 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Anton, Alin, Punct de vedere pentru "Actualizare Plan Urbanistic General (PUG) și Regulament Local de Urbanism - comuna Bucov, jud. Prahova", 2023, 5-6 [Raport]
5. Anton, Alin, 2024 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
6. Comșa, Maria, Cultura materială veche românească: așezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploiești, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=1978-cultura-materiala-veche-romaneasca-asezarile-din-secolele-viii-x-de-la-bucov-ploiesti-institutul-de-arheologie [Publicaţie]
 
 
Scroll