Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.36
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-I-s-B-17895, B-II-m-A-18225
Nume   Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe Nou de la Bucureşti
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Reper   Biserica se află la cca 330 m nord de malul stâng al Dâmboviţei, pe actualul bulevard Ion C. Brătianu. Situl arheologic cuprinde vestigii aflate în curtea bisericii şi pe strada Carafii Vechi şi strada Băniei.
Categorie   structură de cult; descoperire funerară
Tip   edificiu religios; necropolă
Data ultimei modificări a fişei   01.09.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (sec. XVII - XVIII)    

Biserica a fost ctitorită de către Constantin Brâncoveanu, în locul unui lăcaş mai vechi. Aceasta a fost sfinţită pe 20 decembrie 1707, la eveniment luând parte patriarhul Ierusalimului, Hrisant Nottara şi Gherasim, patriarhul Alexandriei, precum şi 12 mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi, 12 arhimandriţi şi egumeni, 4 diaconi şi 2 arhidiaconi.
În urma cutremurului din 1802, bolţile şi turlele din zid au fost dărâmate, iar mai apoi turlele de lemn au fost distruse de incendiul din 1847, care a mistuit biserica, dar şi mahalaua. Între 1851-1855 au avut loc restaurări, în timpul cărora au fost dărâmate pridvorul, bolţile şi coloanele interioare din pronaos, au fost înlocuite picturile lui Pîrvu Mutu cu elemente decorative cioplite de către arhitectul Villacrosse, dar şi de picturile lui Constantin Lecca si Misu Popp.
În urma cutremurului din 1940, biserica a avut nevoie de noi lucrări de restaurare, iar în 1971 au fost realizate săpături pentru a readuce nivelul de călcare în exterior, pentru degajarea soclului îngropat. Au fost de asemenea modificate instalaţiile subterane şi canalizarea. Lucrările de restaurare au început în 1975, după cercetări arheologice. În urma cutremurul din 1977, a fost impusa reluarea lucrărilor, pentru crearea unui schelet de beton armat, îmbrăcat în placaj de căramidă, şi piatră sculptată în stil brâncovenesc, în formele arhitecturii iniţiale.

 
Necropolă  Epoca medievală - epoca modernă    

Cercetările arheologice au dus la descoperirea de morminte datând din perioada medievală şi modernă, începând cu secolul XV şi până în secolul XIX. Necropola înconjura biserica la nord şi la vest. În interiorul bisericii se păstrează mormintele domnitorilor Ion Mavrocordat şi Constantin Brâncoveanu (ale cărui oseminte au fost recuperate de la Constantinopol şi aduse în ţară de soţia lui, Marica).

B-I-m-B-17895.01 
Han  Epoca medievală târzie (Sec. XVII - XVIII)    

Construcţia hanului, începută în cursul sec. XVII, a fost continuată şi completată de Constantin Brâncoveanu. Ars în incendiul din 1847, hanul a fost demolat din porunca lui Gheorghe Bibescu. Pe locul lui s-a amenajat o grădină şi s-au deschis străzi noi. Fundaţiile hanului "Sf. Gheorghe Nou" au fost identificate în mai multe etape de cercetare. În anii 1956-1957, cercetările conduse de Dinu V. Rosetti au identificat structuri zidite aparţinând hanului în curtea bisericii, pe latura de nord. În anul 2008, săpături preventive conduse de Gheorghe Mănucu-Adameşteanu au identificat mai la nord, pe strada Băniei, mai multe încăperi ale hanului, inclusiv foste pivniţe.

B-I-m-B-17895.03 
Biserică  Epoca medievală (Sec. XVI)    

Biserica anterioară construcţiei brâncoveneşti se apreciază că a fost construită în secolul al XVI-lea, aparţinând de la început unei mânăstiri. Construcţia a fost atribuită în scrierile logofătului Radu Greceanu unui anume Dobruş Banul.

 
Casă egumenească  Epoca medievală (Sec. XVII)    

Chiliile şi casele mânăstirii au fost începute în a doua parte a secolului al XVIII-lea în timpul lui Antonie Vodă şi terminate sub domnia lui Constantin Brâncoveanu, odată cu construirea noii biserici. Aici locuiau în secolul al XVIII-lea patriarhii când veneau în Bucureşti.

B-I-m-B-17895.02 
Aşezare  Epoca medievală (Sec. XV)    

Înainte de a se edifica prima biserică, pe acest loc existaseră probabil ateliere meşteşugăreşti, evidenţiate de rezultatele cercetărilor din anii 1956-1957.

 
Biserică  Epoca medievală (Sec. XV)    

Cercetările arheologice din anul 1966 au demonstrat existenţa în acest loc a unei structuri, cel mai probabil tot o biserică, din secolul al XV-lea, construită din bolovani de râu. Pe latura de vest biserica lui Dobruş Banul a urmat acelaşi traseu cu zidul bisericii mai vechi, al cărui ctitor nu este cunoscut.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2008

Muzeul Municipiului București MĂNUCU ADAMEȘTEANU Gheorghe
IGNAT Theodor
PÎRVULESCU Cosmin Dan
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti PANAIT I. Panait
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice IONESCU D. Dan
2. cercetare preventivă 1966

Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti ROSETTI Dinu
PANAIT I. Panait
3. cercetare preventivă 1956-1957

Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti ROSETTI Dinu

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 482, poz. 510 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe Nou de la Bucureşti", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 19, Imprimeria Națională, 1915-1949, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0571-biserica-sf-gheorghe-nou-bucuresti-b-dul-i-c-bratianu-nr-49/ [Document de arhivă]
3. Balș, Ștefan, Rezultatele cercetărilor la Biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti, Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, L, 2, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Bucuresti, 1981, 83-88, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=57530-rezultatele-cercetarilor-la-biserica-sf-gheorghe-nou-din-bucuresti--revista-muzeelor-si-monumentelor-monumente-istorice-si-de-arta--2-anul-l-1981 [Publicaţie]
4. Giurescu, C. C., Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Editura Pentru Literatura, Bucuresti, 1966, 388 [Publicaţie]
5. Ionnescu-Gion, G. I., Istoria Bucurescilor, 1899, 190-193 [Publicaţie]
6. Potra, George, Din Bucureștii de Ieri, vol. I, Editura Știintifică și Enciclopedică, Bucuresti, 1990, 108-109 [Publicaţie]
7. Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2008, 2009, 268-269, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4128&d=Bucuresti-Centrul-Istoric-Hanul-%84Sfantul-Gheorghe-Nou%93-%96-str-Baniei-2008 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Rosetti, Dinu V., Şantierul arheologic Bucureşti. Săpăturile din preajma bisericii Sf. Gheorghe Nou, Materiale şi Cercetări Arheologice, VI, 1959, 778-783, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=122634-santierul-arheologic-bucuresti--materiale-si-cercetari-arheologice--6-1959 [Publicaţie]
9. Rosetti, Dinu V., Şantierul arheologic Bucureşti. Săpăturile din grădina bisericii Sf. Gheorghe Nou, Materiale şi Cercetări Arheologice, V, 1959, 647-649, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=122230-santierul-arheologic-bucuresti--materiale-si-cercetari-arheologice--5-1959 [Publicaţie]
10. Drăghiceanu, Virgil, Mormântul lui Constantin Brâncoveanu Basarab Voevod, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, VII, 1-4, București, 1914, 111-126, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=104859-mormantul-lui-constantin-brancoveanu-basarab-voevod--buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-4-vii-1914 [Publicaţie]
11. Diaconescu, Teodora; Stroe, Aurelian, Ansambluri funerare bucureştene de secol XIX, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, XI, Museion, Bucureşti, 1992, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=22255-ansambluri-funerare-bucurestene-de-secol-xix--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--xi-1992 [Publicaţie]
12. Panait, I. Panait; Rosetti, V. Dinu, Cercetările istorice şi arheologice privind ctitoria brâncovenească de la Sf. Gheorghe Nou, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, VI, 1968, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=32221-cercetarile-istorice-si-arheologice-privind-ctitoria-brancoveneasca-de-la-sf-gheorghe-nou--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--vi-1968 [Publicaţie]
13. Ignat, Theodor et alii, Studiu Arheologic. PUZ Sector 3 al Municipiului București, 2018 [PUG]
14. Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Basilica, 444-450 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll