Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.168
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-II-m-A-18236
Nume   Situl arheologic Biserica cu hramul Sfântul Nicolae - Manea Brutaru
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Adresa   Str. General Budişteanu Constantin, nr. 4 - 6
Reper   Situl arheologic se află în perimetrul bisericii Manea Brutaru, în apropierea arterelor Calea Victoriei şi Calea Griviţei, la nord-vest de centrul istoric al capitalei.
Categorie   structură de cult; descoperire funerară
Tip   edificiu religios; necropolă
Descriere   În a doua jumătate a sec al XVIII-lea, mai exact în anul 1777, trei negustori, Gheorghe, Ioan si Manea din mahalaua Popa Radu ridică o biserică din lemn. La numai 10 ani distanţă, se ridică o nouă biserică, de data această din cărămidă, lucru aflat din pisania bisericii. Cutremurul din anul 1838 a zdruncinat biserica, dărâmându-se turla. În anul 1858 a fost reparată, refăcându-se şi catapeteasma, adusă de la metohul Arhiepiscopiei Râmnicului, iar în 1898, a fost pictată din nou. În 1939 au fost începute lucrări de reparare, terminate în 1940. În acelaşi an, biserica a fost avariată în urma cutremurului, iar pe 15 decembrie 1940 au fost înaintate la minister mai multe documente care afirmau starea de degradare a bisericii şi necesitatea unor noi reparaţii de consolidare. Comisiunea Monumentelor Istorice a aprobat un deviz în valoare de 104.600 lei pentru reparaţii, care s-au terminat în 1943. În 1945 au fost realizate lucrări de spalare si restaurare a picturilor în ulei, costurile fiind suportate de dl. Ing. Dan Capriel. În 1968 a fost refacuta instalatia electrică, au fost realizate lucrări de reparaţii la acoperiş, iar Olga Greceanu a restaurat pictura bisericii. Pictura bisericii a fost realizată în stil renascentist cu elemente bizantine.
Data ultimei modificări a fişei   26.04.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală târzie (1787)    

Cercetări arheologice preventive au dus la descoperirea gropilor în care au fost sprijinite schelele utilizate la zidire şi realizarea frescei originale, o lespede cu inscripţie amplasată în poziţie secundară la nivelul vechiului paviment din cărămidă al bisericii, un trotuar care a fost dezafectat la momentul construirii pridvorului şi o piatră de moară sub treptele căii de acces originală, din exterior în pronaos. Au mai fost identificate trei ziduri în partea de sud a bisericii, având orientare E-V, iar pe latura nordică a zidului bisericii a fost descoperită fundaţia turnului care permitea accesul în turla clopotniţă a bisericii. Fundaţia aceasta a fost întreţesută cu fundaţia lăcaşului.

 
Necropolă  Epoca medievală târzie (Sec. XVIII)    

În jurul bisericii a fost existat un cimitir, a cărui funcţionare încetează în 1890. Cercetări arheologice preventive din 2022 au dus la descoperirea a aproape 200 de morminte şi peste 50 de reînhumări.

 
Chilie  Epoca modernă    

La 29 mai 1798 domnitorul Constantin Hangerli a poruncit construirea a două curţi cu odăi pentru 80 de copii şi fete orfane. În anul 1801 erau zidite în acest scop 8 chilii, care ulterior în cursul secolului al XIX-lea au adăpostit o şcoală.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2020-2022

Muzeul Municipiului București IGNAT Theodor
SONU Diana
MANEA Ioana
DARIE Adelina
NICOLAE Radu

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 483, poz. 521 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica Sfântul Nicolae - Manea Brutaru", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 27, Imprimeria Națională, 1921-1947, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0593-biserica-sf-nicolae-manea-brutaru-bucuresti-str-general-constantin-budisteanu-nr-4-6/ [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
3. Moței, Raluca Iuliana, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București. Fișa de sit Biserica Manea Brutaru, 2019 [PUG]
4. Ignat, Theodor, Cercetări arheologice preventive. 90. București, Punct: Biserica "Manea Brutaru", str. General Budișteanu nr. 4, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2022, 2022, 477 [Publicaţie]
 
 
Scroll