Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.14
Nume   Spitalul şi cimitirul de ciumaţi Dudeşti - Fosta uzină Chimopar
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Punct   Fosta uzină Chimopar
Reper   Situl se află la în Sectorul 3, la sud de Bulevardul Theodor Pallady, în incinta fostei uzine Chimopar; la 900 m Nord de râul Dâmboviţa.
Reper hidrografic - nume   Dâmboviţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Câmpia Bucureştiului
Utilizare teren   Zonă industrială
Categorie   descoperire funerară
Tip   cimitir
Descriere   În profilul unei rupturi de mal se puteau vedea resturile osoase a unui individ îngropat la o adâncime de circa 0,5 m, peste care era depus un strat de circa 10-15 cm de var.
Observații   În Raportul de diagnostic arheologic intruziv zona de 12 ha a fostei uzine nu este considerată sit arheologic. De asemenea este propusă eliminarea înregistrării din Repertoriul Arheologic Naţional. Raportul a fost apropat de Comisia Naţională de Arheologie. Informaţia se găseşte în Rezoluţia CNA aferentă şedinţelor din perioada 13-14 mai 2021, la punctul 52. Codul RAN vechi - 179178.01.
Data descoperirii   26.05.2020
Suprafața sitului   115000 mp
Stare de conservare   grav afectat / 25.06.2020
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 25.06.2020; Afectare parţială: 5 / 25.06.2020; Vandalism: 1 / 25.06.2020; Furturi: 5 / 25.06.2020
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   20.01.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă  Epoca modernă (sec. XVIII-XIX)    

Spitalului de la Dudeşti ia fiinţă printr-un Hrisovul emis la 1 iulie 1796 (7304) de către domnitorul Ţării Româneşti, Alexandru Constantin Moruzi. Documentul redactat bilingv pe un pergament se află în Colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti. Construit din cărămidă, spitalul beneficia de două „sălăşluiri pentru bolnavi”, un spital „de obşte pentru prostime”, cu 15 odăi, curte şi un puţ, şi un spital „deosebit rânduit pentru oameni de mai bună stare”, la care se adaugă un lazaret cu „40 odăi, din care 20 sunt spre partea apei Dâmboviţei … şi alte 20 odăi spre partea dăspre Dudeşti”. De asemenea, domnul rânduieşte a se construi lângă lazaretul dinspre Dudeşti şi „12 căşcioare, pentru cei ce vor fi bolnavi cu bănuială de ciumă”. Se adaugă patru odăi pentru folosinţa epistaţilor, o altă odaie mare, precum şi magazii pentru păstrarea „zaharelei şi altele”.

Mormintele se găsesc la circa 0,5 m adâncime.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnoză 2021

Muzeul Municipiului București IGNAT Theodor Aurelian

Bibliografie
1. Ignat, Theodor, București, 2020 [Fișă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Aurelian-Ignat, Theodor, Raport Diagnostic Intruziv în incinta Uzinei Chimopar, București, 2021 [Raport de diagnostic]
 
 
Scroll