Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   162951.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VS-I-s-A-06663
Nume   Situl arheologic de la Buneşti - Dealul Bobului
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Buneşti-Avereşti
Localitate   Buneşti
Punct   Dealul Bobului
Reper   Situl se află la 1 km est de satul Buneşti, în stânga pârâului Hruşca şi la 2 km est de râul Crasna.
Reper hidrografic - nume   Crasna, Hruşca
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   zonă colinară
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Sit amplasat pe un promontoriu.
Observații   În partea de nord, o porţiune din suprafaţa cetăţii este afectată de alunecările de teren.
Data descoperirii   1978
Suprafața sitului   6 ha
Stare de conservare   precară / 10.05.2023
Data ultimei modificări a fişei   10.05.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate  La Tène (sec. IV - II a.Chr.) geto-dacică  

Cetatea este apărată de pantele abrupte greu accesibile, dar şi cu val şi şanţ de apărare.
În cadrul cercetărilor arheologice au fost descoperite mai multe locuinţe, gropi menajere şi a fost recoltată o cantitate mare de artefacte din ceramică, os, fier, argint sau bronz.

A fost descoperită în primăvara anului 1978.

VS-I-s-A-06663 
şanţ de apărare  La Tène (sec.IV - II a.Chr.)    

Şanţul are o deschidere de 12 m şi o adâncime de -2 m.

 
val de apărare  La Tène (sec.IV - II a.Chr.)    

Valul are o lăţime de 28 m, înălţimea maximă fiind de 3 m. Valul se constituie mai degrabă ca o amenajare prin supraînălţarea unei forme naturale ce mărgineşte aşezarea pe două laturi, de S şi E (posibil şi în partea de V).

 
Aşezare  Eneolitic Cucuteni / A2  

În campania din anul 1998 au fost descoperite două dăltiţe din piatră, doi idoli fragmentari alături de ceramică neolitică provenind, în general, de la vase grosiere de provizii.

 
Aşezare  Epoca bronzului târziu Noua      
aşezare  Epoca medievală (Dridu)    

Materialele specifice acestei perioade au fost surprinse doar în zona din afara cetăţii La Tène, în zona şanţului de apărare.

 
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2001

Institutul de Arheologie, Iaşi URSACHE Corina
MARIN Tamilia Elena
Muzeul Județean Vaslui TEODOR Silvia
2. cercetare sistematică 1998

* BAZARCIUC-TEODORU Violeta Veturia
Muzeul Orășenesc Huși * *
3. cercetare sistematică 1995

Muzeul Municipiului Huşi BAZARCIUC-TEODORU Violeta Veturia
4. cercetare sistematică 1983-1992

Muzeul Municipal Huşi BAZARCIUC-TEODORU Violeta Veturia
5. cercetare de suprafață 1978-1979

     

Bibliografie
1. Teodor, Silvia, Buneşti-Avereşti - "Dealul Bobului", 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
2. Teodor, Silvia, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, p. 78-79, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1309 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2360, poz. 31 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Teodoru-Bazarciuc, Violeta Veturia, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1999, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1576 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Teodoru-Bazarciuc, Violeta Veturia, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1993, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=845 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Bazarciuc-Teodoru, Viorica, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1996, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=329&d=Bunesti-Vaslui-Dealul-lui-Balan-1995 [Publicaţie]
7. Bazarciuc, Violeta Vetura, Cetatea geto-dacică de la Bunești (jud. Vaslui), Acta Moldaviae Meridionalis, II, Vaslui, 1980, 61-80, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=85676-cetatea-geto-dacica-de-la-bunesti-judetul-vaslui--acta-moldaviae-meridionalis--ii-1980 [Publicaţie]
8. Măndescu , Dragoș, Considerații cu privire la fibulele de schemă tracică din tezaurele de la Bunești-Averești și Epureni-Huși (Jud. Vaslui), Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-I, Vaslui, 2001-2003, 23-26, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=86047-consideratii-cu-privire-la-fibulele-de-schema-tracica-din-tezaurele-de-la-bunesti-averesti-si-epureni-husi-jud-vaslui--acta-moldaviae-meridionalis--xxii-xxiv-i-2003 [Publicaţie]
9. Bazarciuc, Violeta Veturia, Cetatea geto-dacică de la Bunești-Dealul Bobului Jud. Vaslui, Materiale și Cercetări Arheologice, XIV, Tulcea, 1980, 164-177 [Publicaţie]
10. Bazarciuc, Violeta Veturia, Cetatea geto-dacică de la Bunești (jud. Vaslui), Materiale și Cercetări Arheologice, XV, Brașov, 1981, 211-217 [Publicaţie]
11. Berzovan, Alexandru, Cetăți din epoca fierului în zona nordică a podișului central moldovenesc (sec. V-III î. Hr.), Acta Musei Tutovensis, XV, Bârlad, 2019, 84-85, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=106079-cetati-din-epoca-fierului-in-zona-nordica-a-podisului-central-moldovenesc-sec-v-iii-i-hr--acta-musei-tutovensis--xv-2019 [Publicaţie]
12. Berzovan, Alexandru, At the Borders of the Great Steppe: Late Iron Age Hillforts between the Eastern Carpathians and Prut (5th - 3rd centuries BC), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2022, 75-79, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=14152-at-the-borders-of-the-great-steppe-late-iron-age-hillforts-between-the-eastern-carpathians-and-prut-5th-3rd-centuries-bc--2022 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll