Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160289.06
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-B-05755
Nume   Tumulul de la Caraorman - Beresche
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Crişan
Localitate   Caraorman
Punct   Beresche
Punct alte denumiri   La Beresche; Crişan 5
Reper   Tumulul se află la vest de localitatea Caraorman.
Reper hidrografic - nume   Canalul Caraorman
Forma de relief   gridul Caraorman
Categorie   descoperire funerară
Tip   tumul
Observații   Tumulul este înscris în necropola tumulară înregistrată în Lista Monumentelor Istorice, cod LMI TL-I-s-B-05755 pe „grindul Ivancea”, nu a fost identificată cu certitudine în timpul cercetărilor de teren organizate, în anul 2015, în vederea completării informaţiilor necesare redactării prezentului studiu istoric. Unul din localnicii intervievaţi de echipa de arheologi a localizat punctul „Bereschi”, asociat cu o plantaţie de plopi de pe dunele de nisip, la nord-vest de localitatea Caraorman. Şi în acest caz am decis ca inventarul de coordonate al zonei în care s-ar putea afla „complexul funerar” să fie stabilit prin suprapunerea hărţii publicate de G. Simion în 1971, georeferenţiată în sistem STEREO 70, pe ortofotoplanul corespunzător UAT Comuna Crişan.
Stare de conservare   grav afectat / 18.01.2024
Riscuri naturale   Inundaţii: 5 / 18.01.2024; Animale: 3 / 18.01.2024; Exces de apă în sol: 5 / 18.01.2024
Riscuri antropice   Afectare parţială: 1 / 18.01.2024; Furturi: 1 / 18.01.2024; Incendii provocate: 1 / 18.01.2024
Data ultimei modificări a fişei   18.01.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tumul  Hallstatt (se. V a. Chr.)    

În urma cercetărilor realizate în anul 1966, G. Simion a stabilit că monumentul, numit convenţional M1, poate fi inclus în categoria cenotafurilor. Pe baza materialului ceramic din inventar, complexul arheologic a fost atribuit celei de-a doua jumătăţi a sec. V a.Chr.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2015

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea MICU Cristian
MIHAIL Florin
NUȚU George

Bibliografie
1. Micu, Cristian, 2015 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Nuțu, George; Dima, Ligia; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Negoiță, Alexandru; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Crișan, Tulcea, 2021 [Studiu istoric PUG]
3. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2510, poziția 82 [Ordin MCC]
4. Simion, Gavrilă, Descoperiri arheologice pe grindurile din Delta Dunării, Peuce, II, Tulcea, 1971, 47-61 [Publicaţie]
 
 
Scroll