Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160289.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-B-05755
Nume   Tumulul de la Caraorman - Somova
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Crişan
Localitate   Caraorman
Punct   Somova
Punct alte denumiri   La Somova; Crişan 2
Reper   Tumulul se află la nord-vest de localitatea Caraorman.
Forma de relief   gridul Caraorman
Categorie   descoperire funerară
Tip   tumul
Observații   Poziţia sitului, inclus în necropola tumulară înregistrată în Lista Monumentelor Istorice (cod LMI TL-I-s-B-05755) pe „grindul Ivancea”, nu a fost identificată în timpul cercetărilor de teren organizate, în anul 2015, în vederea completării informaţiilor necesare redactării prezentului studiu istoric. Prin urmare, s-a decis ca inventarul de coordonate al zonei în care s-ar putea afla complexul arheologic să fie stabilit prin suprapunerea hărţii publicate de G. Simion în 1971, georeferenţiată în sistem STEREO 70, pe ortofotoplanul corespunzător UAT Comuna Crişan.
Stare de conservare   grav afectat / 18.01.2024
Riscuri naturale   Inundaţii: 5 / 18.01.2024; Animale: 3 / 18.01.2024; Exces de apă în sol: 5 / 18.01.2024
Riscuri antropice   Afectare parţială: 1 / 18.01.2024; Furturi: 1 / 18.01.2024; Incendii provocate: 1 / 18.01.2024
Data ultimei modificări a fişei   18.01.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tumul  Hallstatt târziu (sec. V a. Chr,)    

În urma cercetărilor realizate în anul 1966, G. Simion a stabilit că monumentul, numit convenţional M2, poate fi inclus în categoria cenotafurilor. Pe baza materialului ceramic din inventar, complexul arheologic a fost atribuit celei de-a doua jumătăţi a sec. V a.Chr.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2015

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea MICU Cristian
MIHAIL Florian
NUȚU George

Bibliografie
1. Listei Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, III, 2004, 2254, poziția 83, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [Ordin MCC]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 4, poziția A0046, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Sîrbu, Valeriu, Nouvelles considérations générales concernant l'importation des amphores greques sur le territoire de la Roumanie (les VIe-Ier siècles av.n.è.), Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 46, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCLUMwaUlYVlVMMGc/view?resourcekey=0-uVPMCLVM0pqcdGe8bTiaYg [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Simion, Gavrilă, Descoperiri arheologice pe grindurile din Delta Dunării, Peuce, II, Tulcea, 1971, 47-61 [Publicaţie]
5. Micu, Cristian, 2015 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
6. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Nuțu, George; Dima, Ligia; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Negoiță, Alexandru; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Crișan, Tulcea, 2021 [studiu istoric PUG]
 
 
Scroll