Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   28255.09
Nume   Groapa menajeră de la Cefa - Silvaş
Județ   Bihor
Unitate administrativă   Cefa
Localitate   Cefa
Punct   Silvaş
Reper   Situl se află pe malul drept al Canalului Rădvani şi în imediata apropiere a Pădurii Rădvani.
Reper hidrografic - nume   Rădvani
Reper hidrografic - tip   canal
Forma de relief   câmpie
Categorie   descoperire izolată
Tip   artefact
Observații   Localizarea a fost realizată prin compararea hărţii din PUG, cu harta topografica, precum şi cu rezultatele cercetarii arheologice din zona numită Silvaş.
Data ultimei modificări a fişei   11.07.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Groapă menajeră  Perioada de tranziţie de la epoca bronzului la epoca fierului neprecizată  

Pe malul drept al Canalului Rădvani, a fost identificat un complex ce conţinea material ceramic ce se poate plasa într-o fază timpurie a perioadei de trecere de la epoca bronzului la epoca fierului. Complexul se află în cuprinsul unei staţiuni arheologice cu mai multe nivele, situată în plină câmpie joasă, lângă pod. Groapa avea conturul de formă circulară, adâncindu-se până la 0,80 m de la suprafaţa actuală. Partea superioară a fost atinsă de cupa excavatorului, materialele dislocate nemaiputând fi salvate. În ea s-au găsit, de-a valma, cioburi cu urme de ardere secundară, chirpic, bucăţi de oase de animal şi resturi de ardere (cărbune, scrum).

Dintre numeroasele fragmente ceramice descoperite la groapa menajera de la Silvaş se disting cele ale unor vase mari de culoare cărămizie, având gâtul cilindric şi corpul bombat. Decorul lor constă din linii groase orizontale şi proeminenţe conice dispuse pe gât, combinaţii de linii subţiri trase pe gât şi pe corp, apucători în formă de creastă.

 
Descoperire izolată  neprecizată Celtică  

În imediata apropiere a Pădurii Rădvani, în urma săpării unui şanţ pe partea dreaptă a Canalului cu acelaşi nume, în amonte de podul spre Mărţihaz au ieşit la iveală materiale de factură celtică.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2015

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea CRIȘAN Ioan

Bibliografie
1. Crișan, Ioan, Studiu arheologic de fundamentare PUG, Comuna Cefa, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 2015 [Studiu istoric] (sursa fişei de sit)
2. Crișan, Ioan, Două descoperiri din perioada de trecere de la epoca bronzului la epoca fierului la Cefa, Crisia, Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1988, 353-362, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=28456-doua-descoperiri-din-perioada-de-trecere-de-la-epoca-bronzului-la-epoca-fierului-la-cefa--crisia--xviii-1988 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll