Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   156320.07
Nume   Situl arheologic de la Chevereşu Mare - Ocolul silvic
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Chevereşu Mare
Localitate   Chevereşu Mare
Punct   Ocolul silvic
Punct alte denumiri   Obiectiv 7
Reper   Situl se află la 2,4 km nord de limita nordică a localităţii, fiind mărginit de pădurea Chevereş, în zona albiei majore a râului Timiş. Este amplasat pe suprafaţa unei terase fluviale înălţată cu 2-2,5 m faţă de zona inundabilă care o mărgineşte spre vest şi care corespunde unei bălţi istorice, cauzată de activitatea istorică a râului în zonă.
Reper hidrografic - nume   Timiş; Şurgani
Reper hidrografic - tip   râu; pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   păşune; pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Cercetările de suprafaţă au identificat în perimetrul aşezării câteva fragmente ceramice preistorice şi antice, în schimb predomină materialele medievale, descoperite în cantităţi mai însemnate.
Observații   Spre est, situl nu a fost delimitat, fiind acoperit de o zonă pârlogită, acoperită de desiş de arbuşti. Situl este expus distrugerii, datorită dezvoltării edilitare propuse în cadrul PUZ-ului de aici.
Descoperitor   Cristian Floca
Data descoperirii   aprilie 2023
Suprafața sitului   13 ha
Stare de conservare   medie / 21.03.2024
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 21.03.2024
Data ultimei modificări a fişei   21.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Preistorie        
aşezare civilă  Postromană (secolele II-V p. Chr.)        
aşezare civilă  Epoca medievală (secolele XIV-XV)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2023

Academia Română - Filiala Timișoara FLOCA Cristian

Bibliografie
1. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție din cadrul perimetrelor încadrate planului urbanistic general al comunei Chevereșu Mare, județul Timiș, 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll