Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   130810.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   PH-I-s-B-16168
Nume   Situl arheologic de la Chiţorani - Ferma 11
Județ   Prahova
Unitate administrativă   Bucov
Localitate   Chiţorani
Punct   Ferma 11
Reper   Sit poziţionat în spatele conacului Berthola şi este suprapus parţial de viţă de vie.
Reper hidrografic - nume   Bucovelu
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl se află în podgoria de viţă de vie, unde au fost descoperite materiale arheologice datând din epoca bronzului, a doua epocă a fierului şi epoca migraţiilor (sec. VI-VII) - cultura lpoteşti-Cândeşti.
Observații   Teren aflat în exploatare agricolă şi viticolă.
Descoperitor   Eugen Comşa
Data descoperirii   1956
Suprafața sitului   37.000 mp
Stare de conservare   medie / 11.03.2010
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 14.03.2024; Agricultură intensivă: 3 / 13.08.2020
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   14.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată     PH-I-m-B-16168.03 
Aşezare  La Tène geto-dacică     PH-I-m-B-16168.02 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. V - VII) Ipoteşti - Cândeşti     PH-I-m-B-16168.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1957-1971

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova THEODORESCU Victor

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, p. 1924, poz. 93-96 [Ordin MCC]
3. Paveleț, Eugen, 2010 [Fişă de sit]
4. Anton, Alin, 2024 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
5. Anton, Alin, Punct de vedere pentru "Actualizare Plan Urbanistic General (PUG) și Regulament Local de Urbanism - comuna Bucov, jud. Prahova", 2023 [Raport]
 
 
Scroll